Երկխօսութեան Զոյգ Նիստերուն Ընթացքին Շարունակուեցան Քննարկուիլ Հանրապետութեան Նախագահին Յատկանիշները

0
116

Երկխօսութիւնը երէկ զոյգ նիստերուն ընդմէջէն շարունակեց իր աշխատանքները` քննարկելով հանրապետութեան նախագահին յատկանիշները:

Կէսօրուան ժամը 12:00-ին, խորհրդարանին մէջ գումարուեցաւ երկխօսութեան Զ. նիստը, որուն ներկայ գտնուեցան խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի եւ անոր քաղաքական խորհրդատու, ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան Խալիլ, վարչապետ Թամմամ Սալամ եւ ընկերային հարցերու նախարար Ռաշիտ Տըրպաս, Հայկական երեսփոխանական պլոքի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի եւ ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարար Արթիւր Նազարեան, նախկին վարչապետ Ֆուատ Սինիորա եւ երեսփոխան Աթեֆ Մաժտալանի, նախկին վարչապետ Նեժիպ Միքաթիի ներկայացուցիչ երեսփոխան Ահմետ Քարամէ, Փոփոխութիւն եւ բարեկարգում համախմբումի նախագահ, երեսփոխան զօր. Միշել Աունի ներկայացուցիչ երեսփոխան Իպրահիմ Քանաան, Մարատա հոսանքի ղեկավար, երեսփոխան Սլէյման Ֆրենժիէ եւ նախկին երեսփոխան Եուսեֆ Սաատէ, Փաղանգաւոր կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Սամի Ժեմայէլ եւ երեսփոխան Էլի Մարունի, Հաւատարմութիւն դիմադրութեան երեսփոխանական պլոքի նախագահ, երեսփոխան Մոհամետ Ռաատ եւ երեսփոխան Ալի Ֆայեատ, երեսփոխան Միշել Մըր, Ընկերվար յառաջդիմական կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Ուալիտ Ժոմպլաթ եւ երեսփոխան Ղազի Արիտի, հաղորդակցութեան նախարար Պութրոս Հարպ եւ նախկին երեսփոխան Ժաուատ Պուլոս, երեսփոխան Թալալ Արսլան եւ Հասան Համատէ, երեսփոխան Ասաատ Հարտան եւ նախկին նախարար Ալի Քանսօ, խորհրդարանի փոխնախագահ, երեսփոխան Ֆարիտ Մքարի եւ երեսփոխան Ռոպեր Ֆատել, զբօսաշրջութեան նախարար Միշել Ֆարաոն եւ Էլիաս Ապու Հալա:

Նախքան նիստին գումարումը Պըրրի եւ զօր. Աուն ունեցան դռնփակ հանդիպում մը, որուն աւելի ուշ միացաւ երեսփոխան Ռաատ:

Երկխօսութեան նիստին գումարումէն ժամ մը ետք երեսփոխան Միշել Մըր լքեց նիստը` առանց յստակ պատճառաբանութիւն մը ներկայացնելու:

Նիստին ընթացքին Պըրրի յայտնեց, որ նախապէս կ՛աղօթէին անձրեւ տեղալու համար, իսկ ներկայիս աղբերուն պատճառով կ՛աղօթեն, որ անձրեւ չտեղայ:

Նիստէն ետք երեսփոխան Մոհամետ Ռաատ շեշտեց, որ հանրապետութեան յաջորդ նախագահը պէտք է ըլլայ Դիմադրութեան երազած նախագահը, որ արտաքին այս կամ այն պետութենէն յատկապէս սիոնականութեան զօրակից երկիրներէ կախեալ չըլլան անոր որոշումները:

Ռաատ նշեց, որ իրենք կ՛ուզեն, որ նախագահը ըլլայ քրիստոնեաներուն մեծամասնութեան ներկայացուցիչը` նկատի ունենալով շրջանի քրիստոնեայ համայնքներուն մտավախութիւնները:

Ռաատ շեշտեց, որ հանրապետութեան նախագահը պէտք է զօրակցի Դիմադրութեան:

Նախկին վարչապետ Նեժիպ Միքաթի յայտնեց, որ հանրապետութեան նախագահը պէտք է ըլլայ հայրենասէր լիբանանցի մը, որ պահպանէ քաղաքական ուժերուն հաւասարակշռութիւնը:

Երեսփոխան Սամի Ժեմայէլ նշեց, որ եթէ իրենք ձախողին երկրին պետական հաստատութիւններուն աշխատանքը շարունակել, ապա երկիրը պիտի ուղղուի դէպի անորոշութիւն:

Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան ներկայացուցիչ, երեսփոխան Իպրահիմ Քանաան յայտնեց, որ իրենց համար երկխօսութեան նիստը համաձայնութիւններ գոյացնելու վայր չէ` աւելցնելով, որ երկխօսութիւնը հիմնուած պէտք է ըլլայ երկու հիմնական սիւներու վրայ. ա) հանրապետութեան հզօր նախագահ եւ բ) երեսփոխանական ընտրութիւններու կայացում:

Քանաան աւելցուց, որ մեծամասնութիւնը կը փափաքի համամասնական ընտրական օրէնքը` աւելցնելով, որ իրենց կեցուածքը յստակ է, թէ՛ երկխօսութեան ընթացքին եւ թէ՛ անկէ դուրս:

Երեկոյեան ժամը 6:00-ին գումարուեցաւ երկխօսութեան Է. նիստը, որուն ընթացքին շարունակուեցաւ հանրապետութեան նախագահի յատկանիշներուն քննարկումը:

Երեկոյեան ժամը 8:00-ին երեսփոխան Ուալիտ Ժոմպլաթ լքեց նիստը` շեշտելով, որ ինք նախագահի յատկանիշներուն մասին իր պատկերացումը գրաւոր կերպով ներկայացուցած է` փորձելով մէկտեղել քաղաքական տարբեր ուժերուն տեսակէտները:

Ժոմպլաթ նշեց, որ անկարելի է նախագահական ընտրութիւն կատարել առանց ամբողջական համաձայնութեան` աւելցնելով, որ ինք նիստը լքած է բժիշկի հետ ժամադրութիւն մը ունենալուն պատճառով:

Երեկոյեան ժամը 8:45 յայտարարուեցաւ նիստին աւարտը` նշելով, որ նախապէս որոշուած երկխօսութեան այսօրուան նիստերը յետաձգուած են:

Երկխօսութեան յաջորդ նիստը տեղի պիտի ունենայ երկուշաբթի, 26 հոկտեմբեր 2015-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here