ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՊԱՀԱՊԱՆ ԳՈՀԱՐԸ , ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՆՄԱՌ ԿԱՆԹԵՂԸ

0
301

ԳՈՀԱՐ –ը   հայ  մշակոյթի վաւերական եւ անզուգական դեսպանը, անգամ մը եւս հմայեց լիբանանահայութիւնը, «Ֆորում Տը Պէյրութ»ի մէջ չորսօրեայ   աննախընթաց ելոյթներով: Արդարեւ, աւելի քան 180 անդամ ՝ երգչախումբ, պարախումբ, նուագախումբ, մեներգող արուեստագէտներ հաշուող ԳՈՀԱՐ համոյթը, Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի ոգեկոչման զուգադիպող տարուան, լիբանանահայութեան ներկայացաւ հարիւր նոր երգերով,ամրագրելով մեր երգի ոսկեդարին հարազատ դեսպանը դառնալու իրողութիւնը:

ԳՈՀԱՐ-ի համերգները ձօնուած էին Հայոց   Ցեղասպանութեան մէկուկէս միլիոն նահատակներու յիշատակին եւ Մեծ Արհաւիրքէն վերապրած հայութեան:

«Ծառը պտուղէն կը   ճանչցուի».կ’ըսէ ժողովրդային առածը: Ահաւասիկ, հայ մշակոյթի գանձարանէն   բոլոր ժամանակներու սիրուած երգերու երգացանկով լիբանանահայութեան ներկայացող ԳՈՀԱՐ-ը:

ԳՈՀԱՐ կը մնայ հայ մշակոյթի պաշտպանը, այն օրերուն երբ արուսետի եւ մշակոյթի անուան տակ, քիչ մը ամէն տեղ, տափակութիւն կը ներկայացուի հայ հասարակութեան, Սփիւռքի մէջ եւ՝ հայրենիքի:

Արդարեւ, չորս երեկոներու վրայ երկարող ելոյթները դուրս ելած էին սովորական համերգի մը սահմաններէն, ներկաները ներշնչելով հայ արուեստի ու մշակոյթի վեհութեամբ, զանոնք փոխադրելով Արեւմտահայաստան եւ Կիլիկիա, փոխանցելով հայ զգալու եւ հայկականութեան արմատներով հպարտանալու պատգամը:

Չորս անմոռանալի երեկոներու ընթացքին լիբանանահայութիւնը հագեցաւ հայ երգի ու արուեստի արմատները պարարտացնող կատարելութեամբ: Հնչեց հայ երգը , հնչեց ԱԲԳ-ը, թնդաց հայ պարը, վերապրեցան մեր ազգագրական, ազգային, հայրենասիրական աւանդական ազգային տոհմիկ երաժշտութեան ակունքները:

Բծախնդրութեամբ ընտրուած յայտագիրները, երգերու պատշաճ մեկնաբանութիւնները, պարերն ու պարեղանակները, ճաշակաւոր տարազները, պարախումբին համաչափ եւ ներդաշնակ   կատարումները, բեմի ետին ելոյթներուն ընկերակցող յարափոփոխ տեսարան-պաստառները, նորագոյն արհեստագիտութեամբ կիրարկուող ձայնային սարքերը, զմայլիչ ձեւաւորումները,գերարդիական լուսաւորման ազդեցութիւնները, հեզասահ եւ անթերի յաջորդականութիւնը եկան փայլատակելու Լիբանանի ԳՈՀԱՐԵԱՆ գիշերները:

Բառերը բաւական համեստ են գնահատելու ԳՈՀԱՐ համոյթի հիմնադիրներուն, անդամներուն,գեղարուեստական ղեկավարներուն, վարչական պատասխանատուներուն աշխատանքը: Գործն է, որ կը խօսի, ոչ՝ խօսքը:

Հայ գիրի եւ մշակոյթի դեսպանն է ԳՈՀԱՐ-ը:

Բազում երախտագիտութիւն՝ Յարութիւն, Շահէ եւ Նար Խաչատուրեան, Մեծատան ընտանիքի զաւակներուն՝, որոնք իրենց մօր, ազնուափայլ տիկին ԳՈՀԱՐԻՆ հետ համախորհուրդ, անտեսելով զանազան դժուարութիւններ, ստանձնած են հայ մշակոյթի վահանակիրը դառնալու ծանր պատասխանատուութիւնը:

ԳՈՀԱՐ-ի լիբանանեան ելոյթները եկան ապացուցելու,թէ ինչպէս երէկ, այսօր՝ եւս Խաչատուրեան ընտանիքը նոյնքան նախանձախնդիր կը մնայ հայ մշակոյթը պահպանելու եւ հայ անհատին մատուցելու իր ազգային առաքելութեան վրայ:

Քանի կանգուն է Լուսաւորչի Կանթեղ  ԳՈՀԱՐ-ը, յաւերժ եւ լուսաճեմ պիտի հնչեն հայ   երաժշտութիւնն ու մշակոյթը:

ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here