Անկարելի Նամակ Թիւ 3. Քառասունքի Մտորումներ

0
365

ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Սիրելի՛ Արմէն Յարութիւնեան,

Գրեթէ քառասուն օր եղաւ, եւ գացիր առանց ըստ սովորութեանդ ՑԸ մը ըսելու:

Յուղարկաւորութենէդ ետք գրեցի քեզի հասցէագրուած թիւ 2 նամակը:  Պիտի չստանաս անիկա, պարզ այն պատճառով, որ չղրկեցի, մտածելով թէ …

Գրած էի յուղարկաւորութեանդ ու թաղումիդ մասին:  Նամակս շարունակած էի նաեւ անդենական մեկնումիդ խորհրդածութիւններով:  Մտորումներ, որոնք արտայայտեցի այնպիսի դիտարկումներով, որոնք անկարելի է, որ չանհանգստացնէին հայատառ մամուլի խմբագիրները, եւ տպագրուելու պարագային ալ` ընթերցողները: Կը ցաւիմ, որ ԱԶԳԱՅԻՆ ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ չկատարուեցաւ քեզի նման անձի մը, որ իր ողջ կեանքին ընթացքին եղած է գլխագիր հայ եւ գլխագիր մարդ:  Մէկն էիր, որ կը հաւատայիր մարդակերտումի եւ հայակերտումի նուիրական առաքելութեան:  Փոխանակ այլ բարերարներու նման, անունդ յաւերժացնող կառոյցներ կերտելու, նախընտրեցիր նուիրատուութիւներդ ուղղել հայ ուսանողներուն, հայերէն եւ հայագիտական նիւթեր դասաւանդող ուսուցիչներու ու հայատառ մամուլին:

Յիշողութեանս մէջ դրոշմուած է դագաղիդ վրայ տեղադրուած վերջին լուսանկարդ:  Լուսանկարուած էիր անցեալ հոկտեմբերին, Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Սամուէլ Մկրտիչեանի ձեռամբ Մ. Խորենացի շքանշանը ստացած օրդ:  Արհեստավարժ լուսանկարիչ Հայկ Հաճեանը տարօրինակ քմծիծաղ մը ձերբակալած էր դիմագծիդ վրայ:  Կարծես այդ վայրկեանին իսկ լռելեայն կ՛արտասանէիր սփիւռքահայ մեծ բանաստեղծ Զարեհ Խրախունիի իմաստալից բանաստեղծութիւնը –

ՏԱՊԱՆԱԳԻՐՍ

Աստ հանգչիմ ես
Դուք ձեր հանգիստը նայեցէք …

Գիտե՞ս ինչ. մարդիկ այնքան հանգիստ են, որ տնտեսական, ընկերային, կրթական, լեզուական եւ չեմ գիտեր ինչական տագնապները անգոյ կը նկատեն:  Բայց բարեբախտաբար, կան նաեւ մարդիկ, որոնք կը փնտռեն քու հատու նամակներդ:  Նամակներ, որոնց մէջ շատեր կը գտնէին իրենց հարազատ մտածումներն ու զգացումները:  Չմոռցած քեզի ուրախացուցիչ լուր մը տամ:  Անցեալ շաբաթ, հայատառ թերթի խմբագիր մը նկատել տուաւ, թէ քու մասիդ յետմահու աւելի գրուած էր, քան թէ քանի մը տարի առաջ մահացած պէյրութահայ գրողի մը մասին:  Դուն  լայն ժողովրդականութիւն կը վայելէիր, եւ հակառակ այդ իրողութեան, արժանի չնկատուեցար անդամակցելու Լիբանանահայ գրողներու համախմբումին:

Քառասունքդ թող առիթ մը ըլլայ թարմացնելու յիշողութիւնները եւ լիբանանահայ գրականութեան պատմութեան համար նշելու հեղինակած հատորներդ, ինչպէս նաեւ ամբողջական ցանկը Արմէն եւ Միմի Յարութիւնեան գրական մատենաշարին:

– Նամակներ Պէյրութէն
հատոր Ա.
խմբ. Երուանդ Հ. Քասունի
(2008, Պէյրութ, 280 էջ)
(Ա.Մ. Յարութիւնեան մատենաշար, թիւ 27)

– Կեանքը նամակագրութեան Մէջ
Լեւոն Հախվերդեանի եւ Արմէն Յարութիւնեանի նամակագրական երկխօսութիւնը

խմբ. Գէորգ Եազըճեան
(2008, Երեւան, 432+16էջ, նկարազարդ)
(Ա.Մ. Յարութիւնեան մատենաշար, թիւ 28)

– Նամակներ Պէյրութէն
հատոր Բ.
խմբ. Երուանդ Հ. Քասունի
(2010, Պէյրութ, 376 էջ)
(Ա.Մ. Յարութիւնեան մատենաշար, թիւ 38)

– Նամակներ Պէյրութէն
հատոր Գ
խմբ. Գէորգ Եազըճեան
(2014, Պէյրութ, 573+18 էջ)
(Ա.Մ. Յարութիւնեան մատենաշար, թիւ 54)

– Նամականի Արմէն Յարութիւնեանի
Նամակագրութիւն Գէորգ Պագրճեանի եւ Զարեհ Մելքոնեանի հետ
խմբ. Թորոս Թորանեան
(2015, Պէյրութ, 206+2 էջ)
(Ա.Մ. Յարութիւնեան մատենաշար, թիւ 55)

Բացակայութեանդ բաւական նոր գիրքեր լոյս տեսան մշակութային եւ գրական հետաքրքրական հանդիսութիւններ տեղի ունեցան:

Յաջորդ նամակին այս մասին:

Կարօտդ ճնշելու սկսաւ:

——————————-

 Միմի Եւ Արմէն Յարութիւեան
Մատենաշար

1-  Ծառուկեան, Անդրանիկ.  Էնէս պիլէ թֆուլէ (արաբերէն թարգմ. Հրաչ Սահակեան) (Պէյրութ, 1987)
2-  Հաւատով խոստովանիմ (Պէյրութ,1992)
3-  Հախվերդեան,  Լեւոն.  Մենք եւ մեր ժամանակը (Պէյրութ,  1997)
4-  Վարդան,  Լեւոն.  Հայկական տասնհինգը թուրք մատենագիտութեան եւ մամուլին մէջ եւ մենք (Պէյրութ, 1998)
5-  Ծառուկեան Անդրանիկ.  Առկայծող հայեր եւրոպայի լոյսերուն մէջ (Հալէպ, 1999)
6-  Հախվերդեան, Լեւոն.  Մենք եւ մեր դժուար օրերը (Երեւան, 2000)
7-  Զէքիեան, Հայր Լեւոն.  Ինքնութեան խճանկար (Պէյրութ, 2001)
8-  Թորանեան, Թորոս.  Ամբողջական գրագէտը Ռոպէր Հատտէճեան (Հալէպ, 2002)
9-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Դանիէլ Վարուժանի, Սիպիլի, Իգնա Սարըասլանի բանաստեղծութիւնները հայ ուսանողներու մտերմութեան մէջ (պէյրութ, 2003)
10-  Այգեկցի, Վարդան վրդ.  Խրատներ (թարգմ. Պարթեւ վրդ. Կիւլիմեան (Անթիլիաս, 2002)
11-  Տէրտէրեան, Մեթր Գասպար.  Եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւններ եւ նոր աղանդաւորներ. ներածական ակնարկ (Պէյրութ, 2004)
12-  Հախվերդեան, Լեւոն.  Ինչպէս դիտել ներկայացումը (Պէյրութ, 2004)
13-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-52. Իսթանպուլահայ նոր բանաստեղծութեան վէպը. Կարպիս Ճանճիկեան, Հայկազուն Գալուստեան եւ միւսները (Իսթանպուլ, 2004)
14-  Առաքելեան, Սերգէյ.  Երուանդ Ղազանչեան (Երեւան, 2004)
15-  Տոմար արձանագրութեան հայ ազգային միութեան ատենագրութեան Այնթապի ինքնապաշտանութեան (1920) (Պէյրութ, 2005)
16-  Խրլոպեան, փրոֆ. Գէորգ. Ցեղասպանագիտութիւն (Պէյրութ, 2006)
17-  Մուրատեան, Արմէն.  Խելքիս փչածներէն եւ այլ էջեր (Պէյրութ, 2005)
18-  Շէյքսփիր.  Արքայ Լիր (թարգ. Յովհաննէս Խան Մասեհեան (Երեւան, 2006)
19-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-57. Գրադարանիս մոռցուած գիրքերը (Պոլիս, 2006)
20-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Առաստաղ. Առաստաղին միւս կողմը (Երեւան, 2006)
21-  Միքայէլեան, Յակոբ.  Բաց Պատուհան. Նշմարներ (Հալէպ, 2006)
22-  Գալոյեան, Սերգէյ.  Պարոյր Սեւակ. Զուտ Սովետական սպանութիւն (Երեւան, 2007)
23-  Օհանեան, Փասքալ.  Հիմէյէթ էլ-ինսէն ուալ-իպէտէթ էլ-ժէմաիյյէ պի-եէտտ էտ-տաուլի էթ-թըրքիյյի տըտ էլ-շաապ էլ-էրմէնի(արաբերէն թարգ. Նանոր Միքայէլեան-Քէքլիքեան) (Պէյրութ, 2007)
24-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-59. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Ա. (Պոլիս, 2007)
25-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-60. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Բ. (Պոլիս, 2007)
26-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-61. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Գ. (Պոլիս, 2008)
27-  Յարութիւնեան, Արմէն.  Նամակներ Պէյրութէն. Հատոր Ա. (Պէյրութ, 2008)
28-  Հախվերդեան, Լեւոն եւ Յարութիւնեան, Արմէն. Կեանքը նամակագրութեան մէջ.  Լեւոն Հախվերդեանի եւ Արմէն Յարութիւնեանի նամակագրական երկխօսութիւնը (Երեւան, 2008)
29-  Տէրտէրեան, Մեթր Գասպար.  Հրապարակագրական Էջեր. Հայեացք եւ կեցուածք (Պէյրութ, 2008)
30-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-62. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Դ. (Պոլիս, 2008)
31-  Մուրատեան, Կարպիս Ե.  Ակնարկներ. Ութերորդ գիւղէն (Պոլիս, 2008)
32-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-63. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Ե. (Պոլիս, 2009)
33-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-64. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Զ. (Պոլիս, 2009)
34-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-65. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Է. (Պոլիս, 2010)
35-  Յակոբեան, Ժագ.  Լիլոյշ Ա Տոչոր …   (Պէյրութ, 2010)
36-  Ֆազլեան, Պերճ.  Մտորումներ թատրոնի մասին (Պէյրութ, 2010)
37-  Պ.Յակոբեան, Մաքրուհի.  Մանկութեանս փողոցներուն մէջ (Պոլիս, 2010)
38-  Յարութիւնեան, Արմէն.  Նամակներ Պէյրութէն. Հատոր Բ. (Պէյրութ, 2010)
39-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-66. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Ը. (Պոլիս, 2010)
40-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-67. Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Թ. (Պոլիս, 2010)
41-  Դարեան, Արմէն.  Նամականի (Երեւան, 2010)
42-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Մեր մայրենի լեզուն մահամերձի անկողինին մէջ (Պէյրութ, 2011)
43-  Իսկահատեան, Յարութիւն.  Վկայարան հայկական ցեղասպանութեան.  Գիրք Գ. (Պէյրութ, 2011)
44-  Յակոբեան, Ժագ.  Յաւերժօրէն քոյդ … (Պէյրութ, 2011)
45-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-68.  Պտոյտ հայ գրականութեան քուլիսներուն մէջ. Հատոր Ժ. (Պոլիս, 2012)
46-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Յուշատետր-78.  Պտոյտ մը հայոց լեզուի բառարանին մէջ. Հատոր Ա. (Պոլիս, 2012)
47-  Թորանեան, Թորոս.  Հայ բժիշկներ եւ բուժաշխատողներ Սուրիոյ մէջ (Հալէպ, 2012)
48-  Իսկահատեան, Յարութիւն.  Վկայարան հայկական ցեղասպանութեան. Գիրք Դ. (Պէյրութ, 2012)
49-  Իսկահատեան, Յարութիւն.  Վկայարան հայկական ցեղասպանութեան. Գիրք Ե. (Պէյրութ, 2013)
50-  Հատտէճեան, Ռոպէր.  Պտոյտ մը հայոց լեզուի բառարանին մէջ. Հատոր Բ. (Պոլիս, 2013)
51-  Մսըրլեան, Զաւէն.  Մամուլէն փրցուած էջեր (Պէյրութ, 2013)
52-  Հայկազ, Արամ.  Մոռացուած էջեր. Հատոր Գ. (1961-1966) (Երեւան, 2013)
53-  Հայկազ, Արամ.  Մոռացուած էջեր. Հատոր Դ. (1967-1969) (Երեւան, 2013)
54-  Յարութիւնեան, Արմէն.  Նամակներ Պէյրութէն. Հատոր Գ. (Պէյրութ, 2014)
55-  Յարութիւնեան, Արմէն.  Նամականի Արմէն Յարութիւնեանի (Պէյրութ, 2015)
56-  Սիմոնեան, Բաբգէն.  Պատկերներ Լիբանանից (Երեւան, 2015)
57-  Թորանեան, Անի.  Արարատ (Պէյրութ, 2015)
58-  Թոքմաճեան, Հրազդան.  Գալէմքեարեաններ. Այնթապ-Դամասկոս-Հալէպ. The Kalemkiarians. Ayntab-Damascus-Aleppo (Հալէպ, 2016)
59-  Գուրուեան, Վարդգէս.  Կապոյտ յիշատակներ հրդեհուած Մելգոնեանէն (մամուլի տակ)
60-  Յարութիւնեան, Արմէն.  Նամակներ Պէյրութէն. Հատոր Դ. (մամուլի տակ)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here