Նոր հրատարակութիւններ

0
207

– Աթանեսեան Գայեանէ, «Հայբեմի թագուհին», Երեւան, 2016, 240 էջ (Վարդուհի Վարդերեսեանի կեանքը, դերասանական վաստակաշատ գործունէութիւնը եւ յուշեր անոր մասին):

– Թէքէեան Վահան, «Կեսարիա – Երթուդարձի եւ բնակութեան օրագիր մը», կազմող եւ խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմէնճեան, յառաջաբանի հեղինակ՝ Գրիգոր Պըլտեան, հրատարակութիւն«Ժամանակ» օրաթերթի 100-ամեակի թիւ 3, Սթամպուլ, 2016, 175 էջ (Վ. Թէքէեանի՝ իբրեւ Կեսարիոյ Ս. Կարապետ վանքի դպրոցի տնօրէն Սթամպուլէն Կեսարիա 2 սեպտեմբեր 1913 – 30 յունուար 1914-ի ընթացքին երթուդարձի եւ Կեսարիա կեցութեան օրագիր-նկարագրութիւնը, ծանօթագրութիւններ, յատուկ անուններու ցանկ):   

– Թորանեան Թորոս, «Թեւածող հոգի մը – Մկրտիչ Սարգսեանի հետ», կազմող՝ Վահագն Սարգսեան, խմբագիր՝ Գէորգ Եազըճեան, «Գրական հայրենիք» ՓԲԸ («Հայաստան» հրատարակչութիւն), Երեւան, 2016, 100 էջ (Ա-5) (յուշեր հայրենի գրող Մկրտիչ Սարգսեանի մասին եւ անոր գրականութեան վերաբերեալ սփիւռքահայ մամուլին մէջ լոյս տեսած հրապարակումներ):

– «Թուրքիոյ ոճիրները՝ մեր դարուն», հայերէնէ թարգմանեց ԱբրահամԱհարոնեան, հրատարակութիւն Փոքր Ասիոյ Գաղթականներու Համակարգման Կոմիտէի – Ժան եւ Գարմէն Աբգարեան Հիմնարկութեան, Պուէնոս Այրէս, 2016, 176 էջ(17 x 24 սմ.) (ՊուէնոսԱյրէսի «Արմենիա» օրաթերթի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին հայերէն խմբագրականներուն թարգմանութիւնը) (սպաներէն):

– Թոքմաճեան Հրազդան (հեղինակ-կազմող), «Գալէմքեարեաններ – Այնթապ-Դամասկոս-Հալէպ», խմբագիր՝ Սվեթլանա Պօղոսեան, հրատարակութիւն Բերիոյ հայոցթեմի, Հալէպ, 2016 (տպուած է Երեւանի մէջ): Հրատարակուած է լիբանանահայ բարերարներ Տէր եւ Տիկին Արմէն եւ Միմի Յարութիւնեաններու մեկենասութեամբ(գեղատիպալպոմ-յուշամատեան՝ արծաթագործ վարպետներու հռչակաւոր տոհմին մասին):

– Ծառուկեան Անդրանիկ, «Մանկութիւն չունեցող մարդիկ», թարգմանիչ՝ Քլեմանս Զաքարեան-Չելիք, խմբագիրներ՝ Ռոպեր Քոփթաշ եւ Արթուն Կեպենլիօղլու, «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 2016, 224 էջ (13 x 19.5սմ.) (թրքերէն):

– Կարապետեան Սամուէլ (նախագիծի հեղինակ), «Եղեռն Եղեռնից յետոյ», հրատարակութիւն Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամի, ճարտարապետ՝ Աշոտ Յակոբեան, խմբագիր՝ Էմմա Աբրահամեան, խմբագիր եւ սրբագրիչ՝ Յասմիկ Յովհաննիսեան, անգլերէնի թարգմանիչ՝ Գայեանէ Մովսիսեան, թրքերէնի թարգմանիչ՝ ՄելիսաԷօզտէմիր, թրքերէնի խմբագիր եւ սրբագրիչ՝ Ռաֆֆի Քորթոշեան, տպարան«Բիւրակն», Երեւան, 2016, 168 էջ (Ա-4)(հայկական ճարտարապետական կոթողներու բնաջնջումը թրքական գրաւման տակ գտնուող հայկական տարածքներուն մէջ, բազմաթիւ յատակագիծներ եւ սեւ-ճերմակ ու գունաւոր լուսանկարներ)(եռալեզու՝ հայերէն, անգլերէն, թրքերէն):

– Հարմանտեան Ատիս, «Ատիս՝ երգիճամբով», յառաջաբանը՝ Վահան Վահանեանի, Անթիլիաս, 2016, 330 էջ(50 տարի հայերէն երգի նուիրեալ՝ լիբանանահայ, ապա ամերիկահայ էսթրատային երգիչ, երգահան, գործիքաւորող,

Միջին Արեւելքի հայութիւնը օտար – մանաւանդ՝ թրքական – երգ-երաժշտութեան ճիրաններէն փրկելու մէջ մեծ աւանդ ունեցած արուեստագէտին ինքնակենսագրութիւնը եւ անցած բեղմնաւորուղին):

-Յարութիւնեան Վլատիմիր (աշխատասիրեց), «Փաստաթղթեր Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքականպատմութեան – Կարսի մարզը Հայաստանի առաջին հանրապետութեան կազմում (ապրիլ 1919թ.– հոկտեմբեր 1920թ.) – Նիւթեր եւ փաստաթղթեր», «Մոտուս վիվենտի» կենտրոնի հնաւանդ գրքերի եւ վաւերագրերի մատենաշարի Գ. հատոր, «Ասողիկ»հրատարակչութիւն, Երեւան, 2016, 436 էջ (Ա-5):Տպագրութիւնը հովանաւորած է «Հիքսոս» հիմնադրամը՝ ի յիշատակ ազգային հերոս Զօրավար Անդրանիկի: Նուիրուած է Հ. Հ.ի օրերուն Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանեանի ծննդեան 150-ամեակին (կազմող-աշխատասիրողիշուրջ 140 էջ արժէքաւոր ուսումնասիրութիւն, նիւթեր եւ փաստաթուղթեր)(կազմողին ուսումնասիրութիւնը՝ հայերէն, փաստաթուղթերուն եւ նիւթերուն մեծագոյն մասը՝ հայերէն, փոքրմասը՝ ռուսերէն):

– Շահնուր Շահան, «նահանջը առանց երգի», «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 2016 (թրքերէն):

– Պարուք Իսրայէլ, «Խոճալու – Մարդկութեան դէմ յանցագործութիւն», «Պերքլիփրես», Լոս Անճելոս, 2016, 156 էջ(հրեայ ռապպի հեղինակի հակահայկական ցաբռտուքներ)(անգլերէն):

– Քաջազնունի Յովհաննէս, «Ազգ եւ հայրենիք», վերահրատարակութիւն Հայկական ուսումնասիրությունների «Անի» հիմնադրամի, խմբագիր՝ Թաթուլ Յակոբեան, Երեւան, 2016, 248 էջ (Ա-5): Գրքի վերահրատարակութեան օժանդակած է Լիբանանէն Սարգիս Պուտագեանը:

Պատրաստեց՝ Գէորգ Եազըճեան

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here