Հայաստանի 2019ի Պետական Պիւտճէն 185 Միլիառով Կ՛աւելնայ

0
231

ԵՐԵՒԱՆ.- Հինգշաբթի օր, կառավարութիւնը հաւանութիւն տուաւ «ՀՀ 2019ի պետական ամավարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի նախագիծին վերաբերեալ կառավարութեան օրէնսդրական նախաձեռնութեան, ըստ որուն, 2019ի համախմբուած ամավարկը կը գնահատուի եկամուտներու գծով՝ 1,533.7 միլիառ դրամ (առանց միջամավարկային փոխանցումներէ ստացուող մուտքերու), ծախսերու գծով՝ 1,685.3 միլիառ դրամ (անցեալ տարուան պիւտճէն կազմած էր 1500 միլիառ դրամ), պակասուրդը՝ 151.6 միլիառ դրամ:

Հայաստանի համայնքներու 2019ի ամավարկերը կը գնահատուին եկամուտներու գծով՝ 138.9 միլիառ դրամ (ներառեալ՝ պետական ամավարկէն ստացուող պաշտօնական դրամաշնորհները), ծախսերու գծով՝ 138.9 միլիառ դրամ:

Օրինագիծով կը նախատեսուի, որ Հայաստանի Կեդրոնական դրամատունը 2019ի ընթացքին օրէնքով վերապահուած իրաւասութիւններու սահմաններուն մէջ, դրամավարկային քաղաքականութեան վերաբերեալ որոշումներ ընդունելու ընթացքին պիտի առաջնորդուի 12ամսեայ գնաճի 4 +/- 1.5 տոկոսային կէտ տատանումներու թոյլատրելի միջակայքին մէջ նպատակային ցուցանիշով:

Ելեւմուտքի նախարար Ատոմ Ջանջուղազեան նշեց, թէ նախագիծը մշակուած է՝ նկատի ունենալով քանի մը նոր հանգամանքներ: Ըստ անոր՝ առաջինը հարկապիւտճէթային կանոններն են, որոնց համաձայն՝ պէտք է իրականացուի հարկապիւտճէթային քաղաքականութիւն, որ մասնաւորապէս պէտք է ունենայ պարտքը կայունացնելու միտում:

«Տրամաբանութիւնը հետեւեալն է՝ պարտք պիտի վերցնենք, որպէս կանոն, ընդհանուր ծախսերու համար, պարտք պիտի չվերցնենք ընթացիկ ծախսեր ֆինանսաւորելու համար», ըսաւ Ելեւմուտքի նախարարը:

Ըստ Ջանջուղազեանի՝ յաջորդ առանձնայատկութիւնը՝ 2019էն պետական ամավարկը պէտք է ունենայ ծրագրային ձեւաչափով օրէնքով ներկայացում, որ կը նշանակէ, թէ ֆինանսական միջոցները, որոնք կ՛օգտագործուին ամավարկի շրջագիծին մէջ, ըստ էութեան, պիտի ըլլան երկրորդական:

«Կարեւոր կը նկատուին արդիւնքային ցուցանիշները, այն միջոցառումները, որոնք կը նախատեսուին իրականացել այդ արդիւնքներուն հասնելու համար», նշեց նախարարը:

Վերջինս յայտնեց, որ ծախսերու կառուցուածքին մէջ հիմնական տեսակարար կշիռը բաժին կ՛իյնայ ընկերային եւ մշակութային բնագաւառներու ծախսերուն շուրջ 44 տոկոսը:

Արարատ Միրզոյեան, անդրադառնալով «ՀՀ 2019ի ամավարկի մասին» օրինագիծին՝ ըսաւ. «Մենք կը նախատեսենք որոշ փոփոխութիւններ, որոնց մէջ հարկային, նաեւ տնտեսութեան վրայ ազդեցութիւն գործող այլ օրէնսդրութիւն, բարեփոխումներ կ՛առաջարկենք: Աշխատանքներ պիտի տարուին նաեւ պետական կառավարման համակարգի արդիւնաւէտութեան բարձրացման ուղղութեամբ, որոնք պիտի յանգեցնեն ծախսային արդիւնաւէտութեան: Կը կարծեմ, թէ անոնք ազդեցութիւն պիտի ունենան 2019ի ամավարկին վրայ, եւ մենք յընթացս որոշ փոփոխութիւններ պիտի կատարենք դէպի առաւել լաւը»:

Ջանջուղազեան նշեց, որ վերանայուած է 2018ի տնտեսական աճի կանխատեսումը, կ՛ակնկալուի, որ անիկա 4.5 տոկոսի փոխարէն ըլլայ 6.5 տոկոս: Որովհետեւ փոխուած է հիմքը 2019ի համար, հետեւաբար նուազած է կանխատեսումը 2019ի համար՝ 5,3 տոկոսի փոխարէն անիկա պիտի կազմէ 4,9 տոկոս: Կը կանխատեսուի, որ գնաճը ըլլայ 2.7 տոկոս, որ թոյլատրելի (2.5-5.5 տոկոս) միջինին մէջ կը գտնուի:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here