Պուրճ Համուտը Հայութեան Խորհրդանիշն Է, Մեր Ապրելու Եւ Պահանջատիրութեան Կամքն Է. Գեղամ Արք. Խաչերեան

0
83

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, երբ երբեմն հարցականի տակ կ՛առնուի սփիւռքահայութեան հայօրէն գոյատեւելու կամքը, երբ մտավախութիւններ կը ծագին ի տես հետզհետէ տեղայնացող կարգ մը երեւոյթներու, միաժամանակ համաշխարհայնացման ալիքին մէջ կուլ տրուելու վտանգի առկայութեան գծով` հայրենաշունչ ձեռնարկ մը կու գայ «բռնկեցնելու» մխալու վտանգին ենթակայ կարգ մը թերահաւատներու հոգիները: Այս մասին կը կարդանք Լիբանանի “Ազդակ” օրաթերթի այսօրուան համարին մէջ:

Ահա այդ հայրենաշունչ մթնոլորտը ապրեցաւ լիբանանահայութիւնը, յատկապէս` Պուրճ Համուտի հայութիւնը երէկ ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբի կազմակերպած Պուրճ Համուտի տարեկան միօրեայ փառատօնի ընթացքին:

Արդարեւ, Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան հովանաւորութեամբ կազմակերպուած այս ձեռնարկը առաւօտեան ժամը 8:00-էն սկսած էր մարզական յատուկ յայտագիրով: ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ եւ Լիբանանի մէջ գործող հայրենակցական միութիւններու, ԼՕԽ-ի «Աշխէն» մասնաճիւղի, ԼԵՄ-ի, ԶՈՄ-ի, ՀՄԸՄ-ի եւ հոգեւոր յատուկ մարմինի համադրական ճիգերով իրագործուած այս ձեռնարկը լիբանանահայութիւնը «փոխադրեց» Արցախի եւ հայրենիքի սիրտը: Միօրեայ այս փառատօնին, հայրենակցական միութեանց կրպակներուն շուրջ երթեւեկող հայորդիներ երէկ գէթ հոգիով ապրեցան դէպի հայրենիք «տունդարձ»-ի սքանչելի մթնոլորտը: Մթնոլորտ, որ հայրենի գրաւեալ իւրաքանչիւր գաւառի աւանդութիւնները, տոհմիկ գորգերն ու ձեռային արտադրութիւնները, ուտեստեղէնները խորհրդանշող կրպակներու ստեղծած հայրենաշունչ ոգիով, խթան հանդիսացաւ վերանորոգելու «տունդարձ»-ի եւ Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանի տեսլականի իրականացման Ուխտը:

Մինչեւ ուշ երեկոյեան երկարած այս փառատօնին ներկայ էին բոլորը. քաղաքական, ազգային, հոգեւոր ու միութենական ներկայացուցիչներու կողքին ներկայ էին պատմական Հայաստանի ու Կիլիկիոյ հայրենակցական միութիւնները` իրենց ժրաջան վարչականներով ու կամաւորներով:

ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին անունով ձեռնարկին բացումը կատարեց Նելլի Չաքմաքեան, որ բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն, թուեց կրպակներուն մէջ ցուցադրուող նիւթերու, գորգերու խորհրդանշական իմաստները` ընդգծելով, որ անոնք կը միտին վառ պահել հայրենի, պատմական մեր աւանդութիւններն ու տոհմիկ սովորութիւնները: Մէջբերելով ազգային հերոս Գարեգին Նժդեհի այն խօսքը, թէ` «եթէ կ՛ուզէք ժողովուրդի մը ապագան տեսնել, նայեցէք անոր երիտասարդութեան», Չաքմաքեան ըսաւ. «Ահա ա՛յս հաւատքով ու համոզումով է, որ ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբի մեր ընկերները կազմակերպեցին այս փառատօնը` «Ամբողջական Հայաստան» կարգախօսով»:

Ապա բեմ բարձրացաւ Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեան, որ իր անհուն ուրախութիւնը յայտնելով այս փառատօնին կազմակերպման գծով ըսաւ. «Երբ ամբողջական Հայաստան կ՛ըսենք, նկատի ունինք գլխաւորաբար Արեւմտահայաստանը, որուն ժառանգորդներն ու արդար պահանջատէրերն ենք: Ամբողջական Հայաստանը կ՛իրականանայ միայն այն ատեն, երբ ամբողջական հայութիւն կ՛ըլլայ: Այս իրականութենէն մեկնած, «Սարդարապատ» ակումբի քարոզչական յանձնախումբը կազմակերպած է հայութիւնը համախմբող բոլոր տարրերը»: Առաջնորդ սրբազանը այս առիթով իր գոհունակութիւնը յայտնեց նաեւ փառատօնի մուտքին հոգեւոր կրպակի մը զետեղումին համար` ըսելով. «Ուրախ եմ, որ հայկական միւռոնն ալ գոյութիւն ունի հոս, որովհետեւ մեր հայեցի թաղերուն մէջ չի կրնար առանց միւռոնի հայու տուն ըլլալ, որովհետեւ մեր ճակտին վրայ քսուած է միւռոնը եւ մենք կ՛ըսենք` «ճակտիդ միւռոնին յարգը գիտցիր»: «Այս պատգամը, որ հոսկէ կը տրուի` սփիւռքահայութեան ուղղուած ուժեղ պատգամ է: Որովհետեւ Պուրճ Համուտը մեր սիրտն է: Պուրճ Համուտը, որուն մասին թէեւ ոմանք սկսած են հարց տալ, թէ հոն որքան հայ կայ, այսուհանդերձ այսօր անիկա աշխարհագրական ու թուական պատկերէն անդին հայութեան խորհրդանիշն է, մեր ապրելու, գոյատեւելու եւ պահանջատիրութեան կամքն է Պուրճ Համուտը», շեշտեց սրբազան հայրը: «Երբ ամբողջական հայ ըլլալու յանձնառութեամբ եւ նուիրական հասկացողութեամբ այստեղ կը հաւաքուինք, մեզի հետ կը համախմբենք ամբողջական Հայաստանի մեր մտապատկերը», աւելցուց ան: «Այն տուները, որոնք ամբողջական հայու յանձնառութեամբ կ՛ապրին, ամուր կ՛ըլլան, կեցցէ՛ հայ ժողովուրդը, Պուրճ Համուտէն մինչեւ ամբողջ աշխարհի հայ ժողովուրդը»,- եզրափակեց Գեղամ արք. Խաչերեան:

Ապա ներկայացուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որուն ընթացքին ելոյթ ունեցան հայ պատանիները քոնկ ֆու-Ուու շուի մարզաձեւի ներկայացումով: Նմանապէս ներկայացուեցաւ հայկական տոհմիկ պար մը` սրինգի նուագակցութեամբ: Սեւան Կարապետեանի բեմավարութեամբ մատուցուած այս յայտագիրին մէջ ուշագրաւ էր հայրենակցական միութեանց ծանօթացման ներկայացումը, ուր Արցախի, Մարաշի, Կեսարիոյ, Ամանոսի, Սասունի, Ատանայի, Մուսա լերան, Խարբերդի, Պերեճիկի, Այնթապի, Տիգրանակերտի, Էյպազի եւ Ուրֆայի հայրենակցական միութիւնները խորհրդանշող արտադրութիւններն ու յատկութիւնները նշուեցան` ասմունքի համապատասխան տողերով:

Նոյնպէս ուշագրաւ էին երիտասարդական կրպակները, յատկապէս ԶՈՄ-ի «Ջաւախք» անունով կրպակը, ուր հայրենի Ջաւախքէն հարազատ քարերու նմուշներ կը ցուցադրուէին` իբրեւ խորհրդանիշ հայութեան ու յատկապէս պահանջատէր հայ նոր սերունդի ժայռանման աննկուն կամքին:

Շրջելով Պուրճ Համուտի հրապարակի «Արին» փողոցի ամբողջ տարածքին զետեղուած կրպակներուն ու պաստառներուն միջեւ, կարելի չէ անտարբեր մնալ: Վստահաբար հոն տիրող հայրենաշունչ մթնոլորտը պիտի վարակէր փառատօնին ներկայ իւրաքանչիւր հայորդի, որ կարծէք եկած է վերստին ներարկուելու հայապահպանումի աւիշով եւ ստանալու հայկական օրհնութիւն:

ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին կազմակերպած պուրճ համուտեան այս փառատօնը, գէթ օրուան մը համար, Պուրճ Համուտ փոխադրեց երէկ հայրենի պապենական մեր գաւառները: Արդարեւ, իւրաքանչիւր հայրենակցական միութեան մարմին, իր կրպակի «օժիտ»-ով կը փութար ներկայացնել իր տոհմիկ, հայրենի գաւառը` իր անուշեղէններով ու գորգերով, աւանդութիւններով եւ բարքերով: Պատասխանելով «Ազդակ»-ի հարցումներուն` օրինակ, Ատանայի հայրենակցական միութեան ատենապետ տոքթ. Միսաք Արբաճեան յատուկ հպարտութեամբ յիշեց Ատանայի տոհմիկ բարքերն ու յատկանշական աւանդութիւնները` ընդգծելով, որ աշխարհագրական սահմանները չեն կրնար արգելակել Ատանայի պատկանելիութեան հայու զգացումներն ու ինքնութեան դրսեւորումը:

Նմանապէս, Գէորգ Նալպանտեան, «սքանչելի» որակեց իր գլխաւորած Ուրֆայի հայրենակցական միութեան անդամներու զգացումները: «Սքանչելի է այս բոլորը, որովհետեւ հոս ստեղծուած համախումբ տոհմիկ այս մթնոլորտը խթան կը հանդիսանայ հայութեան պահանջատէր ոգիի մեր պատկանելիութեան` ամուր կռուան ու ենթահող կազմելով պահանջատէր նոր սերունդին համար», շեշտեց Նալպանտեան:

Իր կարգին, Սասնոյ հայրենակցական միութեան նախագահ Պօղոս Տօնապետեան ողջունեց ՀՅԴ «Սարդարապատ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբի այս նախաձեռնութիւնը, որ «վստահաբար իր արձագանգը պիտի գտնէ նոր սերունդին ու առհասարակ հայութեան մօտ»: Ան սիրայօժար տրամադրութիւն յայտնեց յառաջիկային եւս կրկնելու նման մասնակցութիւն, որ «հակառակ պայմաններու բերումով յառաջացած տեղքայլին` ազգային նոր ոգի կը ներշնչէ»:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here