ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ

0
220

Մինչ կը սպասուէր ՄԱԿի գլխաւոր նստաշրջանի կայացումը Նիւ Եորք« ուր ներկայ պիտի գտնուէր եւ ելոյթ ունենար Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Սերժ Սարգիսեանª Գալիֆորնիահայ համայնքի բաղկացուցիչ ազգային քաղաքական« բարեսիրական ու կրօնական միաւորները« իւրայատուկ նախաձեռնութիւններով կը դիմաւորէին Մայր Հայրենիք Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 20 րդ տարեդարձը: Անկախութեան այդ հերոսական ձեռքբերումը կու գար իրագործել մեր ժողովուրդի դարաւոր երազը: Ան կը վերականգնէր մեր ազգային արաժանապատւութիւնը£ Ճանապարհ կը հարթէր դէպի ազգային դատի արդար կարգաւորման պայքարին առջեւ: Նաեւ« գաղութը ակնկալութիւններ ունէր Նախագահէն« դէմ յանդիման գալու« խօսելու եւ լսելու զինքª երկրի եւ ժողովուրդի մասին« հայրենիքի Անկախութենէն 20 տարի ետք:
Տեղի ունեցաւ ՄԱԿի համաժողովը£ Նախագահը ունեցաւ իր ելոյթը« որուն յաջորդեց Ուրբաթ 23 Սեպտեմբերին իր որակաւոր պատուիրակութեան գլուխը անցած ժամանումը Լոս Անճելըս« ուր յաջորդական երեք խիստ սահմանափակ օրերու ընթացքին ունէր հեւ ի հեւ վազքի կարօտ խիտ յայտագիրի մը ամբողջացումը: Ան պիտի այցելէր Մոնթեպելլօ« ուր ծաղկեպսակ պիտի զետեղէր Ցեղասպանութեան յուշարձանին առջեւ£ Կիրակի« 25 Սեպտեմբերին պիտի մասնակցէրª ՚Եունիվերսըլ Հիլթընՙի մէջ տեղի ունենալիք ներկայացուցչական ժողովի մը « ուր հրաւիրուած պիտի ըլլային հայ գործարարներ եւ աւուր պատշաճի ելոյթ մը ունենալէ ետք պիտի վազէր Սրբոց Ղեւոնդեանց առաջնորդանիստ եկեղեցին« կարճ տեւողութեամբ ներկայ գտնուելու համար Սրբ. Պատարագին: Այնուհետեւ յարգելի հիւրը պիտի երթար իր մասնակցութիւնը բերելու ՚Ամերիաՙ դրամատան բացման արարողութեան« ապաª ներկայ գտնուէր Հայաստանի հիւպատոսարանի նոր շէնքի բացման միջոցառման: Նախագահական եռօրեայ խճողուած յայտագիրը իր աւարտին պիտի յանգէր Հայաստանի Անկախութեան 20-ամեակին նուիրուած հանդիսաւոր ճաշկերոյթով մը« որ տեղի պիտի ունենար Կիրակի 25 Սեպտեմբերի երեկոյեան:
Եթէ ուշադրութիւն դարձուի յայտագրի կազմութեան վրայ« պիտի տեսնենք կարգ մը բացթողումներ« որոնք ժխտական անդրադարձ կը թողուն ընթերցողին վրայ:
Յատկանշական բացթողում մըն է Պր. Նախագահի կողմէ գործուած անտեսումը հայ հասարակութեան« որուն հետ հրապարակային ոչ մէկ հանդիպում նախատեսուած էր յայտագրի կազմութեան մէջ: Բացթողում մըն էր անոր խուսափումը ժողովուրդին հետ շփուելէ: Բացթողում մըն էր իր ժողովուրդին պատգամներ չտալը£ Բացթողում մըն էր միշտ սահմանափակ շրջանակներու հետ շահաբեր կապի մէջ մնալու նախատրամադրութիւնը: Բացթողում էին հայ գործարարներու հետ տեղի ունեցած ՚ֆորումինªՙ Հայաստանը տնտեսապէս ինքնաբաւ ցոյց տալու Նախագահին ունեցած ուռուցիկ հաստատումները« փոխանակ ցոյց տալու հոն անօթութեան մատնուած հայ ազգաբնակչութեան օգնելու հրամայականը« գործազրկութեան ցնցիչ իրողութիւնը« գոյութեան պահպանման անկարելիութեամբ բացատրուող ազգը ցնցող« ամէն օր նոր աճ արձանագրող արտագաղթին: Երկար է շարքը բացթողումներու« որոնց մէջ առկայ է համայնքս յուզող սրտակեղեք այն իրողութիւնը« որ Երեւանի իշխանութիւններու եւ հայրենի ազգաբնակիչներու միջեւ գոյութիւն ունեցող ծանօթ այն վիհը« անհաղորդակցութիւնը« անհանդուրժողութիւնը եւ խտրական ոգին կը փորձուի տեղադրել նաեւ Սփիւռք աշխարհի մէջ: Պրն. Նախագահը« Հայաստանի Հանրապետութեան հիւպատոսարանի նոր շէնքին բացման առիթով կատարեց հաստատում մը: Ան պատգամեց« որ ՚իշխանութիւնը սիրողներ կամ չսիրողներ կ՛անցնին կÿերթան« բայց հայրենիքը կը մնայՙ: Մեր պատգամը պիտի ըլլար այն« որ չարդարանանք լափալիսեան ճշմարտութեան կարգ անցած այդ ասացուածքով: Նախագահին հետեւողականութեամբ« մեր թելադրութիւնը պիտի ըլլար մեր իշխանութիւններունª գործել այնպէս« որ վերջ գտնեն անօրինութիւնները« կամայականութիւնները« հակաժողովրդավարութիւնը« կաշառակերութիւնը« խտրականութիւնը: Գործել այնպէս որ առաջքն առնուի չքաւորութեան« գործազրկութեան« արտագաղթին: Աշխատիլ այնպէս« որ Գերիշխող դառնայ ընդհանրական շահը£ Զօրանայ ներազգային գործակցութեան ոգին« միաբանութիւնը: Վստահիլ սեփական ուժերունª մերժելով ամէն ձեւի ենթակայութիւն: Ասոնք են ազգի մը զօրացման« բարգաւաճման եւ լինելիութեան գրաւականները եւ նաեւª հիմնական պայմանները« որ հայ իրականութենէ ներս հայրենի իշխանութիւնները չսիրող չմնայ հայրենիքէն թէ Սփիւռս աշխարհի մէջ, այլապէս« զիրենք սիրողներու եւ չսիրողներու մեկնումովª ապահովաբար կրնայ եւ հայրենիքը վտանգուիլ:
Այոª Պրն. Նախագահ« այս է ճշմարտութիւնը եւ անկէ բխող իրողութիւնները: Մեր ակնկալութիւններու լոյսի տակª Ձեզի կը մաղթենք բարի վերադարձ Մայր Հայրենիք:
ՏՈՔԹ. ԱՐՇԱԿ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ
www.araraddailynews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here