ԿԼԻՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԲԱՐ ԿԸ ՄԵՂՄԱՆԱՅ – ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԳԻԾԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓԸ ԿԸ ԲԱՐՁՐԱՆԱՅ

0
165

Լիբանանը հարուածող  ձիւնամրրիկը  մեղմացումի նշաններ սկսաւ ցոյց տալ: 72 ժամերու վրայ երկարող  ձիւնամրրիկը անդամալուծեց   Լիբանանը:  Լեռնային ճանապահները ձիւնապատուեցան,  բազմաթիւ շրջաններ  մնացին առանց ելեկտրականութեան, ուրիշներ զրկուեցան  վառելանիւթ օգտագործելու  կարելիութենէն:   Սովորաբար «հանդարտ» նկատուող  գետեր  յորդեցան եւ  քանդեցին հարիւրաւոր բնակարաններ..:  Ձիւնամրրիկին   հասցուցած վնասները շատ աւելի կը գնահատուին, քան նախնական կանխատեսութիւնները:    Լիբանանը  հարուածող ձիւնամրիկը,  վերջին 64 տարիներու ամենածանրն էր:  Այսուամենայնիւ,  կլիմայական  ցրտութիւնը  չյաջողեցաւ «սառեցնել» ընտրական նոր  օրինագիծին շուրջ քաղաքական բեմին վրայ ստեղծուած տաք մթնոլորտը:

 Յաջորդաբար երկրորդ  օրը ըլլալով,  ընտրական  նոր օրինագիծ մը   հաստատելու լիազօրուած խորհրդարանական յանձնախումբի անդամները  կը շարունակեն իրենց  քննարկումները:   Օրակարգի վրայ  են   հիմնական երեք  օրինագիծեր: Առաջինը՝ այսպէս կուչուած Ուղղափառ  համայնքի  հովանաւորութեան տակ կայացած խորհրդակցութիւններէն  բխած օրինագիծն է, որ կը վայելէ  Փոփոխութիւն եւ Բարեկարգում խորհրդարանական խմբաւորումի,  Ամալ, Հըզպալլա, Փաղանգաւոր  եւ  Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութիւններու հաւանութիւնը:  Երկրորդը՝  Լիբանանը ընտրական յիսուն ընտրակեդրոններու վերածելու  օրինագիծն է, որ կը վայելէ  Փաղանգաւոր  եւ Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութիւններու, Մուսթաքպալ հոսանքի եւ խորհրդարանական Աշրեֆիյէի  խմբաւորումին  զօրակցութիւնը: Երրորդը՝ կառավարութեան  կողմէ ներկայացուած համեմատական դրութեամբ եւ   երկիրը 13 ընտրակեդրոններու բաժնելու օրինագիծն է, որուն կը զօրակցին  Մարտ 8-ը ներկայացնող   հոսանքները,  Մարտ 14-էն կարգ մը կողմեր:   Ընկերվար Յառաջդիմական Կուսակցութիւնը  կտրականապէս դէմ է   համեմատական դրութեամբ եււ  այսպէս կոչուած՝  Ուղղափառ Հանդիպումի օրինագիծին: Իսկ հանրապետութեան նախագահը   ընդհանրապէս կը  մերժէ   Ուղղափառ Հանդիպումի օրինագիծը եւ   այժմէն իսկ կը յայտարարէ, թէ յանձնախումբը զզայն եզրակացնելու  պարագային,  պիտի  պահանջէ, որ   քննարկութեան դրուի խորհրդարանին մէջ:  Ըստ երեւոյթին, մարոնիներու  Ռայի  գարտինալը նոյնպէս կը մերժէ  Ուղղափառ Հանդիպումի օրինագիծը:  Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի կը յայտնէ, թէ պատրաստ է  ընդունելու  քրիստոնեայ հոտանքներու  կողմէ ընդունուած  որեւէ օրինագիծ: Ընտրական օրինագիծը մշակող  յանձնախումբ այսօր  պիտի շարունակէ իր խորհրդակցութիւնները:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here