Ժամանակը Եկած է որ Հայ Հանրութիւնը Մեծ Յարգանքով Մօտենայ Հայերէնագիտական Նիւթերու Ուսուցիչներուն. Հաղորդագրութիւն

0
162

Արեւմտահայ լեզուի, հայ գրականութեան եւ հայոց պատմութեան պատրաստուած եւ կարող ուսուցիչ-ուսուցչուհի գտնելը, տարուէ տարի, Սփիւռքի հայկական վարժարաններուն համար, կը վերածուի պարտականութեան մը, որ շատ դժուար է իրագործելը, եթէ ոչ անկարելի:

Այս այսպէս է, որովհետեւ կեանքի այլ ասպարէզներու մէջ յաջողելու կարողութիւնը ունեցող հայ երիտասարդին համար հայերէնագիտական նիւթերու ուսուցչութեան ասպարէզը գրաւիչ չէ: Գրաւիչ չէ երկու պատճառով. առաջին՝ այդ ասպարէզին ապահովելիք նիւթական հասոյթը համեստ է: Երկրորդ՝ հայ հանրութիւնը անհրաժեշտ յարգանքը չի տածեր այդ ասպարէզի ուսուցիչին հանդէպ:

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը հաւատայ, որ ժամանակը եկած է, որ այս կացութիւնը փոխուի, եւ հայ հանրութիւնը մեծ յարգանքով մօտենայ հայերէնագիտական նիւթերու ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն, ու անոնց ասպարէզը դառնայ գրաւիչ նաեւ՝ առաջարկուող նիւթական hատուցումներով:

Առ այդ, ան որոշած է յետ այսու աւելի բարձր նիւթական գնահատումի արժանացնել իր հովանաւորած վարժարաններուն Պէյրութի եւ Մարսէյի Ճեմարաններուն հայերէնագիտական նիւթերու ուսուցիչ-ուսուցչուհիները: Այսպէս, ներկայիս գործող ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն ամսական հատուցումը պիտի կրէ տասը առ հարիւրի (10%) անմիջական յաւելում, իսկ ապագային գործի կոչուողներուն ամսական հատուցումները պիտի ըլլան քսանհինգ առ հարիւրով (25%) աւելի բարձր, քան ուսուցչական ասպարէզին մէջ ընդհանրապէս ընդունուած եւ գործադրուող հատուցումները:

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը յուսայ, որ այս նախաձեռնութիւնը պիտի ծառայէ իբրեւ օրինակ, եւ նոյն մօտեցումը պիտի որդեգրուի կրթական մարզի այլ պատասխանատու հաստատութիւններու կողմէ: Կեդրոնական Վարչութիւնը կը յուսայ նաեւ, որ յետ այսու հայ հանրութիւնը հայերէնագիտական նիւթերու ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն հանդէպ պիտի սկսի տածել այն յարգանքը, որուն արժանի են անոնք:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here