ԱՆԳՈՅՆ ԵՒ ԱՆԲՈՅՐ ԳԵՐԱՍՏԻՃԱՆԸ

0
215

Այսօր՝ Հինգշաբթի, Պաղտատի մէջ տեղի պիտի ունենայ Արաբական գերաստիճանին պաշտօնական բացումը: Գերաստիճանը յատկանշական պիտի ըլլայ մասնակցութեան մակարդակի եւ քննարկուելիք օրակարգերու իմաստով: Այսօրուան Իրաքը կը տարբերի երէկի Իրաքէն, ինչպէս նաեւ՝ Արաբական Լիկան:
Արաբական լրատուական աղբիւրներ իրենց մեկնաբանութիւններուն մէջ «Ծանօթացման Գերաստիճան» խորագիրը կու տան այսօրուան գերաստիճանին:
Գերասիճանը պիտի ընդունի Արաբական գարնան շնորհիւ իշխանութեան հասած ղեկավարներ, նոյնպէս ալ՝ Արաբական գարնան միջոցաւ իշխանութենէ հեռանալու սպառնալիքին տակ գտնուող ղեկավարաներ: Կարգ մը պետութիւններ որոշած են մասնակցիլ արտաքին գործոց նախարարի կամ՝ դեսպանի ներկայացուցչութեամբ: Պաղտատի մէջ վերջին Արաբական գերաստիճանը տեղի ունեցաւ 1990-ին: Օրին, Սուրիոյ նախագահ Հաֆէզ Ասատտ պոյթոք յայտարարած էր Սատամ Հիւսյէնի դէմ: Հետեւաբար, ան մերժեց մասնակցիլ գերաստիճանին: Քսան եւ երեք տարի ետք, Արաբական Լիկան կու գայ պոյքոթ յայտարարելու անոր զաւակին՝ Պաշար Ասատի մասնակցութեան դէմ:
Գերաստիճանին մասնակից պետութիւններուն միջեւ ծագած փրոթոքոլային վէճերը գաղտնիք մը չեն մամուլի ընթերցողներուն համար: Արաբական Ծոցի երկիրներու վեհապետները, իշխանները գլխաւոր բազկաթոռներուն վրայ նստելով պայմանաւորած են իրենց մասնակցութիւնը: Սուտանի, Եգիպտոսի, Մարոքի, Ալճերիոյ եւ այլ պետութիւններու ներկայացուցիչներուն վերապահուած են «Երկրորդ կարգ»ի աթոռներ:
Արաբական Գերաստիճանը անգոյն, անհոտ եւ անհամ ջուրի տպաւորութիւն ձգած է քաղաքական վերլուծաբաններու մօտ : Սէուտական Արաբիոյ Ապտալլա Պըն Ապտէլ Ազիզ վեհապետը վաղ ժամերուն անկողին երթալու պատճառով պահանջած է կանուխ փակել երեկոյեան նիստերը: Պահանջքը ընդունուած է: Քուէյթի իշխանը Քուէյթ այցելութեան խոստում մը պահանջած է Իրաքի նախագահէն՝ իբրեւ նախապայման իր մասնակցութեան: Այս մէկը նոյնպէս ընդունուած է:
Գլխաւոր օրակարգերուն մէջ, Միջին Արեւելքի խաղաղութեան գործընթացը իր դիրքը զիջած է Արաբական գարնան եւ Միացեալ Նահանգներու յանձնառութիւններուն: Պաղտատի գերաստիճանը ինչպէ՞ս պիտի քննարկէ Արաբական գարունը այլ ոստաններու մէջ տարածելու կարելիութիւնը, երբ մասնակիցներուն մեծամասնութիւնը կը հանդիսանան նեխածութեան, բռնատիրութեան եւ մարդկային իրաւունքներ ոտնահարելու խորհրդանիշ:
www.araraddailynews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here