Ցեղասպանութեան Հարցը Կը Քննուի «European Journal of International Law»ի Մէջ

0
80

Իրաւաբանական շրջանակներու մէջ հեղինակաւոր «European Journal of International Law» ամսագիրի նորագոյն թիւին մէջ հրապարակուած է «Պետական ինքնութիւնը, շարունակականութիւնը եւ պատասխանատուութիւնը. Օսմանեան կայսրութիւնը, Թուրքիոյ հանրապետութիւնը եւ Հայկական Ցեղասպանութիւնը» խորագիրով յօդուած մը, որուն հեղինակն է Շուէտի «Լանտ» համալսարանի պատմութեան բաժանմունքի դոկտորականի թեկնածու եւ Շուէտի Հայկական համախմբումի ղեկավար Վահագն Աւետեան:

Յօդուածին մէջ մասնաւորապէս կը նշուի. «Ուսումնասիրելով Օսմանեան կայսրութեան եւ անոր իրաւայաջորդ թրքական հանրապետութեան միջեւ շարունակականութիւնը՝ այս յօդուածին նպատակն է անդրադառնալ թրքական պետութեան կողմէ Հայկական Ցեղասպանութեան ուրացման կարեւորագոյն պատճառին, որն է՝ պետական պատասխանատուութիւն կրելու հարցը: Թուրքիոյ մէջ հոգեբանական արգելք գոյութիւն ունի: Այդ արգելքը, որ ձեւաւորուած է պետական պատասխանատուութեան խնդիրին պատճառով, թրքական պետութեան կողմէ Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման հիմնական խոչընդոտն է»:

Յօդուածի նպատակն է վեր հանել գոյութիւն ունեցող միջազգային իրաւունքի այն սկզբունքները, որոնք կիրառելի են թրքական երկու պետութիւններուն՝ ներկայի եւ Օսմանեան Թուրքիոյ՝ Ա. Համաշխարհային պատերազմի տարիներուն գործած անօրէն գործողութիւններուն նկատմամբ: Քանի որ Թուրքիոյ հանրապետութիւնը կը կրէ Օսմանեան կայսրութեան ինքնութիւնը, ուստի, յօդուածագիրին գնահատումով՝ այդ երկիրը պարզապէս շարունակած է իրեն նախորդած պետութեան անօրինական գործողութիւնները:
«Թուրքիոյ հանրապետութեան ձեւաւորումէն ի վեր, պատասխանատուութիւն կրելու հարցը ձեւաւորած է ուրացման քաղաքականութիւն, որով Թուրքիա կը շարունակէ իր ճամբան մինչեւ այսօր», եզրափակած է Աւետեան:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here