Ինքզինքը Ճանչնալ Սիրած Գոյներու Միջոցով

0
71
 1. Ճերման: Ասիկա բոլոր գոյներու համադրութիւնն է, անոր համար ալ կը համարուի իտէալական գոյն կամ «երազանքի գոյն»: Անոր մէջ կայ բազմանշանակ իմաստ, քանի որ միաժամանակ կ՝արտացոլացնէ ե՛ւ լոյսի փայլը, ե՛ւ սառոյցի սառնութիւնը: Այս գոյնին նախապատւութիւն կրնայ տալ իւրաքանչիւր բնաւորութեան մարդ. անիկա ո՛չ մէկը կը վանէ:
 2. Սեւ: Այս գոյնը կրնայ յառաջացնել անհանգիստ վիճակ եւ կը նոյնացուի ժխտական երեւոյթի հետ: Անիկա կը խորհրդանշէ կեանքի տխուր ընկալումը: Անոնք, որոնք կը նախընտրեն սեւ հագուիլ, յաճախ կ՝ընդունին կեանքը մռայլ գոյներով, վստահ չեն իրենց վրայ, դժբախտ են եւ ընկճուած, քանի որ չեն կասկածիր, որ իտէալները կեանքի մէջ անհասանելի են: Սեւ հագուստի փոխարինումը այլ գոյնով մը` աւելի վառով, կ՝ենթադրէ, որ վատատեսական տրամադրութիւնները տեղի տուած են:
 3. Մոխրագոյն: Խելամիտ եւ չվստահող, որեւէ որոշում կայացնելէ առաջ երկար խորհրդածող մարդոց սիրած գոյնն է: Այս գոյնը կը նախընտրեն նաեւ անոնք, որոնք կը վախնան իրենց մասին շատ բարձր յայտարարելէ: Մարդիկ, որոնց համար այս գոյնը հաճելի չէ, ունին թեթեւամիտ բնաւորութիւն:
 4. Կարմիր-կրքերու գոյն: Մարդը կ՝առանձնանայ արիութեամբ, կամքի ուժով, իշխողականութեամբ, բռնկողականութեամբ, շփուողականութեամբ, այլասիրութեան հակումով, եթէ ան կը սիրէ այս գոյնը: Այն մարդիկ, որոնց կրնայ ջղայնացնել այս գոյնը, զարգացած են թերարժէքութեան բարդոյթով:
 5. Նարնջագոյն: Զարգացած յայտնատեսութեամբ եւ կրքոտ երազողներու սիրած գոյնն է: Այս գոյնը կը մատնանշէ նաեւ երեսպաշտութիւնը եւ կեղծիքը:

6.Շագանակագոյնը եւ անոր բոլոր երանգները: Կը նախընտրեն անոնք, որոնք պինդ եւ հաստատուն կանգնած են ոտքերու վրայ: Մարդիկ, որոնք թուլութիւն ունին այս գոյնի նկատմամբ, կը գնահատեն աւանդոյթները եւ ընտանիքը: Գոյնի հաճելի չըլլալը կը խօսի եսասիրութեան եւ ծածկամտութեան մասին:

 1. Դեղին: Կը խորհրդանշէ հանգստութիւն, անկաշկանդութիւն մարդոց հետ յարաբերութիւններու մէջ: Մարդիկ, որոնք կը սիրեն այս գոյնը, կ՝առանձնանան շփուողականութեամբ, հետաքրքրասիրութեամբ, արիութեամբ: Անոնք կը յարմարին ամէն ինչին, կը սիրեն հաճելի թուիլ եւ իրենց վրայ ուշադրութիւն յառաջացնել: Այս գոյնը հաճելի չէ ինքնամփոփ, յոռետես մարդոց, որոնց հետ դժուար է ծանօթութիւն հաստատել:
 2. Բաց կանաչ-մարդատեացներու եւ ցինիկներու գոյն: Այս գոյնը հաճելի կը թուի իշխող բնաւորութեամբ մարդոց, որոնք կը ձգտին իրենց կամքը թելադրել ուրիշներուն, բայց ռիսքի չեն դիմեր` վախնալով իյնալ դժուար կացութեան մէջ:
 3. Վարդագոյն- կեանքի եւ ամենայն շնչաւորի գոյնն է: Ասիկա կը խօսի սիրելու եւ բարի ըլլալու անհրաժեշտութեան մասին: Անոնք, որոնց համար հաճելի է այս գոյնը, հակուած են անհանգստանալ ամենաչնչին առիթով:
 4. Մանիշակագոյն: Կը խօսի շատ բարձր յուզականութեան, զգայունութեան, բարձր հոգեւոր հարստութեան եւ նրբանկատութեան մասին: Ասիկա ներդաշնակ զարգացած մարդոց գոյնն է: Այս գոյնը չեն տանիր պարտքի զգացումով մարդիկ եւ անոնք, որոնք կը փափաքին ապրիլ միայն ներկայով:
 5. Կապոյտ: Քանի որ ասիկա երկնքի գոյնն է, ուստի յաճախ կը կապուի մարդու հոգեւոր վեհութեան եւ մաքրութեան հետ: Անոր նկատմամբ հակումը կը խօսի համեստութեան եւ մելամաղձոտութեան մասին: Այսպիսի մարդիկ պէտք է յաճախ հանգստանան, անոնք շատ արագ եւ դիւրին կը յոգնին, անոր համար ծայրայեղ կարեւոր է վստահութիւնը ինքն իր նկատմամբ եւ շրջապատի բարեացակամութիւնը: Անոնք, որոնք այս գոյնը չեն ընդունիր, կը փափաքին ցուցադրել, որ աշխարհի վրայ ամէն ինչ իրենց ենթակայ է: Բայց ըստ էութեան, անոնք անվստահ եւ փակ մարդիկ են: Այս գոյնի նկատմամբ անտարբերութիւնը կը խօսի զգացմունքներու ոլորտին մէջ յայտնի թեթեւամտութեան մասին` թաքնուած քաղաքավարութեան դիմակի ետին:
 6. Կանաչ-բնութեան, բնականի, կեանքի, գարնան գոյն: Ան, որ կը նախընտրէ այս գոյնը, կը վախնայ օտար ազդեցութենէ, կը փնտռէ ինքնահաստատման միջոց, քանի որ ատիկա անոր համար շատ կարեւոր է: Իսկ ան, որ չի սիրեր, կը վախնայ կենցաղային խնդիրներէն, ճակատագրի անակնկալներէն եւ ընդհանրապէս բոլոր դժուարութիւններէն:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here