Համահայկական Մրցանակաբաշխութիւն

0
119

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութիւնը Համաշխարհային հայկական կոնգրէսի եւ Ռուսաստանի հայերու միութեան հետ համատեղ կը շարունակէ “Հայապահպանութեան գործին մէջ նշանակալի աւանդի համար” ամենամեայ համահայկական մրցանակաբաշխութիւնը:

Մրցանակաբաշխութեան նպատակն է խրախուսել Սփիւռքի հայ ազգային ինքնութեան պահպանման ու զարգացման ոլորտէն ներս դպրոցներու, կազմակերպութիւններու, տարբեր խումբերու, առանձին անհատներու ունեցած ներդրումը, գնահատել եւ արժեւորել այս ուղղութեամբ հայկական համայնքներու գործունէութիւնը:

 2016թ. մրցանակաբաշխութեան անուանակարգերն են`  

  1. Մայրենիիպաշտպան”։ Այս մրցոյթին մասնակցելու հնարաւորութիւն ունին Հայոց լեզուի պահպանման գործին մէջ աւանդ ունեցող անձինք (հայոց լեզուի ուսուցիչներ, լեզուաբաններ, մշակոյթի եւ գրականութեան, բարեսիրական եւ հայկական կազմակերպություններու գործիչներ, ովքեր կ’աջակցին մայրենիի պահպանման, տարածման եւ հայապահպանական ծրագրերուն)։ Մասնակիցներու դիմումը կրնան ներկայացնել կառույցները ( դպրոց, միութիւն,  համայնք) կամ նոյնինքն դիմողը։
  2. լաւագոյն հայկական կրթօջախ”։ Այս մրցոյթին մասնակցելու հնարաւորութիւն ունին ամենօրեայ եւ մէկօրեայ բոլոր դպրոցները, որոնք.

-Գրանցուած են կամ կը գործեն հայկական կառոյցներուն կից (համայնքային, եկեղեցական, համահայկական, հայկական հասարակական կազմակերպութիւններուն):

-Կը գործեն առնուազն երեք տարի:

-Կրթօջախէն ներս կը դասաւանդուի առնուազն հետեւեալ հայագիտական առարկաներէն մէկը` հայոց լեզու (արեւմտահայերէն կամ արեւելահայերէն), հայոց պատմութիւն, կամ հայ եկեղեցւոյ եւ մշակոյթի պատմութիւն:

3.“Սփիւռքեան լրատուամիջոցին՝ ՀՀ 25-ամեակին նուիրուած լաւագոյն հրապարակումներու  համար” (յօդուած, ակնարկ, սիւնակ, խմբագրական)։ Մրցոյթին մասնակցելու հնարաւորութիւն ունին բոլոր տեսակի լրատուամիջոցները (թերթ, հանդէս, հեռուստաալիք, հեռուստաժամ, ձայնասփիւռ, համացանցային լրատվամիջոց:

  1. սիրում եմ քե՛զ, ի՛մ Հայրենիք” մանկապատանեկան լաւագոյն ստեղծագործութիւններու մրցոյթ (նկար, քանդակ, լուսանկար, ձեռարուեստի գործ, ձեւաւորում, երգ, բանաստեղծութիւն, պատմուածք): Մրցոյթը կը կազմակերպուի տարիքային երկու խումբի՝ մինչեւ 14 տարեկան եւ 14-18 տարեկան երեխաներու, պատանիներու եւ պարմանուհիներու համար:

Ստեղծագործութեան հետ նշել.

-Ազգանուն, անուն, հայրանուն

-Ծննդեան թուական

-Երկիր, հասցէ, հեռաձայն

-Ուսումնական հաստատութեան անուանումը, վայրը, հասցէն եւ հեռաձայնի թիւ

-Ղեկավարի, ուսուցչի անուն, ազգանուն

 Բոլոր անուանակարգերով մրցոյթի դիմումները ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2016թ. Դեկտեմբեր 15-ը, որմէ ետք դիմումները չեն ընդունուիր:

Համահայկական մրցոյթներուն մասնակցելու համար  դիմումները (կցուած ստորեւ) լրացուցէք եւ ուղարկեցէք ելեկտրոնային հետեւեալ հասցէներոուն։

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Պատասխանատու՝ ՀՀ սփյուռքի նախարարութեան

աշխատակազմի համահայկական ծրագրերու վարչութիւն

Հեռ. +374-10-585601(03)-700 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՈՒ  ՁԵՒԸ ՏԵՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԵՂՄԵԼ ՀԵՏԵՒԵԱԼ ՎԵՐՆԱԳՐԴՐՈՒՆ

1-“Մայրենիի պաշտպան”

 

2-լաւագոյն հայկական կրթօջախ”

 

3-Սփիւռքեան լրատուամիջոցին՝ ՀՀ  25-ամեակին նուիրուած լաւագոյն հրապարակումներու համար”

նաեւ ամփոփագիր

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here