ՀԵՐԻՔ ԱՂԱՒԱՂԷՔ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ, ՅԱՐԳԵԼԻ «ՀԻՒՐՐԻԷԹ»

0
138

Թուրք պետականութիւնը կը մնայ Կէօպելսի վարդապետութեան հարազատ հոգեզաւակը՝ ստել, ստել եւ ստել…: Ապատեղեկատուութիւնը դարձած է պետական գործելաոճ: Ամենասովորական տեղական, շրջանային, միջազգային միջադէպն անգամ իր իւրօրինակ մեկնաբանութիւնը պիտի ունենայ թրքական մամուլի մէջ…: Բացառութիւն չեն կազմեր հայրենական եւ համասփիւռքեան զարգացումները:

Իւրաքանչիւր առաւօտ, համացանցի շնորհիւ կը հետեւիմ «աշխարհներու լաւագոյն աշխարհի» նորութիւններուն, յայտնապէս՝ թրքական: Լուրջ տագնապ կ’ապրի թրքական թերակղզին. Էրտողանի արտաքին քաղաքականութիւնը կը խորացնէ Թուրքիոյ աշխարհիկ եւ իսլամիստ հատուածներուն միջեւ բեւեռացումը: Եւրոպական Միութիւնը, մարդասիրական միջազգային կազմակերպութիւններ յարատեւ կը քննադատեն կարծիքի ազատութեան եւ լսատեսողական աղբիւրներու դէմ թրքական իշխանութիւններու բռնութիւնները: Ընթերցողներուն աչքէն չեն վրիպիր քրտական շրջաններու վրայ զինուորական վայրագ գործողութիւնները: Սէուտական Արաբիոյ հետ Սուրիոյ ժողովուրդին եւ իշխանութիւններուն դէմ Էրտողանի կառավարութեան հիւսած դաւերը: Սուրիոյ հողային ամբողջականութեան յղուած սպառնալիքները: 21-րդ դարու անկոչ սուլթանը յայտարարող Էրտողանի՝ տօնքիշոթեան յաւակնութիւնները: Այս բոլորին զուգահեռ՝ Թուրքիոյ տնտեսութեան վրայ ռուսական ճնշումներուն հետեւանքները…:

Այսօր առաւօտեան, «Հիւրրիէթ»ի գլխաւոր էջը գրաւած էր Հայաստանի ներքին առօրեային վերաբերող խորագիր մը՝ «Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան հակաթուրք Կուսակցութիւն մը հրաւիրած է մաս կազմելու երկրի կառավարութեան»….: Ապա, եզրակացութիւն մը՝ այսպիսով, Հայաստան փակուղիի առջեւ կը դնէ Անգարայի հետ յարաբերութիւնները բարելաւելու ճիգերը: Լա՞նք, թէ՞ խնդանք: Այսինքն, ըստ «Հիւրրիէթ»ի՝ Հայաստանի պետականութիւնը եւ հայ քաղաքական բոլոր հոսանքները, կազմակերպութիւնները սիրալիր յարաբերութիւններ կը պահպանեն Թուրքիոյ հետ, բացի թրքատեաց հակումներով   ծանօթ Դաշնակցութենէն… որ, կառավարութեան մաս կազմելով, փակուղիի կը մատնէ երկու բարեկամ պետութիւններու փոխյարաբերութիւնները բարելաւելու ճիգերը…:

«Հիւրրիէթ»ն է դարձեալ գրողը՝ Դաշնակցութիւնը, ընկերվարական կուսակցութիւն մը, Հայաստանի հարիւր եւ երեսուն մէկ անդամ հաշուող խորհրդարանին մէջ ունի հինգ ներկայացուցիչներ եւ հողային պահանջ կը ներկայացնէ Թուրքիային..: Այս ի՜նչ յանցագործութիւն…ին՜չ յանդգնութիւն: Խարխափումներու մէջ հաւանաբար կորսուած է         «Հիւրրիէթ»ը: Համայն հայ ժողովուրդը պահանջատէր կը մնայ իր արդար իրաւունքներուն յարգելի «Հիւրրիէթ»: Միւս կողմէ, առանց յաւակնութեան յայտնենք, որ ընկերվարութիւնը շնորհիւ Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան ծիլեր արձակած է հայ քաղաքական մտածողութեան մէջ, այն ժամանակաշրջանին, երբ սուլթանները արիւնաքամ կը դարձնէին օսմանեան   բռնատիրութեան տակ տառապող ժողովուրդները:

Ըստ «Հիւրրիէթ»ին, հայկական սփիւռքի մէջ լայն ժողովրդականութիւն վայելող Դաշնակցութիւնը ընդդիմութեան անցաւ, երբ Հայաստան եւ Թուրքիա փոխյարաբերութիւնները բարեկարգելու համաձայնագիր մը ստորագրեցին 2009-ին, Ցիւրիխի մէջ.« Ցիւրիխի համաձայնագիրը, սահմանները վերաբանալու յանձնառութեան տակ կը դնէր երկու դրացի պետութիւնները, սակայն ան չվավերացուեցաւ երկու երկիրներու խորհրդարաններէն: Նախագահ Սարգսեան, Հայաստանի խորհրդարանէն յետս կոչեց փրոթոքոլները, առարկելով թրքական կողմին մօտ «քաղաքական տրամադրութեան բացակայութիւնը».- կը մեկնաբանէ «Հիւրրիէթ» եւ կ’եզրակացնէ .« Շուրջ քսան պետութիւններ ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Թուրքիա կը մերժէ իրեն վերագրուող այդ ոճիրները, Օսմանեան իշխանութիւններուն կողմէ կազմակերպուած տեղահանութիւնները, կոտորածները….» :

Աւանդական կուսակցութիւններ, տարբեր պատճառներով, յաճախ գտնուած են ընդդիմութեան դիրքերու վրայ: Սակայն վերադառնալով հայ-թրքական փրոթոքոլներուն, պատիւ հայ քաղաքական կուսակցութիւններուն, Սփիւռքի հեղինակաւոր  կազմակերպութիւններուն եւ կառոյցներուն, որոնք առաջին իսկ օրէն խորքով եւ բովանդակութեամբ մերժեցին հայ-թրքական փրոթոքոլները: Պատիւ Հայաստանի իշխանութիւններուն, որոնք նախազգացին թրքական որոգայթը: Բայց ի զարմանս Մ. Նահանգներուն, Ռուսիոյ եւ Եւրոպական Միութեան, Էրտողանի Թուրքիան սեպ խրեց հայ-թրքական փրոթոքոլներու գործադրութեան առջեւ՝ Հայաստանի հետ սահմանագիծին բացումը պայմանաւորելով Լեռնային Ղարաբաղէն հայկական ինքնապաշտպանութեան ուժերու հեռացումով…:

«Հիւրրիէթ»ի յերիւրանքները հայ ընթերցողին ներկայացնելէ առաջ անոր յարգարժան խմբագրութեան պիտի ուղղեմ հետեւեալ հարցումը. «Կայքի գլխաւոր էջին վրայ, Հայաստանի վերաբերող տեղեկատուութեան անմիջապէս տակը, լոյս տեսած է բաւական ուշագրաւ լուր մը՝ «Երեքհարիւրամեայ քրիստոնէական եկեղեցի մը վաճառքի հանուած է Թուրքիոյ Պուրսա քաղաքին մէջ» : «Հիւրրիէթ»ի յարգարժան խմբագրութիւնը կրնա՞յ պատասխանել, թէ ու՞ր մեկնեցան Պուրսայի քրիստոնեայ բնակիչները, որ նոյնինքն «Հիւրրիէթ»ի հաւաստիացումներով մեծամասնութեամբ հայեր եւ յոյներ եղած են: Կրնա՞ք պատասխանել, թէ ուր մեկնեցան Պուրսայի եւ մնացեալ եկեղեցիներու հաւատացեալները յարգելի «Հիւրրիէթ»:… Թուրքիոյ պետական արխիւները բաւարար են ապացուցելու Իթթիհատի կառավարութեան ցեղասպանական ծրագիրը, երբ Սուլթան Մեհմէթ 6-րդի հրամանագրով կազմուած  Պոլսոյ Զինուորական Ատեանը(1919) մահավճիռ արձակեց Իթթիհատի պարագլուխներուն դէմ:

«Հիւրրիէթ»ի մեկնաբանութիւնները շփոթ կը փորձեն ստեղծել պատմութեան անծանօթ թուրք եւ օտար ընթերցողին մօտ: Ոչ ոք կրնայ խոցել մեր յիշողութիւնը, հայ ժողովուրդին ազգային արժանապատուութիւնը: Փաստերը անթիւ են պետականօրէն ծրագրուած ու գործադրուած ցեղասպանութեան ճանապարհով հայ ժողոովուրդը բնաջնջելու, Հայաստանը յափշտակելու ահաւոր ծրագիրը կը շարունակէ մնալ թուրք մտածողութեան մտասեւեռումը:

Հայ ժողովուրդը, բոլորուելով Հայաստանի Հանրապետութեան շուրջ, համայն աշխարհին կը ներկայանայ միեւնոյն պահանջով՝ վերջ տալ ուրացումին, վերադարձնել մեր հողերը, արդար հատուցում կատարել հայ ժողովուրդին: Այս պիտի ըլլայ հայ-թրքական իսկական երկխօսութեան միակ ուղին, եւ ոչ՝ «Հիւրրիէթ»ի եւայլոց ապատեղեկութիւնները:

ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here