Չորրորդ Տարին Ըլլալով` Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» Ցուցասրահը Կը Մասնակցի «Պէյրութ Արթ Ֆեր»-ին` Միսաք Թերզեանի, Արթիւր Ք.-ի Եւ Համմուտ Շանթութի Գործերով

0
166

Կազմակերպութեամբ «Պէյրութ Արթ Ֆեր»-ին երէկ` հինգշաբթի, 15 սեպտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին, «Պիել»-ի մէջ տեղի ունեցաւ այս տարուան  «Պէյրութ Արթ Ֆեր» ցուցահանդէսին բացումը: «Պէյրութ Արթ Ֆեր»-ը լուսարձակի տակ կ՛առնէ Միջին Արեւելքի, Հիւսիսային Ափրիկէի եւ Հարաւային Ասիոյ տաղանդաւոր արուեստագէտները եւ կ՛արժեւորէ անոնց արտայայտութեան արդիական ոճը: Այս տարի «Պէյրութ Արթ Ֆեր»-ին կը մասնակցին 20 երկիրներէ 300 արուեստագէտներ, 45 ցուցասրահներու հովանաւորութեան տակ, որոնց կողքին 4-րդ տարին ըլլալով կը մասնակցի նաեւ Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահը` ներկայացնելով Միսաք Թերզեանի, Արթիւր Ք.-ի եւ Համմուտ Շանթութի գործերը:

Միսաք Թերզեան կը ցուցադրէ տարբեր հաւաքածոներու պատկանող երեք գործեր` «Օտալիսք», «Թրիօ Շամփեթր» եւ «Լէօ Թան տէ Միմոզա»: «Օտալիսք»-ը մաս կը կազմէ կիսավերացական փոխաբերական արտայայտութեան հաւաքածոյին, որով ծանօթ է Թերզեան: «Թրիօ Շամփեթր»-ը կը վերաբերի երաժշտութեան նիւթին, իսկ «Լէօ Թան տէ Միմոզա»-ն` մայրութեան: Ըստ Թերզեանի, ներշնչումը կարեւոր չէ, այլ նորարարութիւնը. ան պէտք է յաջողի ինքզինք զարմացնել իւրաքանչիւր գործի աւարտին` երաշխաւորելու համար գործին յաջողութիւնը: Թերզեան յայտնեց, որ ան տարիներու ընթացքին կրնայ վերադառնալ տրուած նիւթի մը եւ զայն կրկին աշխատիլ, սակայն տարբեր դիտանկիւնէ: Թերզեանի գործերուն արդիականութիւնը վրձիններու հարուածներուն եւ գոյներու արտայայտութեան մէջ է, յատկապէս «Թրիօ Շամփեթր»-ին պարագային, ուր չենք տեսներ երեք երաժիշտներ, բայց կրնանք նշմարել գոյներու ներդաշնակ երեք ամբողջութիւններ:

Արթիւր Ք. Նիկոլեան կը ցուցադրէ «Կոլտըն Հաուսըզ» հաւաքածոյէն երեք գործեր` «Պէյթ Մերի», «Տհուր Էլ Շուէյր» եւ «Էհտեն»: Այս հաւաքածոյին պատկանող գործերուն մէջ նկարուած են Լիբանանի հին ոսկեգոյն տուները: Արթիւր Ք. բացատրեց, թէ ան կ՛ուզէ արժեւորել Լիբանանի փառաւոր անցեալը, փիւնիկեան հարստութիւնը, ինչպէս որ նախապէս ըրած է փիւնիկեցի թագաւորներու եւ թագուհիներու յատկացուած հաւաքածոյի մը մէջ: Արթիւր Ք.-ի գործերուն մէջ ուշագրաւ է ոսկեգոյնը, որ կը յիշեցնէ Կիւսթաւ Քլիմթի գործերը եւ նկատելիօրէն կը հարստացնէ գեղանկարը, ճերմակէն տարբեր լոյս մը տալով անոր: Հակառակ անոր որ Արթիւր Ք.-ի ներշնչման աղբիւրը անցեալէն կը բխի, արուեստագէտին աշխատելաձեւը բոլորովին արդիական է. ան աքրիլիք ներկին կողքին կը գործածէ խառն նիւթեր եւ «դասական» գեղանկարին վրայ կ՛աւելցնէ ակնբախ գոյնի վրձինի հարուածներ, որոնք «կը կտրուին» ենթապատկերէն:

Համմուտ Շանթութ կը ցուցադրէ միեւնոյն հաւաքածոյին պատկանող չորս գործեր` «Սիսթըրզ», «Աուըր հոմ ին Համա», «Տը էյնճըլ էնտ տը թրի» եւ «Տը ռետ չեր էնտ օրենճ թրի»: Համմուտ Շանթութ, իբրեւ սուրիացի արուեստագէտ, իր գործերուն մէջ կը ներկայացնէ իր ծննդավայրէն պատկերներ, ուր կը կրկնուի տան նկարը իր ընդգրկած խորհրդանշական իմաստով: Շանթութի գործերուն մէջ կարեւոր տեղ կը գրաւէ նաեւ ծառը, որովհետեւ ան կը փորձէ ամբողջ տիեզերքը կեդրոնացնել ծառին մէջ, որովհետեւ անիկա կը խորհրդանշէ մայրը, ապահովութիւնը, գուրգուրանքը… Ըստ իրեն, ծառը կը պարփակէ իր ամբողջ կեանքը եւ արուեստագիտական հոլովոյթը: Շանթութ կ՛աշխատի աքրիլիք ներկով եւ մեղմ գոյներով, որոնք յատկանշական կարելի է սեպել յիշատակներու վերաբերող գեղանկարներու: Շանթութի ցուցադրած գործերուն մէջ ուշագրաւ են «Տը էյնճըլ էնտ տը թրի»-ն եւ «Տը ռետ չեր էնտ օրենճ թրի»-ն, որոնց մէջ անորոշ սպասում մը կ՛երեւի առաջինին պարագային հրեշտակին արտայայտութեան մէջ, իսկ երկրորդին պարագային աթոռին մէջ, որուն գոյնը շատ աւելի շեշտակի կը դարձնէ սպասումի միտքը:

«Պէյրութ Արթ Ֆեր» ցուցահանդէսը կը շարունակուի մինչեւ կիրակի, 18 սեպտեմբեր 2016, կէսօրէ ետք ժամը 3:30-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 9:00:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here