ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽՈՒԺՈՒԹԵԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԾ Է 6,1 ԱՌ ՀԱՐԻՒՐԻ ԱՃ

0
145

Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայութիւնը ներկայացուց երկրին ընկերային-տնտեսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշերը: Հայաստանի տնտեսական աշխուժութեան ցուցանիշը 2017-ի Յունուար – Մայիս ամիսներու ընթացքին, արձանագրած է 6,1 առ հարիւրի աճ: Այսուհանդերձ, գիւղատնտեսական եւ շինարարութեան որոլորտներէն ներս արձանագրուած է որոշակի անկում:

Շինարարութեան ծաւալը անցեալ տարուան միեւնոյն ժամանակահատուածի հետ համեմատած արձանագրած է տաս առ հարիւրի նուազում: Գիւղատնտեսութեան համախառն արտադրանքը՝ 1,4 առ հարիւր: Միւս կողմէ, ուժանիւթի արտադրութիւնը նախորդ տարուան հետ համեմատած աւելցած է 5,2 առ հարիւր: Ընթացիկ տարուան առաջին վեց ամիսներուն ընթացքին ծառայութիւններու ծաւալը(առանց առեւտուրի) արձանագրած է 10,9 առ հարիւրի աճ:
Սպառողական իրերու սակերը՝Յունուար – Մայիս 2017-ի ընթացքին արձանագրած են 0,9 առ հարիւրի աճ, իսկ արդիւնաբերական ապրանքներու միջին սակը աւելցած է 3.8 առ հարիւր:
Հայաստանի առեւտուրի շրջանառութիւնը աւելցած է 12,6 առ հարիւր:Արտադրութեան ծաւալը՝ 12,4 առ հարիւր: Հայաստանէն արտածումները աւելցած են 21 առ հարիւր, իսկ ներածումները՝ 25,8 առ հարիւր:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here