Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Վէճ՝ Թուրքիոյ Խորհրդարանին Մէջ

0
149

ՊՈԼԻՍ, «Մարմարա».- Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ Յունուար 14ին խօսուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան նիւթին մասին։ Գլխաւոր ընդդիմադիր՝ Հանրապետական ժողովրդային կուսակցութենէն հայազգի երեսփոխան Սելինա Տողան յայտնեց, որ այս նիւթը ո՛չ միայն հայերուն, այլեւ Թուրքիո՛յ հարցն է։

Տողան հետեւեալը ըսաւ. «Քանի որ այս հարցը ո՛չ միայն հայերուն, այլ Թուրքիոյ եւս կը վերաբերի, ուրեմն այս հարցը պէտք է քննուի Թուրքիոյ խորհրդարանին եւ ո՛չ թէ այլ խորհրդարաններու մէջ։ Ապա թէ ոչ, մենք ամէն Ապրիլ 24ին, այլեւս սովորական դարձած արտայայտութիւններով պիտի շարունակենք այս նիւթը աճապարանօք մեր գլուխէն անդին շպրտել։ Այն համոզումն ունիմ, որ մեզմէ ո՛չ մէկը կը փափաքի ընել ատիկա։ Յիշեցնել կ՛ուզեմ, թէ 2015ին, Էրզրումի հանրահաւաքին ընթացքին, վարչապետը բացորոշ կերպով յայտնած էր, որ տեղահանութիւնը մարդկային յանցանք մըն է»։

Միւս կողմէ, խօսք առաւ նաեւ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութենէն հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլան եւ նմանապէս գործածեց «ցեղասպանութիւն» բառը, որ վիճաբանութիւններու տեղի տուաւ։ Փայլան ըսաւ. «Հարիւր տարի առաջ, հայ ժողովուրդը պետութեան որոշումով այս հողերէն արմատախիլ եղաւ եւ բնաջնջուեցաւ։ Իմ ընտանիքն ալ տուժեց այդ դէպքերէն. մեծ հայրս եւ իր ընտանիքը… Մեծ հայրս որբ մըն է ե՛ւ մօրը կողմէ, ե՛ւ հօրը կողմէ։ Որբերու եւ սուրի աւելցուքներու սերունդէն եմ ես, որ այս հողերուն վրայ կ՛ապրիմ։ Իմ ցեղս ջարդուած է»։

Փայլանի խօսակցութեան ընթացքին կարգ մը երեսփոխաններ տեւաբար անհանգստութիւն արտայայտեցին։ Անոնցմէ մէկն էր Ազգայնական շարժում կուսակցութենէն երեսփոխան Պաքի Շիմշեք, որ պոռաց. «Թուրքիոյ ազգային խորհրդարանին մէ՛ջ ենք։ Ո՛չ մէկը կրնայ ըսել, թէ ցեղասպանութիւն կատարուած է։ Այդպիսի անկրթութիւն կարելի չէ»։ Այս արտայայտութեան դիմաց դարձեալ խօսք առաւ Սելինա Տողան եւ ըսաւ. «Եթէ նիւթը աւելի մարդկային չափանիշով քննարկենք, այն ատեն կրնանք աւելի ապահովութեամբ նայիլ ապագային»։

Յայտնենք, թէ Տողան իր խօսակցութեան ընթացքին քննադատութիւն ուղղեց նաեւ թրքական մաֆիայի պետ Սետաթ Փեքերին, որ խաղաղութեան համար շարժման անցած ակադեմականներուն սպառնալիք ուղղած է։ Տողան յիշեցուց Փեքերի՝ «ակադեմականները պիտի սպաննենք եւ իրենց հեղուած արիւնով պիտի լուացուինք» խօսքը, եւ մեղադրեց իշխող կուսակցութիւնը, որ չի քննադատեր այս խօսքերը։ Տողան խիզախօրէն ըսաւ. «Հարց կու տամ ձեզի. ո՞վ է այս Սետաթ Փեքերը։ Ի՞նչ իրաւասութեամբ կ՛արտասանէ այդ խօսքերը։ Իր այդ խօսքերը «Իսլամական պետութեան» մտայնութենէն ինչպիսո՞վ տարբեր են։ Այս կառավարութիւնը, որ կը պնդէ, թէ «Իսլամական պետութեան» դէմ կը պայքարի, այս խօսքերուն դիմաց պախարակելի խօսք մը պիտի չարտասանէ՞»։

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here