Ուրֆայի Եկեղեցին Ախոռի Վերածուած է

0
172

Թուրքիոյ Ուրֆա նա­հան­գի (Եդե­սիա) հայ­կա­կան Գեր­մուշ (Կա­մուրջ) գիւ­ղի հայ­կա­կան եկե­ղեցին, որ երկու տա­րի առաջ զբօ­սաշրջա­յին կեդ­րոն յայ­տա­րարուած էր, կը շա­րու­նա­կէ անխնայ թա­լանի են­թարկուելու ան­յայտ ան­ձե­րու կող­մէ:

Ըստ թրքա­կան Yeniurfagazetesi կայ­քէջին, Գեր­մուշ գիւ­ղի բնա­կիչ­նե­րը ան­հանգստա­ցած են, որ 1895 թուակա­նին Հա­յերու կող­մէ կա­ռու­ցուած եկե­ղեցին 1915էն ետք բախ­տի քմա­հաճոյ­քին յանձնուած է: Թէեւ եկե­ղեցին զբօ­սաշրջա­յին կեդ­րոն յայ­տա­րարուած է եւ 2013ին` յա­տուկ մաք­րութեան են­թարկուած, սա­կայն ան կը շա­րու­նա­կէ մնալ գան­ձա­գողե­րու թի­րախը:

Գիւ­ղի բնա­կիչ­նե­րը նշած են, թէ անցեալ տա­րի լուր տա­րածուած էր, որ եկե­ղեցին կ՚օգ­տա­գոր­ծուի որ­պէս ախոռ, որ­մէ ետք իշ­խա­նու­թիւննե­րը որոշ ժա­մանակ ու­շադրու­թիւն դար­ձուցած են եկե­ղեցիին եւ ապա` դար­ձեալ մոռցած:

 «Նոր Յառաջ»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here