ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԸ

0
85

Շուրջ եօթ օր ետք Մուամար Քազաֆի պիտի նշէր Լիպիոյ իշխանութեան գահին վրայ հասնելու 42-րդ տարեդարձը: Քառասուն եւ երկու երկար տարիներ, որուն ընթացքին Քազաֆիի տնտեսական ու քաղաքական կեցուածքներուն ընդդիմացող անձնաւորութիւններուն ճակատագիրը եղաւ ֆիզիքական չէզոքացումը:
Լիպիոյ ժողովուրդինմղձաւանջը աւարտած է այսօր: Նոյնիսկ եթէ ծայր պիտի առնեն դիմադրական որոշ շարժումներ, անոնց ճակատագիրը վճռուած է: Լիպիոյ յեղափոխութիւնը պիտի մնայ արաբական աշխարհի ժամանակակից պատմութեան ամենաուշագրաւ զարգացումներէն մէկը:
Այսպէս կոչուած` Լիպիոյ Արաբ Ժամահիրայի Ժողովրդային Ընկերվարական Մեծ Հանրապետութիւնը մտաւ պատմութեան աղբանոցը: Աւարտած են այն օրերը, ուր Լիպիոյ անունը կը խորհրդանշէր միակ մէկանձաւորութեան անունը: Նոյնիսկ Քազաֆիի սնանկ յորդորները եւ սուտերը, թէ ժողովուրդը կը սիրէ զինք, ու կը հալածէր ապստամները ի դերեւ դուրս եկան ճշմարտութեան քննութեան առջեւ: Ան մեկուսացած վիճակ մը ունի ներկայիս, սկսելով իր վարչապետէն, հասնելով`ժողովուրդին:
Փոխանցման որհուրդի ղեկավարութիւնը բարձր կը գնահատէ յեղափոխութեան յաջողութեան մէջ ՆԱԹՕ-ի դերակատարութիւնը: Սակայն այսօր համայն աշխարհ կը հարցնէ առաջին քայլին մասին: Ին՞չ պիտի ըլլայ Փոխանցման որհուրդին առաջին քայլը: Ո՞վ պիտի ստանձնէ երկրին ղեկավարութիւնը: Յաղթանակը կերտողները պիտի մնա՞ն միակամ, թ՞է տարակարծութիւններ եւ բեւեռացումներ պիտի ստեղծուին իրարու միջեւ: Վրէժխնդրութեան դէպքեր պիտի պատահ՞ին արդեօք, նոր կառավարութիւնը պիտի յաջող՞ի իր հակակշիռին տակ վերցնել երկիրը, թէ՞ պիտի կրկնուի Իրաքի սենարիօն…:
Զգուշաւոր լաւատեսութիւն մը կը տիրէ ներկայիս Լիպիոյ մէջ: Լիպիոյ յեղափոխութիւնը եւ զայն խորհրդանշող Փոխանցման որհուրդը կը խոստանան ժողովրդավար պետականութեան մը հիմքերը դնել: Պատերազմի գերիներուն հանդէպ ցուցաբերուած վերաբերմունքը համոզիչ ապացոյց է, որ նոր իշխանութիւնները պատրաստ են փոխհասկացուղութեան, յանուն` հանդուրժողութեան եւ համերաշխութեան: Բնական է, որ Փոխանցման որհուրդի ղեկավարութեան մօտ պիտի դրսեւորուին տարակարծութիւններ, տեսակէտներու տարբերութիւններ, սակայն առնուազն բանտի սենեակները պիտի չըլլան ընդդիմախօսներուն ճակատագիրը: Սակայն պահ մը մոռնանք ապագայի մասին մեր մտահոգութիւնները եւ մաղթենք, որ տասնամեակներ շարունակ ճնշուած ժողովուրդը դառնայ իր որոշումին տէրը եւ ինք վճռէ իր ճակատագիրը:
ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ
www.araraddailynews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here