Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանը Կը Պարգեւատրուի“Swords into Plowshare” Խաղաղութեան Մրցանակով

0
159

Գերմանիոյ Տրէստըն քաղաքի Խաղաղութեան Յեղափոխութեան յիշատակման օրուան առիթով, Կիրակի, 8 Հոկտեմբեր 2017-ին, Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան հրաւիրուած էր մատուցելու Աստուծոյ խօսքին պատգամը տեղւոյն Ս. Խաչ Լուտերական Աւետարանական պատմական Եկեղեցւոյ մէջ, խաղաղութեան նուիրուած միջազգային հաւաքի ընթացքին:

Արարողութեան ընթացքին, յանուն Սուրիոյ ժողովուրդին, Վերապատուելի Համայնքապետը փոխանցեց Հալէպէն բերուած ափ մը հողը տեղւոյն եկեղեցական եւ քաղաքական իշխանութիւններուն:

Մատուցուած հողը կը խորհրդանշէր տեղի ունեցած անհամեմատելի քանդումը, որ անարդարօրէն կատարուեցաւ ընդդէմ Սուրիոյ բնակիչներուն, ինչպէս նաեւ պիտի խորհրդանշէր վերաշինութեան եւ վերակառուցման անդրդուելի կամքը Հալէպի բնակիչներուն:

Պաշտամունքէն ետք, Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան Սուրիոյ Խաղաղութեան վերականգնման նկատմամբ ունեցած ծանրակշիռ առաքելութեան իբրեւ արգասիք, պարգե-ւատրուեցաւ խաղաղութեան մրցանակի միջազգային յանձնախումբի կողմէ եւ Գերմանիոյ Տրէստընքաղաքի քաղաքապետի ՏէթլէֆՍիթըլի ձեռամբ“Swords into Plowshare” խաղաղութեան մրցանակով:

Սոյն մրցանակը շնորհուեցաւ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանին իր անխոնջ, նուիրակամ ու անձնուրաց ծառայութեամբ ձեռք բերած խաղաղութեան միջոցներու որոնման եւ գործունէութեան համար, որը բարձրօրէն գնահատուեցաւ Գերմանիոյ իշխանութիւններուն կողմէ հայրենիքի խաղաղութեան եւ արդարութեան ոլորտներուն մէջ իբրեւ նշանակալից ծառայութիւն:

Վերապատուելին իր խօսքին մէջ հետեւեալը արտայայտեց. «Սոյն մրցանակը կը ստանամ, խոնարհաբար, յանուն Սուրիոյ բնակիչներուն եւ անգամ մը եւս յանձնառութեամբ կը յայտարարեմ, թէ հայ համայնքը կար եւ կը մնայ նախապատերազմական, պատերազմական եւ յետ պատերազմական շրջաններուն մէջ՝ իբրեւ խաղաղարար եւ ստեղծագործ ժողովուրդ, եւ պիտի ունենայ հաստատաբար իր դրական ներկայութիւնը խաղաղութեան ամբողջական գործընթացին եւ Սուրիոյ վերաշինութեան ծրագիրներուն մէջ: Հետեւաբար սոյն յուշանուէրը արդարօրէն պիտի նկատեմ իբրեւ խորհրդանիշ Սուրիաբնակ Սուրիացիներուն հաստատակամ կեցուածքին»:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here