ԶԱՏԻԿԸ ՄԱՏՈՒՌԻՆ ՃԱՄԲՈՒՆ ՎՐԱՅ

0
445

Կիրակնօրեան էջն է բացեր Զատկուան …

Ժամագնաց արփը բռներ է ճամբան …

Կարմիր փէշեր մէյմէկ կակաչ շրջուած …

Կարծես արփին փէշ-հովանոց են բացած …

Ու Ետեւէն կուգան քաջերը չինար

Քարտինալի ծիրանն առած զերդ քամար …

Զանակածոպ հիւսակները աղջկանց՝

Թիռ մը կ՛առնեն տղոց սրտէն ժամահար …

Ու ետեւէն հիմա ծերեր կուզ-կամար՝

Կը շխկացնեն համրիչները խնկարար …

Հեռուներէն ղօղանջումներ ջրաձայն՝

Դրոյթ կուտան հեղձաքարին խնկատար …

Ու վերերէն հացիները ժամարար՝

Կարծես կանաչ բազկուրարներ երկարած՝

Ցունցեր տալով փակեղներուն մորճաթաս՝

Անցորդներուն սօսափի-փոխ կը կարդան …

Ու ահա եռ … հարսնուկներու շրթներէն՝

Դող մը կ՛անցնի կարծես Զատկի կարմիրէն …

Թուխսելուկներ հոն հազիւ դուրս հաւկիթէն՝

Կարծես իրար «Քրիստոս-Յարեա՜ւ» կ՛աւետեն …

Գրող Ճարտարագէտ՝ Թադէոս Եսայեան

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here