Լոյս Տեսաւ Հայկազեանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի Հրատարակուած «Սուրիոյ Հայերը Գիտաժողովի Նիւթեր» Հատորը

0
221

Լոյս տեսաւ Հայկազեան համալսարանի Հայկական Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդրոնի «Սուրիոյ Հայերը Գիտաժողովի Նիւթեր (24-27 Մայիս 2015)» հատորը։

Հատորը կ՛ընդգրկէ 41 ուսումնասիրական յօդուածներ, որոնցմէ 31ը՝ գիտաժողովին ընթերցուած զեկոյցներուն վերամշակուած տարբերակներն են: Մնացեալ տասը ուսումնասիրութիւնները նոր աշխատութիւններ են՝ հատորին առաւել ամբողջականութիւն տալու համար: Հատորը կ՛ընդգրկէ նաեւ գիտաժողովի օրերուն տեղի ունեցած կլոր սեղանի զրոյցին ամբողջութիւնը, ուր Շահան արք. Սարգիսեան (առաջնորդ Բերիոյ թեմի), վեր. Յարութ Սելիմեան (համայնքապետ Սուրիոյ Հայ աւետ. համայնքի) եւ Արմաշ եպս. Նալպանտեան (առաջնորդ Դամասկոսի հայոց) արծարծեցին Սուրիոյ տագնապի հայկական երեսակները, զրուցավարութեամբ Հայկազեան համալսարանի նախագահ Վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանի:

Հատորին մէջ ուսումնասիրութիւններ ունին Սիլվի Աբէլեան, դոկտ. Սեդա Ալթուկ, դոկտ. Շողիկ Աշըգեան, դոկտ. Նորա Արիսեան, փրոֆ. Ճոն Արմաճանի, Մարիա Գաբրիէլեան, Աւօ Գաթրճեան, Խորէն Գրիգորեան, դոկտ. Արման Եղիազարեան, դոկտ. Մարուշ Երամեան, Ֆիրտուս Զաքարեան, դոկտ. Վահէ Թաշճեան, Արմենակ Թոքմաճեան, դոկտ. Արթուր Իսրայէլեան, վեր. դոկտ. Ճոն Խանճեան, Եուսէֆ Խաշօ, դոկտ. Թեհմինէ Մարտոյեան, դոկտ. Հայկանուշ Մեսրոպեան, Միհրան Մինասեան, Յակոբ Միքայէլեան, դոկտ. Խաչիկ Մուրատեան, Գէորգ Յակոբճեան, փրոֆ. Վահրամ Շեմմասեան, Անի Ոսկանեան, դոկտ. Յակոբ Չօլաքեան, դոկտ. Յասմիկ Քելուկեան-Պարան, վեր. Յարութիւն Սելիմեան, դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, փրոֆ. Թալին Տէր Մինասեան, փրոֆ. Սիմոն Փայասլեան, Սօսէ Փիլաւճեան, Վարդի Քէշիշեան, փրոֆ. Հիտեմիցու Քուրոքի եւ դոկտ. Անի Ֆիշենկճեան:

Հատորին նիւթերը կը վերաբերին ԺԶ.-ԺԷ. դարերուն Հալէպի մէջ գործած Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, 19րդ դարակէսի հալէպահայութեան, Խաշօ ընտանիքի պատմութեան, 1909ի Կիլիկեան կոտորածներուն Մուսա լերան եւ Ալեքսանտրէթի հայութեան վիճակին, Ցեղասպանութեան ընթացքին Հալէպի մէջ Ցեղասպանութեան դիմադրութեան շարժումին, 1920ականներու Ճեզիրէի հայութեան եւ փոխառաջնորդութեան, հայ գաղթականներու Սուրիոյ մէջ տեղաւորման եւ տեղաբնիկներու հակազդեցութեան, Ցեղասպանութեան հետեւանքով կորսուած հարազատներու փն-տռտուքի աշխատանքներուն, ՀԲԸ Միութեան Հալէպի ապաստանարան-արհեստանոցին, հայ զինուորական-բժիշկներու Հալէպ հաստատուելուն, Սուրիոյ հայօճախին աւանդին, 1929-30ին Արեւմտեան Հայաստանէն հիւսիս-արեւելեան Սուրիա հաստատուած գաղթականներուն, Սուրիոյ սահմանադրութիւններուն մէջ փոքրամասնութիւններու իրաւունքներուն, սուրիահայ կրթական գործին, Սուրիոյ խորհրդարանի հայ երեսփոխաններուն, հայ համայնավարներու գործունէութեան, Հալէպի առաջնորդարանին, Սփիւռքահայութեան հետ մշակութային կապի կոմիտէի սուրիահայ գործունէութեան, հայ-սուրիական պետական յարաբերութիւններուն, Դամասկոս-Գամիշլի-Այն Արուսի հայութեան պատմութեան, Քեսապի ներկայութեան՝ հայ գրականութեան մէջ, Ալեփփօ քոլեճին, սուրիահայ թարգմանական աւանդին, Գարեգին Սարգիսեան կաթողիկոսի լեզուական բառապաշարի նորարարութեան, վերջին տասնամեակի հալէպահայ բանաստեղծութեան եւ պատերազմի գրականութեան, Քեսապի նորագոյն տեղահանութեան արհաւիրքին, սուրիահայերու Հայաստան հաստատման եւ առնչակից դժուարութեանց թէ ստացուած աջակցութեանց, վերջին տասնամեակներու հալէպահայ յարանուանութեանց արձանագրած մշակութային վերելքին, հալէպահայութեան կրած պատերազմի վնասներուն եւ հեռանկարներուն: Իբրեւ փաստաթուղթ ներկայացուած է նաեւ 1950ականներու տեղեկագիր մը սուրիահայութեան մասին:

Հատորը ունի յաւելուածներու բաժին, հեղինակներու համառօտ կենսագրութիւն, համառօտ մատենագիտութիւն, համառօտ ակնարկ Սուրիոյ հայօճախին եւ այլն:

Հատորը խմբագրած է կեդրոնի տնօրէն դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here