Կիրակոս (Կարօ) Գույումճեանի Արաբերէնով Գրուած Գիրքը` ԿԱՅԱՆՆԵՐ ԵՒ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

0
77

Ահա ծնունդով հալէպցի, զաւակը ճիպինցի հօր եւ այնթապցի մօր, որ իր նախնական կրթութիւնը ստացած է իր ծննդավայրի Ազգային Հայկազեան վարժարանին մէջ ու բարձրագոյնը բրիտանական հաստատութիւններէն ու հաստատուած Քուէյթ, հոն հիմնելով մեթալուրկեական հաստատութիւն: Հայ մը որ կապուած ըլլալով իր արմատներուն, ու մայրենի լեզուի կողքին ջերմօրէն սիրելով արաբերէնը, կանուխէն փորձած է աշխատակցիլ արաբական մամուլին, որդեգրելով գրել հայկական նիւթերու շուրջ:
Քիչ չէ թիւը այն հայորդիներուն, որոնք տիրապետելով արաբերէն լեզուին կրնան հայը ներկայացնել արաբական աշխարհի բնակիչներուն: Բայց քիչ է, շատ քիչ թիւը անոնց, որոնք արաբական մամուլի լայն դաշտը կը զարդարեն գրելով յօդուածներ հայոց մասին առհասարակ, պարզաբանելով կամ հաստատելով այնպիսի իրողութիւններ, որոնք սխալ ձեւով ներկայացնելով Հայն ու Հայկական Հարցը, տեղի կու տան թիւրիմացութիւններու:
Ահա այդ քիչերէն մէկը Կիրակոր (Կարօ) Գույումճեանն է, որ վերջերս իր հրատարակած 240 էջերու վրայ տարածուող գիրքին մէջ արաբներուն իրենց մայրենի լեզուով կը ներկայացնէ Հայն ու Հայաստանը, Ղարաբաղն ու Ազերին, մեր ցեղասպանութեան ենթարկուած ժողովուրդը` խիզախօրէն:
Կիրակոս Գույումճեանի այս գիրքը կոչուած է ՙՄուհաթթաթ Ու Մաուակէֆ՚ ՙԿայաններ եւ Դիրքորոշումներ՚:
Նախանձախնդիր իր ժողովուրդին հանդէպ եղած անիրաւութիւնները հերքելու իրաւութեան, Գույումճեանը կանուխէն կը սկսի աշխատակցիլ արաբական մամուլին-յիշենք այդ թերթերուն անունները.-ՙԷլ Քապաս՚, ՙԷլ Ուաթան՚, ՙԷլ Նահար՚, ՙԷլ Էնպէէ՚, ՙԷլ Շարք Էլ Աուսաթ՚, ՙԷլ Արապի՚, ՙԷր-Րայ՚, ՙԷլ Հայաթ՚, իսկ օտարալեզու մամուլէն` ՙUlgi՚, ՙThe Daily Star՚, ՙKwait Times՚, որոնք կը հրատարակուին Քուէյթի, Լիբանանի ու Լոնտոնի մէջ:
Հայկական մամուլէն Գույումճեանի յօդուածները ներկայացուած են թարգմանաբար, լիբանանահայ մամուլէն ՙԱրարատ՚, ՙԶարթօնք՚, ՙԱզդակ՚, ՙԾաղիկ՚ ու Հալէպի ՙԳանձասար՚ թերթերուն մէջ:
Գույումճեան, թէեւ քիչ թիւով, ունի նաեւ մայրենի լեզուով գրած յօդուածներ:
Գույումճեանը հետեւողական նուիրում կը ցուցաբերէ իր յօդուածներուն մէջ Հայն ու Հայկականութիւնը արաբներուն ներկայացնելու անչափ կարեւոր հարցին մէջ: Կþարձագանգէ հայկական բոլոր հարցերուն եւ իրադարձութիւններուն, տեղին կը պատասխանէ թուրք դեսպանի մը սխալ մեկնաբանութեան, առանց խտացնելու գոյները, խիզախօրէն տալով ճշմարիտը ըմբերանող լեզուով:
Գիրքը կը բացուի Հայաստանի Արտաքին Գործոց նախկին նախարար` Վարդան Ոսկանեանի ՙՀայկական Հարցը..՚ արաբերէն լեզուով կարճ յօդուածով, որուն կը յաջորդէ Իպրահիմ Խալիլի յօդուածը, ապա` մի էջանի խօսք Բժ. Թորոս Թորանեանէ, որ այս գիրքը կոչած է ՙԿամուրջ՚:
Գործը ունի նաեւ Յառաջաբան:
Չմոռնանք ըսելու որ այս գիրքը նկարազարդ է կողքէն սկսեալ, ուր կը ճառագայթեն Մեսրոպեան Այբ Բէն Գիմ-ի բազմաթիւ տառերը, որպէսզի արաբ ընթերցողը գաղափար մը կազմէ մեր 1600 տարիներէ ի վեր կենսունակ մնացած բառերուն մասին:
Գույումճեանի այս գործին վերջաւորութեան հայերէնով, եւ ամփոփ ձեւով ներկայացուած են հեղինակին յօդուածներուն պարունակները, զորս կատարած է թարգմանիչ Միհրան Մինասեանը, այլապէս ալ մեծ եղած է Մինասեանին դերը այս գործին լոյս տեսնելուն մէջ:
Եւ որպէսզի հայ ընթերցողը ընդհանուր գաղափար մը կազմէ այս գիրքին շուրջ, տանք որոշ յօդուածներու վերնագիրները, աւելցնելով որ այս գիրքին մէջ տրուած են արաբական ու հայկական մամուլին մէջ երեւցած յօդուածները.- Ահա նմոյշներ յօդուածներու վերնագրերէն.-ՙԱտրպէյճան ու Ղարաբաղի Պայքարը, Սթալին` որթ Հայրս՚, գրուած 2008 թուին Քուէյթի մէջ Ատրպէյճանի դեսպան Շահին Ապու Լայէֆի այսպէս կոչուած ոջալուի կոտորածի մասին տուած մամլոյ ասուլիսին առիթով: ՙՀարցադրումներ Հայկական Կոտորածի մասին՚, ՙՀայերը, Թուրքերն ու Գանատացիները՚, ՙՀայերը, Թուրքերն ու Եւրոպացիները՚, ՙ90-ամեակ Հայկական Կոտորածներու՚, ՙԲաց Նամակ Եւրոպական Միութեան՚, ՙՏակաւին կը կոտորեն հայերը՚, ՙՀայկական Դատը տեղահանութեան եւ ցեղասպանութեան միջեւ՚, ՙՀայերը, Թուրքերն ու Ամերիկացիները՚, յօդուած գերուած Արարատին մասին` ՙԲռնագրաւուած Արարատ Լեռը՚, ՙՅօդուածներ Հայ Մշակոյթի մասին՚ նաեւ յօդուածներ Արաբական, Պաղեստինեան հարցերու շուրջ:
Այսպէս 47 յօդուած, ուր շրջողը ճշմարտախօսութիւնն է` իրաւական, տնտեսական ու քաղաքական հարցեր համարձակութեամբ ըսուած:
Արաբական աշխարհի մէջ եթէ գտնուէին յիսուն հայ գրողներ եւ Կիրակոս Գույումճեանի նման 47ական յօդուած գրէին արաբերէն լեզուով, մենք կþունենայինք 47×50=2350 յօդուած, ողողած ըլլալով ամբողջ արաբական մամուլը: Արդեօք շա՞տ է մեր տուած թիւը երբ ուրիշներ իրենց հոլոքոսթով ամէն օր կþողողեն աշխարհի մամուլը:
Կիրակոս (Կարօ) Գույումճեանին այս գիրքը ոսկի կամուրջ մըն է հայերուն եւ արաբներուն միջեւ, կամուրջ զոր պողպատել պէտք է:
Բարի երթ Գույումճեանի շարունակելի, օգտաշատ գործին ու… Շնորհաւորանքներ.. եւ .. Շնորհակալութիւն:
Ներկայացնող`
ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ
Քուէյթ-2012
www.araraddailynews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here