Հայ Բժշկական Ժողովրդային Պարբերաթերթեր Եւ Գիրքեր Հայկական Սփիւռքի Մէջ 1850-1980 (Բ.)

0
268

ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

13.«Հայք», Նիւ Եորք

Հրատարակուած է 1891էն սկսեալ՝ որպէս կիսամեայ առողջապահական թերթ: Լոյս տեսած է մինչեւ 1898:  խմբագիրը եղած է Մ. Գաբրիէլեան: Ունեցած է առողջապահական, բարոյախօսական, բանասիրական, գրական-քննադատական եւ թղթակցութիւններու բաժիններ: Տպագրած է հայ եւ օտար անուանի մարդոց կենսագրութիւնները, կատարած է թարգմանութիւններ եւրոպական եւ ամերիկեան գրողներու գործերէն: Գրած է Թուրքիա ապրող հայերու վիճակին մասին եւ բողոքած է հալածանքներու դէմ: Արտատպած է եւրոպական եւ ամերիկեան մամուլի արձագանգները հայկական կոտորածներուն առթիւ: Ունեցած է անգլերէն բաժին:

 1. «Նոր Առողջապահիկ», Թիֆլիս

Բժշկական հանրամատչելի երկշաբաթեայ գրական-հասարակական, բժշկական ամսագիր, որ լոյս տեսած է 1912-1915, Թիֆլիս: Խմբագիրը եղած է Ե. Մինասեան: Նպաստած է ժողովուրդի առողջապահական վիճակի բարելաւման: Բովանդակութիւնը ընդգրկած է բժշկութեան վերաբերող յօդուածներ եւ ցուցմունքներ, առանձնայատուկ ուշադրութիւն տուած է մանկապատանեկան տարիքի երեխաներու առողջութեան պահպանման հարցերուն, քննադատած է ծխական հոգաբարձութիւններու եւ քաղաքային վարչութիւններու աշխատելաձեւը եւ գործունէութիւնը: Ծանօթացուցած է հանրութիւնը մարդակազմութեան հարցերուն եւ  միջնադարեան Հայաստանի բժշկական գիտութեան գրականութեան:

 1. «Նոր Սերունդ», Աթէնք

Մարզական պատկերազարդ ամսագիր, որ լոյս տեսած է 1926-1929ին: Խմբագիրը եղած է Ա. Տէր Յակոբեան: Շարունակած է  յունահայ մարզական պարբերականներու աւանդոյթները, լուսաբանած է Հայաստանի եւ այլ երկիրներու մարզական կեանքը եւ գրած է հայ անուանի մարզիկներու մասին: Հանդէսը անդրադարձած է հին աշխարհի մարզական պատմութեան, մարմնամարզի դաստիարակչական եւ առողջապահական բնոյթին եւ անուանի բժիշկներու ու մանկավարժներու յօդուածներուն:

 

Բ. Պոլիսէն դուրս հրատարակուած հայկական բժշկական-առողջապահական ժողովրդային գիրքեր

 1. «Ատամնաբուժական Առողջաբանութիւն», Պոսթըն

Հրատարակուած է 1939ին: Հեղինակն է տոքթ. Ն. Տ. Ս. Թաշճեան: Գեղատիպ հատոր մը՝ 200 էջերով:

 1. «Բժշկարան, Բժշկական Բառարան», Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1892ին: Հեղինակ-թարգմանիչն է բժիշկ Լեւոն Տիգրանեանց:

 1. «Բժշկականութիւն», Վենետիկ

Հրատարակուած է 1832ին, Վենետիկ: Հեղինակն է Միքայէլի Ռէստէն:

 1. Բժշկականութիւն եւ հասարակութիւն, Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1904ին: Հեղինակն է բժիշկ Գ. Մաղաքեան:

 1. «Ժառանգականութիւն Եւ Դաստիարակութիւն», Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1901ին: Հեղինակն է Ս. Բուդուղեան:

 1. «Ի՞նչ Է Սիֆիլիսը», Փարիզ

Հրատարակուած է 1927ին: Հեղինակն է տոքթ. Լ. Գրիգորեան:

 1. Ինչո՞ւ Պիտի Չծխել», Թեհրան

Հրատարակուած է 1939ին: Հեղինակն է տոքթ. Ի. Տէրտէրեան: Անիկա հրատարակուած է նաեւ պասկերէնով:

 1. «Կարգադրութիւն Առողջութեան», Երուսաղէմ

Հրատարակուած է 1871ին: Հեղինակն է Գէորգ Աւետիսեան։

 1. Հայ Բուսակ Կամ Հայկական Բուսաբառութիւն» Վենետիկ

Հրատարակուած է 1895ին:

 1. «Մարդակազմութիւն», Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1907ին: Հեղինակն է Զ. Գրիգորեանց:

 1. «Սիֆիլիս, Կակուղ Շանկր, Սուսունակ», Թիֆլիս։

Հրատարակուած է 1900ին: Հեղինակն է բժիշկ Պ. Վ. Արծրունի:

 1. «Սիֆիլիսը Եւ Նրա Բժշկութիւնը», Թեհրան

Հրատարակուած է 1939ին: Հեղինակն է տոքթ. Ի. Տէրտէրեան:

 1. Տանու Բժիշկ Կամ Հասարակաց Բժշկարան», Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1865ին: Հեղինակն է Կարապետ Քոչարեանց:

 1. «Տնային Բժշկարան», Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1903ին եւ 1904ին: Հեղինակն է բժիշկ Գ. Բաբեան:

 1. «Փորձանքների Առձեռն Բժշկարան, Թիֆլիս

Հրատարակուած է 1914ին: Հեղինակն է Ա.Գ. Եսայեանց:

 

(Շար. Բ.)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here