Սուրիահայութիւնը Փոխեց Հալէպի Ընկալումը Համայն Հայութեան Համար

0
73

 Սուրիահայութեան դժուարութիւնները աննկարագրելի են , սակայն տոկունութիւնն ու հերոսութիւնը` նկարագրելի։

Մինչ Սուրիոյ ճգնաժամը եւ քաղաքացիական պատերազմը հայաստանցիներուն համար Սուրիան, Դամասկոսը եւ Հալէպը կը համարուէին սփիւռքի հայաշատ վայրերէն, ուր, ինչպէս եւ այլ հայաշատ վայրերու մէջ, հայութիւնը իր կեանքը կը կարագաւորէ ազգային կառոյցներով, կ’ապրի տեղի աւանդոյթներով եւ կը պահապանէ ու կը զարգացնէ սեփականը:

Սակայն Սուրիոյ մէջ պատերազմական գործողութիւններէն ետք Հայաստանի քաղաքացիներուն վերաբերումը փոխուեցաւ սուրիահայութեան նկատմամբ: Գուցէ ճիշտ չէ ընդհանրացնելը, սակայն կ’ուզեմ իմ մտքերս եւ զգացումներս բարձրաձայնել:

Այս օրերուն ինծի համար պարզ դարձաւ, որ Դամասկոսը, Հալէպը ինծի համար նոյնպէս հայրենիք է, նոյնքան թանկ ու հարազատ, որքան` Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ջաւախքը:

Հարցը պետականութիւնը եւ սահմանները չեն: Հալէպի եւ Դամասկոսի մէջ հազարաւոր տարիներ կ’ապրին իմ հայրենակիցներս՝ հայերը եւ այսօր, երբ կը ռմբահարուի ու կ’աւերուին շէնքերը, երբ այնտեղ կեանքի պայմանները անտանելի դարձած են, սուրիահայութիւնը չի լքեր իր հայրենիքը:

Ինչպէս կրնայ լքել, եթէ հազարաւոր տարիներ ապրած է եւ դեռ հազարաւոր տարիներ ալ պիտի ապրի:

Եթէ իմ հայրենակիցներս, հակառակ պատերազմին ու դժուարութիւններուն, չեն լքեր երկիր մը, ամուր կառչած են իրենց արմատներուն, ուրեմն այդ երկիրը նաեւ իմ հայրենիքս է:

Եթէ իմ ազգակիցներս կեանքի գնով հաւատարիմ են հողի մը, տարածքի, քաղաքին, երկիրին, ուրեմն անիկա նաեւ իմ հայրենիքս է:

Ես ալ պարտաւոր եմ Սուրիային եւ Հալէպին վերաբերիլ իբրեւ հայրենիքի:

Եթէ սուրիահայութիւնը լքէր Հալէպը, ուրեմն անիկա ինծի համար հայրենիք չէր կրնար համարուիլ, այլ` արաբական քաղաք, ուր ապրած էր հայութիւնը:
Սուրիահայութիւնը փոխեց Հալէպ քաղաքի իմաստային ընկալումը հայութեան համար…:

Հալէպ, Հալէպ… հիմա դուն թանկ ես ու հարազատ ինչպէս` հայրենիքը:

                                                                                                                 Էդիկ Յովսէփեան – armweeklynews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here