2016-ին Հայաստանի արտաքին պարտքը պիտի հասնի յիսուն տոկոսի

0
128

ԵՐԵՒԱՆ, «Թերթ».- Հայաստանի 2016 թուականի պետական պիւտճէին մասին Հայաստանի օրէնքի նախագիծի քննարկման ընթացքին, ելեւմուտքի նախարարի առաջին տեղակալ Պաւել Սաֆարեան յայտարարած է, որ 2016ին Հայաստանի արտաքին պարտքը պիտի հասնի 50 տոկոսի սահմանը, իսկ տնտեսական աճը՝ պայմանաւորուած արտաքին գործօններով, պիտի ըլլայ աւելի համեստ՝ Համախառն ներքին արտադրութեան 2 տոկոսը, իսկ 12 ամսուան դրութեամբ՝ առաւել 4, նուազ մէկ տոկոս:

«Հայաստանի 2016 թուականի համախմբուած բիւջէն կը կազմի՝ եկամուտների գծով՝ 1.219.5 միլիառ դրամ (2.7 միլիառ տոլար), ծախսերի գծով՝ 1.411.9 միլիառ դրամ (3 միլիառ տոլար), դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 192.4 միլիառ դրամ (400 միլիոն տոլար)», յայտնած է ան:

Ըստ Սաֆարեանի, Հայաստանի համայնքներու 2016 թուականի պիւտճէները պիտի կազմեն՝ եկամուտներուն վերաբերող, 129 միլիառ դրամ (ներառեալ՝ պետական պիւտճէէն ստացուող պաշտօնական դրամաշնորհները), ծախսերուն գծով՝ 130.6 միլիառ դրամ, պակասուրդը՝ 1.6 միլիառ դրամ:

Ան դիտել  տուած է, որ «Հայաստանի 2016 թ. պետական բիւջէի մասին» Հայաստանի օրէնքի նախագիծին մէջ եկամուտներուն ընդհանուր գումարը ծրագրուած է 1.183 միլիառ դրամի չափով, 2015ին համար հաստատուած 1.191.5 միլիառ դրամէն եւ 2014ին ստացուած 1.094.1 միլիառ դրամ համադրելի գումարներուն դիմաց:  «Պետական բիւջէի հարկային եկամուտները եւ պետական տուրքերը 2016թ. համար ծրագրուել են 1,129 մլրդ դրամի չափով՝ 2015թ. համար հաստատուած եւ 2014թ. փաստացի համադրելի մուտքերի համապատասխանաբար՝ 1.138.7 եւ 1.049 միլիառ դրամի դիմաց»:

«Հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքերի 2016 թ. ծրագրային մակարդակը կազմում է ՀՆԱի 20.7 տոկոսը՝ 2015 թ. համար ծրագրային եւ 2014 թ. փաստացի համապատասխանաբար 23.4 տոկոսի եւ 21.7 տոկոսի դիմաց», նշած է Պաւել Սաֆարեան՝ աւելցնելով, որ յառաջիկայ տարի Հայաստան պիտի ունենայ նաեւ տարերկրեայ պետութիւններէն եւ միջազգային կազմակերպութիւններէն ներդրումներ՝ 30.2 միլիառ դրամ պաշտօնական դրամաշնորհներ:

«Նպատակային օժանդակութիւն դրամաշնորհային ծրագրերից՝ 35.6 միլիոն տոլար», ըսած է փոխնախարարը՝ աւելցնելով, որ պիւտճէով կը նախատեսուի աւելի մեծ գումարներ տրամադրել առողջապահութիւն եւ կրթութիւնը: 2016ի պետական պիւտճէի նախագիծով առողջապահութեան բնագաւառի ծախսերը կը կազմեն  86.125.6 միլիոն դրամ:

Ծախսերուն աճը 2015ի պետական պիւճտէին մէջ կը կազմեն 1.807.6 միլիոն դրամ կամ 2.1 տոկոս: 2016ի պետական պիւտճէի նախագիծով կրթութեան բնագաւառին ծախսերը (առանց գիտութեան գծով ծախսերուն) կը կազմեն 131.939.4 միլիոն դրամ: Ծախսերը 2015ի պետական պիւտճէին նկատմամբ աճած են 6.423.5 միլիոն դրամով կամ 5.1 տոկոսով:

«Պաշտպանութեան բնագաւառի ծախսերը 2016 թ. պետական բիւջէի նախագծով նախատեսուել է 201.261.8 միլիոն դրամ, որից ռազմական կարիքների բաւարարմանը՝ 193.469.8 միլիոն դրամ: Հայաստանի 2016 թ. պետական բիւջէի նախագծով դեֆիցիտի գումարը ծրագրաւորւում է 190.0 միլիառ դրամ», ըսած է Պաւել Սաֆարեան:

Ըստ անոր՝ պիւճտէի պակասուրդի ֆինանսաւորումը կը նախատեսուի իրականացնել ներքին եւ արտաքին աղբիւրներու զուտ մուտքերու հաշուոյն, համապատասխանաբար՝ 70.1 միլիառ դրամ եւ 120.6 միլիառ դրամ: Հայաստանի պետական պիւտճէի պակասուրդը 2016 թուականին պիտի աւելնայ 2.2 տոկոսով եւ կազմէ ՀՆԱի 3.5 տոկոսը:

Ինչպէս նշուած է 2016ի պետական պիւտճէի նախագիծին մէջ, որուն վերաբերեալ լսումները 2 Նոյեմբերին սկսած են խորհրդարանին մէջ, պիւտճէի եկամուտները պիտի կազմեն 1 եռիլիոն 183 միլիառ դրամ, իսկ ծախսերը՝ 1 եռիլիոն 374 միլիառ, պակասորդը՝ 190.74 միլիառ կամ ակնկալուող Համախառն ներքին արտադրութեան 3.5 տոկոսը: 2015ին այդ ցուցանիշը 2.2 տոկոս կազմած է (արդիւնքները դեռ չեն ամփոփուած): 2014ի պակասորդը կազմած է ՀՆԱի 1.9 տոկոսը, իսկ 2013թ.՝ 1.6:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here