Հայաստանի Մասին Ծանօթագրական Հարուստ Բովանդակութեամբ Ելեկտրոնային Գիրքեր եւ Ծրագիրներ Որոնք Պատրաստուած են Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախաձեռնութեամբ եւ Անվճար Ներբեռնելի են Միութեան Կայքէջէն

0
135

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը մշակած եւ հրապարակած է շարք մը գրաւիչ եւ գործնական ելեկտրոնային գիրքեր եւ բոլոր տարիքի համապատասխան ընտանեկան ծրագիրներ՝ Հայաստանի վերաբերեալ նիւթերով: Ասոնցմէ նորագոյնը, «Վայոց Ձոր» խորագրով ելեկտորնային գիրքն է, որ պատրաստուած է Սմիթհսոնիըն Հաստատութեան «Իմ Հայաստան» ծրագրին հետ համագործակցութեամբ եւ Միացեակ Նահանգներու Միջազգային Զարգացման Ծրագրին նիւթական աջակցութեամբ:

Հայաստանի Վայոց Ձորի Մարզին մէջ կը գտնուին մեծ թիւով պատմական հնութիւններ եւ զբօսաշրջիկներու համար գրաւիչ տեսարժան վայրեր: Կարելի է յիշել Արենի 1 ժայռափոր քառանձաւներու համալիրը, ուր կը գտնուի աշխարհի հնագոյն գինիի գործարանը՝ Արենի 1-ը: Նաեւ 8-րդ դարու Թանահատի Վանքը, 10-րդ դարու Սմբատաբերդ ամրոցը եւ Նորավանքի վանական կառոյցը: Նոյն մարզին մէջ են նաեւ Ջերմուկի բուժական ձայտաղբիւրները եւ հանքային ջրաւազանները:

Ելեկտրոնային գիրքին մաս կը կազմեն շարժուն քարտէսներ, տեսահոլովակներ, 360 աստիճան տեսադաշտով լուսանկարներ եւ պատմողական ձայներիզներ, որոնք կը ներկայացնեն Վայոց Ձորի ճարտարագիտութեան, երկրաբանութեան, արկածախնդիրները շահագրգռող գործունէութիւններու, խոհանոցային, տօնավաճառներու եւ մշակութային յայտագիրներու վերաբերեալ տեղեկութիւններ, ճամբորդութեան ծրագրումի օժանդակ ցուցմունքներ, նաեւ պանդոկներու եւ ճաշարաններու մասին տեղեկութիւններ եւ հայերէն գործածական նախադասութիւններ: Մէկ խօսքով, իտէալ հանրագիտարան մըն է ասիկա, պատմասէրներու, բնութեան սիրահարներու եւ ճամբորդողներու համար:

«Վայոց Ձոր»ը երրորդն է ճամբորդական օժանդակ ելեկտրոնային գիրքերու շարքին,  որուն մաս կը կազմեն «Յայտնաբերէ Երեւանը» եւ «Հայկական Բարձրավանդակը»: Այս գիրքերը տրամադրելի են անվճար եւ զանոնք կարելի է ներբեռնել ելեկտրոնային բոլոր համակարգերու համար, www.agbu.org/armenia/travel կայքէջէն:

«Մենք ուրախ ենք որ Սմիթհսոնիըն հաստատութեան համագործակցութիւնը կը վայելենք, հայկական ժառանգութեան հարստութիւնները աշխարհին ծանօթացնելու մեր աշխատանքին մէջ» կ’ըսէ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ Երուանդ Զօրեան. «Ելեկտրոնային նոր գիրքը ստեղծագործական ճարտարարուեստի նորագոյն միջոցառումները կ’օգտագործէ ծանօթացնելու համար Վայոց Ձորի պատմական եւ բնական իւրայատուկ եւ բազմապիսի հարստութիւնները, սատարելով նաեւ շրջանին մէջ զբօսաշրջիկութեան զարգացման:

Ելեկտրոնային գիրքերուն առընթեր, Հ.Բ.Ը.Մ.ը պատրաստած է ամէն տարիքի փոքրիկներու համար ճամբորդական համակարգչային դիւրընկալելի ծրագիր մը: Ծրագիրը կը քաջալերէ մանուկները յայտնաբերելու հետաքրքրական ծանօթութիւններ, Երեւանի եւ շրջակայ տարածքներու վերաբերեալ, ներառելով Գեղարքունիքի եւ Վայոց Ձորի շրջանները: Իր տեսակին մէջ առաջինը հանդիսացող «Իմ Հայաստան» թուայնական ճամբորդական այս ուղեցոյցը, որ մանուկները կը ծանօթացնէ երկրին՝ հաճելի եւ մասնակցային միջոցառումներով, կը գործէ նաեւ Անգլերէն, Փորթուկալերէն եւ Ֆրանսերէն լեզուներով, գործածողները ծանօթացնելով հայերէն գործածական բառերու: Ներբեռնելու համար ծրագիրը, այցելեցէք www.agbu.org/Armenia/travel կայքէջը:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here