Լիբանանահայ Վարժարաններու Ուսուցիչներու Մասնագիտական Մշակում

0
21

Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքը եւ Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանը ուրախ են յայտարարելու “Լիբանանահայ Վարժարաններու Ուսուցիչներու Մասնագիտական Մշակում” ծրագրի մեկնարկը: Սոյն ծրագրինպատակն է, մանկավարժութեան ժամանակակից գիտութեան հետ համընթաց, մասնագիտական վերամշակման առիթ ստեղծել լիբանանահայ ուսուցիչներու եւ կրթական մարզի պատասխանատուներու համար:

Լիբանանահայ 23 վարժարաններ, որոնք նախորդ հանգրուանին մասնակցած էին ինքնարժեւորման աշխատանքին, սոյն ծրագրին մասնակցելու առիթը ունին: Իւրաքանչիւր վարժարանի կողմէ ընտրուած 4-6 ուսուցիչներ կամ կրթական պատասխանատուներ հնարաւորութիւնը պիտի ունենան մասնակցելու մէկ տարուան վրայ երկարող այս ծրագրին, որուն մասնակիցներուն թիւը պիտի ըլլայ առաւելագոյնը 150:

Ծրագիրը պիտի ընդգրկէ աշխատանքային սեմինարներ, որոնք պիտի ներկայացուին 8 հանդիպումներու ընթացքին: Նիւթերը պիտի ըլլան այլազան, ինչպէս օրինակ՝ մանկավարժական գործի ղեկավարութիւն, դասանիւթերու համակարգերու մշակում, քննական մտածողութեան զարգացում, տեղեկատուական արհեստագիտութեան դասարանային օգտագործում, արտա-դասարանային աշխատանքներու դերը՝ սորվելու գործընթացին մէջ, լեզուներու եւ ուսողութեան դասաւանդման առաւելագոյն արդիւնաւէտութեան մեթոտներ, եւայլն: Աշխատանքային սեմինարներն ու հանդիպումները պիտի մատուցուին համալսարաններու դասախօսներու եւ այլ երկիրներէ հրաւիրուած վերոնշեալ նիւթերու մասնագէտներու կողմէ: Մասնակիցները առիթ պիտի ունենան մշակելու գործնական աշխատանքներ, որոնց արժեւորումը պիտի կատարեն դասախօսներն ու մասնագէտները:

Ծրագրինկրնան մասնակցիլ բոլոր դասանիւթերու  ուսուցիչներ, ինչպէս նաեւ տնօրէններ, որոնք հետամուտ են կրթական մարզէն ներս նոր հմտութիւններ ձեռք ձգելու եւ մանկավարժութեան ժամանակակից մօտեցումներու քննարկումով, իրենց տեսական եւ գործնական գիտելիքները առաւել եւս զարգացնելու:

Այս ծրագիրը լիբանանահայվարժարաններուն մատուցուած ծառայութիւն մըն է, որուն ծախսերը  կը հոգայ Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութիւնը: Ծրագրին համակարգումն ու իրագործումը պիտի կատարեն Հայկազեան Համալսարանի Մանկավարժութեան բաժանմունքն ուՇարունակական Ուսումնառութեան Կեդրոնը:

Այս նախաձեռնութիւնը մաս կը կազմէ Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան կողմէ որդեգրուած հայկական վարժարաններու եւ մանկավարժութեան վերաբերող նոր ռազմավարութեան: Ան շարունակութիւնն է այս ծիրէն ներս ստեղծուած Լիբանանի Յատուկ Նշանակութեան Յանձնախումբին եւ՝լիբանանահայ վարժարաններու ուսուցիչներու մասնագիտական  վերամշակման առնչութեամբանոր թելադրանքներուն: Այս ծրագիրը յատկապէս մշակուած է  լիբանանահայ վարժարաններուն համար: Հիմնարկութեանվարժարաններունիւթականյատկացումներըկըշարունակուին, ինչպէսնաեւարեւմտահայերէնիպաշտպանութեանեւզարգացմանսատարելուիր նախաձեռնութիւնները: 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here