Հայաստանէն Այս Տարի Արտասահման Մեկնած Է 40 Որդեգիր

0
190

 Այս տարուան ինն ամիսներուն ընթացքին Հայաստանէն որդեգրուած եւ արտասահման տարուած է 40 նորածինկ: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը

ՀՀ արդարադատութեան նախարարութեան քաղաքացիական կացութեան ակտերու արձանագրութեան գործակալութեան համեմատական տուեալներով` որդեգրման միտումները տարուէ տարի կը նուազին: “Օտարերկրեայ քաղաքացիների եւ քաղաքացիութիւն չունեցող անձանց, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմաններից դուրս բնակուող ՀՀ քաղաքացիների կողմից երեխաների որդեգրումը թոյլատրւում է միայն այն դէպքերում, երբ հնարաւորութիւն չկայ այդ երեխաներին երկրի տարածքում մշտապէս ապրող ՀՀ քաղաքացիների ընտանիքում դաստիարակութեան յանձնելու կամ երեխաներին իրենց ազգականների կողմից որդեգրելու”,- ըսած է ՔԿԱԳ գործակալութեան պետի տեղակալ Արգամ Ստեփանեան

Փոքրիկ որդեգրողները կրնան ըլլալ չափահաս, սակայն կան յատուկ պայմաններ, որոնց պէտք է համապատասխանեն: Փոքրիկ որդեգրելու իրաւունքէն կրնան զրկուիլ անոնք, որոնք դատարանի կողմէ ճանչցուած են անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, դատական կարգով զրկուած են ծնողական իրաւունքներէ կամ սահմանափակուած են անոնք, օրէնքով իրենց վրայ դրուած պարտականութիւնները ոչ պատշաճ կատարելու համար հեռացուած են խնամակալի (հոգաբարձուի) պարտականութիւններէն, առողջական վիճակով պայմանաւորուած չեն կրնար իրականացնել ծնողական իրաւունքներ: “Այն հիւանդութիւնների ցանկը, որոնց առկայութեան դէպքում անձը չի կարող երեխայ որդեգրել, նրան ընդունել խնամակալութեան (հոգաբարձութեան), ընդունել ընտանիք դաստիարակութեան համար, հաստատում է ՀՀ կառավարութիւնը”,- նշած է Ստեփանեան:

Որդեգրման իրաւունք չունին նաեւ նիւթապէս անապահով այն ընտանիքները, որոնք որդեգրման պահուն չունեն այնպիսի եկամուտ, որ պիտի ապահովէ որդեգրուող փոքրիկի նուազագոյն կենսապայմանները եւ չունին մշտական բնակութեան վայր, ինչպէս նաեւ այնպիսի բնակելի տարածութիւն, որ կը համապատասխանէ մաքրութեան եւ ճարտարագիտական սահմանուած պահանջներուն: Ծանր կամ առանձնապէս ծանր յանցագործութեան համար դատուածութիւն ունեցող անձերուն եւս օրէնքը կարգիլէ դիմելու որդեգրման:

 

Դատարանը կրնայ վերացնել փոքրիկի որդեգրման որոշումը` մեկնելով փոքրիկի շահերէն եւ հաշուի առնելով տասը տարին լրացած երեխային կարծիքը: Ստեփանեան շեշտած է, որ որդեգրումէն ետք որոշումը կրնայ վերացուիլ նաեւ այն պարագային, երբ որդեգրողները կը խուսափին իրենց վրայ դրուած ծնողական պարտականութիւնները կատարելէ: ՔԿԱԳ գործակալութեան պետի տեղակալը առանձնացուցած է, որ կան քանի մը պատճառներ, որոնք կրնան փոքրիկ որդեգրած ծնողին իրաւունքէ զրկելու հիմք դառնալ: “Եթէ ծնողները չարաշահում են ծնողական իրաւունքները, դաժանաբար են վարւում որդեգրուած երեխայի հետ, համարւում են քրօնիկ ալկոհոլիկներ, թմրամոլութեամբ կամ թունամոլութեամբ տառապող հիւանդներ են: Որդեգրած ծնողը կարող է զրկուել երեխայից նաեւ դատարանի կողմից մահացած կամ անյայտ բացակայող ճանաչուած կենսաբանական ծնողի պահանջով` դատարանի համապատասխան վճռի վերանայման, անգործունակ ճանաչուած ծնողի գործունակութեան վերականգնման դէպքում”,- շեշտած է Արգամ Ստեփանեան

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ տեղական եւ օտարերկրեայ որդեգրման հետ կապուած յարաբերութիւնները կը կարգաւորուին ՀՀ օրէնսդրութեամբ եւ ՀՀ միջազգային պայմանագրերով, մասնաւորապէս` “Երեխաներու պաշտպանութեան եւ օտարերկրեայ որդեգրման բնագաւառին մէջ համագործակցութեան մասինպայմանագրով, ՀՀ ընտանեկան օրէնսգրքով, ՀՀ Քաղաքացիական դատավարութեան օրէնսգրքով, ինչպէս նաեւՔաղաքացիական կացութեան ակտերու մասինՀՀ օրէնքով եւ ՀՀ  կառավարութեան 2010 Մարտ 18-ի N 269-ը որոշմամբ սահմանուած որդեգրման կարգով:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here