Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԸ ՆԱԽԱԳԱՀԷ Ծ. ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԹԷԶԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

0
139

ԱՆԹԻԼԻԱՍ – Ուրբաթ 14 Դեկտեմբեր 2012-ի երեկոյեան, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ եւ միաբան հայրերու ու Դպրեվանքի ուսուցիչներու ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ Ծայրագոյն Վարդապետութեան աստիճանի չորս թեկնածու միաբաններու թէզերուն ներկայացումը ու պաշտպանութիւնը:

Հայ եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն, Վարդապետական աստիճան ստանալու համար կուսակրօն եկեղեցականներ թէզ կը գրեն ու կը ներկայացնեն Վեհափառ Հայրապետին, ստանալու համար Վարդապետական աստիճանը: Եւ որպէսզի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հոգեմտաւոր աշխատանքը աւելի շեշտուի, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին տնօրինումով, որոշուեցաւ որ Ծայրագոյն Վարդապետութեան Աստիճան ստացող միաբանները եւս թէզ պատրաստեն: Վեհափառ Հայրապետին այս տնօրինումը նաեւ մաս կազմեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութեան Կանոնագրութեան:

Հետեւեալ չորս միաբանները իրենց թէզերը ներկայացուցին ու պաշտպանեցին.–

Փառէն Վրդ. Վարդանեան, ծնեալ 1969, ձեռնադրեալ 1990, թէզի նիւթ` «Մաշտոց»ի արաբերէն թարգմանութիւնը:

Վաղինակ Վրդ. Մելոյեան, ծնեալ 1972, ձեռնադրեալ 1994, թէզի նիւթ` «Աստուածաշունչի համառօտ պատմութիւն (ստեղծագործութենէն մինչեւ Պօղոս Առաքեալի նահատակութիւնը)»:

Մասիս Վրդ. Զօպուեան, ծնեալ 1975, ձեռնադրեալ 1997, թէզի նիւթ` «Անտիոքի թեմէն Սահակ Կաթողիկոսին ուղղուած նամակներ (1914–1938)»:

Սիփան Վրդ. Քէչէճեան ծնեալ 1975, ձեռնադրեալ 1997, թէզի նիւթ` «Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսի եւ Արտաւազդ Արք. Սիւրմէեանի միջեւ փոխանակուած նամակներ (1932֊–1936)»:

Վերոյիշեալ միաբան հայրերը յաջորդաբար իրենց պատրաստած թէզերը պաշտպանեցին, եւ ապա Վեհափառ Հայրապետը իր նկատողութիւններն ու գնահատանքը փոխանցեց Միաբան հայրերուն:

Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ. «մեր միաբանութեան կեանքը ու առաքելութիւնը իրարու հետ սերտօրէն ընդելուզուած երեք տարածքներ ունի` աղօթական, մտաւորական ու վարչական: Մեր կեանքին ու առաքելութեան մէջ բոլորն ալ անհրաժեշտ են, որովհետեւ մեր միաբանութիւնը եկեղեցին իր հաւատքով, բարոյական ու հոգեւոր արժէքներով ժողովուրդին տանելու առաքելութեան է լծուած: Ինքնակեդրոն ու ինքնանպատակ միաբանութիւն չենք, այլ առաքելութիւն ու ծառայութիւն կատարելու կոչումը ունինք որպէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբանութիւն»: Շարունակելով իր խօսքը, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ` «ամէն բանէ առաջ մեր աղօթական կեանքը հրամայական է: Արարողական ու ծիսական կեանքէն անդին` աղօթքը մեր ամէնօրեայ սնունդը պէտք է դառնայ. պէտք է աղօթենք մեր ժողովուրդին համար, հիւանդներուն ու աղքատներուն համար: ՈրքաԷն սրտառուչ է մեր ժամերգութեան  վերջին աղօթքը սարկաւագին կողմէ արտասանուած, ուր կը յիշուին ամէն տեսակ մարդիկ, նոյնիսկ` մեր թշնամիները, մեզի չարութիւն ընողներըբ: Եկեղեցին ամէն բանէ առաջ աղօթող համայնք է, ինչպէս աղօթքը անբաժան եղաւ Քրիստոսի կեանքին մէջ, նոյնը պէտք է ըլլայ նաեւ հոգեւորականի կեանքին մէջ: Մտաւոր կեանքը անբաժան մասն է եղած հայ հոգեւորականին: Նայեցէք մեր պատմութեան, մեր բոլոր հոգեւորականները մտաւորական եղած են` մատենագիր, պատմագիր, բանաստեղծ, շարականագիր: Հայ եկեղեցին առանցքային դեր է կատարած մեր մշակոյթի պատմութեան մէջ` հայ գրերու ստեղծումէն մինչեւ Արծաթէ Դար ու մինչեւ այսօր: Հետեւաբար, մտաւորական կեանքը հայ հոգեւորականի կոչումին անանջատելի մասն է: Հոգեւորականը պէտք է ընդհանուր ծանօթութիւններէ անդին անցնի ու մասնագիտութիւն ձեռք ձգէ իր առաքելութեան հետ անմիջականօրէն աղերս ունեցող նիւթերուն ու մարզերուն գծով: Ահա թէ ինչու Մենք միշտ կը քաջալերենք որ մեր միաբանները նախ ինքնաշխատութեան ճամբով եւ ապա համալսարանական ուսումով մտաւորապէս լիցքաւորուին, որպէսզի կարենան առաւել պատասխանատուութեամբ ու արդիւնաւորութեամբ կատարել իրենց առաքելութիւնը ներկայ աշխարհին մէջ: Եւ վերջապէս, վարչական երեսը հոգեւորականի կեանքին, կենսական է: Ժողովուրդին ծառայել կ՛ենթադրէ վարչական պատասխանատուութիւն ստանձնել, ժողովական կեանք կազմակերպել, յարաբերութիւններ մշակել, գործակցութիւն զարգացնել: Չմոռնանք որ մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի ըլլալով եւ հոգեւորականը ժողովուրդին հովիւն ու առաջնորդը ըլլալով յատուկ կարեւորութիւն պէտք է ընծայէ վարչական կեանքին»:

Վեհափառ Հայրապետը ապա իր ուրախութիւնը յայտնեց որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կ՛աճի, կը հզօրանայ: «Էականը, ինչպէս միշտ կը յիշեցնենք, որա՛կն է եւ ոչ քանակը: Որոմը կը փճանայ, ցորենն է որ կը մնայ եւ այդ ցորենը պէտք է աճի ու ծաղկի, որպէսզի մեր ժողովուրդին կեանքը հոգեւոր, բարոյական ու ազգային արժէքներով աւելիով հարստանայ»:

Վերոյիշեալ չորս վարդապետները իրենց Ծայրագնութեան Աստիճանը պիտի ստանան վաղը, Կիրակի 16 Դեկտեմբերին, Անթիլիասի Մայր Տաճարին մէջ, ձեռամբ Բերիոյ թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան  Եպս. Սարգիսեանի եւ ներկայութեամբ Վեհափառ Հայրապետին:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here