ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՅԵՐԸ ՈՒՆԻՆ ԻՐԵՆՑ ՅՍՏԱԿ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԸ 1915-Ի ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ, ԲԱՅՑ ԿԸ ՆԱԽԸՆՏՐԵՆ ԱՂՄՈՒԿ ՉԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ…

0
159

Գագիկ Ք. Բատիկեանի վարած հարցազրոյցը, Պոլսոյ ՙՄարմարա՚ օրաթերթի ՓոխԽմբագրապետուհի Մաքրուհի Պ. Յակոբեանի հետ

Հ.- Թուրքիոյ մէջ ազգային գետնի վրայ փոքրամասնութիւններուն իրավիճակը ի՞նչ պատկեր կը պարզէ։ Փոքրամասնութիւնները ի՞նչ հարցեր կը դիմագրաւեն Թուրքիոյ մէջ։

Պ.- Թուրքիոյ մէջ փոքրամասնութիւնները միշտ խնդիրներ ունեցած են, իսկ Հայերը առաւել եւս։ Հանրապետութեան շրջանին յաճախակի կերպով անիրաւ կարգադրութիւններ կատարուած են փոքրամասնութիւններուն հասցէին, անիրաւ տուրքեր պահանջուած են, փոքրամասնութիւններուն խանութները կողոպտուած են, փոքրամասնականները ապօրէն զինուորագրութեան կոչուած են, փոքրամասնութիւնները երբեք չեն կրցած պետական պաշտօններ ստանալ, եւայլն։ Այժմու կուսակցութեան իշխանութեան գալէն վերջ է, որ զգալի կերպով բան մը փոխուեցաւ ։ Այժմու իշխանութիւնները կը ջանան մասամբ սրբագրել այն սխալները որոնք գործադրուեցան իրենց նախնիներուն կողմէ։ Փոքրամասնութիւնները ներկայիս գոհ ըլլալու պատճառներ ունին եւ կը յուսան, որ հետզհետէ աւելի լաւ պիտի ըլլան։ Բայց կայ նաեւ Հայկական հարցը, որ փոքրամասնութիւններու հարցերուն շրջանակէն դուրս կը մնայ։ Այժմու իշխանութիւնները Հայկական հարցի