ՀԵԸ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԵՒԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

0
517

Աւանդութիւններու  պահպանութիւնը կը մնայ  ՀԵԸ Անդրանիկ  Սեւան սկաուտական շարժումի  կարեւոր  յատկանիշներէն:

Անտեսելով  տեղատարափը,  ՀԵԸ Անդրանիկ  Սեւան սկաուտական շարժումը, Շաբաթ,  20   Հոկտեմբեր  2018, կէսօրէ ետք   ժամը  4-ին,    ի ներկայութիւն մեծ թիւով միութենականներու, բարեկամներու, ծնողներու, որոնց մէջ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ  Վիգէն Չերչեան եւ անդամներ, Սքութ տիւ Լիպանի  քոմիսէրներ Պաշիր Քալլաս եւ Սթեֆանի Ասիօ,  Էքլերէոզ տիւ Լիպանի  քոմիսէր  Նաժլա  Ապի Մաթար  եւ Շրջանակայինի տնօրէն՝ քոմիսէր  Փերուզ  Թիւթիւնճեան, ՀԵԸ Անդրանիկ  Սեւանի Գործադիր  Մարմինի ատենապետ տոթք  Վարուժան Մարկոսեան,  ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս Գործադիր  Մարմինի ատենապետ  Գրիգոր Քեշիշեան եւ զոյգ վարչութիւններ, ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի  ծնողաց  վարչութեանց անդամուհիներ, ՀԵԸ-ի զանազան  վարչութիւններու անդամ-անդամուհիներ:

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի սկաուտական  բոլոր խմբաւորումները  հետեւելով ՀԵԸ Անդրանիկ  փողերախումբին, մուտք գործեց   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Զապէլ Մովսէսեան  ակումբի  շրջափակը:   Իւրաքանչիւր սկաուտական խմբաւորում   բռնեց իր  շարքը:  Փողերախումբը  յաջորդաբար կատարեց  Լիբանանի, Հայաստանի,  ՀԲԸՄ-ի, ՀԵԸ-ի եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի  քայլերգները:

Նախքան    բացման  հանդիսութիւնը,  ներկաները  յոտնկայս  լռութեամբ յարգեցին  նորոգ հանգուցեալ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի երախտաւոր  Միքայէլ (Մայք) Մարտիրեանի եւ  ՀԲԸՄ-ի Լեւոն Կ. Նազարեան վարժարանի երկարամեայ   մանկապարտիզպանուհի  Թալին  Օղլուքեան-Մարգարեանի  յիշատակը: այդ  միջոցին,  փողերախումբը  նուագեց  «Շոփենի Մահերգ»ը:

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան սկաուտական շարժումի  ընդհանուր խմբապետ Կարեն Պասմաճեան տուաւ   ընդհանուր հաւաքի մեկնարկի  սուլիչը:

Երէցական խմբակի անդամ, «Միշտ  Պատրաստ» պարբերաթերթի խմբագիր Նժդեհ  Դաւիթեան  բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն:  ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան  Գործադիր  Մարմինի ատենապետ տոթք. Վարուժան Մարկոսեան փոխանցեց  Վարչութեան խօսքը:

ՀԵԸ-ի  Անդրանիկ  փողերախումբը    հնչեցուց      քանի մը կտորներ,   ոգեւորելով ներկաները:

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան  վեր առաւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան սկաուտական  շարժումի անցնող տարուան գործունէութիւնը եւ նորանոր յաջողութիւններ  մաղթեց յառաջիկայ  սկաուտական  տարեշրջանի սեմին:

Արենուշական խումբի խմբապետուհի  Զէյնա  Քարամ արաբերէն  լեզուով  բարի գալուստ մաղթեց  ներկաներուն: Ապա  հերթաբար խօսք առին  Էքլերէոզ տիւ Լիպանի  քոմիսէր  Նաժլա  Ապի   Մաթար եւ սքութ տիւ Լիպանի քոմիսէր  Պաշիր Քալլաս:

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան  սկաուտական  շարժումի խմբապետութիւնը   յուշանուէրով  պարգեւատրեց  «Միշտ   Պատրաստ»ի կազմը՝ Ալեքս Առաքելեանը,  Սերուժ  Մարկոսեանը,  Սոֆի  Տիշաքճեանը, Նժդեհ  Դաւիթեանը,  Լուչիանա Քարապաճաքեանը, Գարմեն  Քոթահլեանը,  Արմիկ Գույումճեանը, Գառնի  Քէօշկերեանը,  ինչպէս  նաեւ  «Սոշըլ  Մետիա»ի  յանձնախումբը՝  Ժիրայր  Թօսունեանը, Ճեսի Տիշաքճեանը, Փասքալ Գասպարեանը, Սելին Տէր Արթինեանը, Նարեկ  Նաճարեանը,  Մարիա Գրաճեանը,  Սթեֆանի  Քոթահլեանը:

 

ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի սկաուտական շարժումը   նոր  եղանակի   բացման առիթով   շնորհակալութեան  յուշանուէրներ  յանձնեց՝ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւանի  Գործադիր  Մարմինի ատենապետ տոքթ. Վարուժան Մարկոսեանին, սկաուտական վարչութեան ատենապետ  Յակոբ Թելվիզեանին,  ծնողաց վարչութեան ատենապետ  Հայկ Հաճեանին, ընկերային վարչութեան ատենապետ Սարհատ Սարհատեանին,  նուիրեալ անդամուհի  Սարին  Սանտրա   Պաճաքեանին,  ակումբի հայրիկ  Մկրտիչ Տօնոյեանին:

Ապա  տեղի ունեցաւ  տարուան տիպար եւ    տարեկան  մեծ բանակումի ընթացքին տիպար  անդամ-անդամուհիներու յուշանուէրի յանձնում:

Թիթեռներէն,  տարուան   տիպար՝  Կապրիէլլա Թորոսեան,    բանակումի տիպար՝ Սերժ  Գաբրիէլեան,  Նարի  Քէօշկերեան:

Արծուիկներէն,  տարուան տիպար՝   Սելին  Զոպոյեան,  բանակումի տիպար՝  Մարիպէլ  Հաճեան եւ Սելին Մոմճեան:

Գայլիկներէն, տարուան  տիպար՝  Մաթէօ Ապաշեան,  բանակումի տիպար՝  Անտրէ Ասլան  եւ Պետրոս  Յովհաննէսեան:

Արենուշներ, տարուան    տիպար՝  Սերենա  Քոթահլեան, բանակումի տիպար՝   Գարլա Ասլանեան:

Սկաուտներէն,  տարուան տիպար՝  Պոկտան Պորիսով,   բանակումի տիպար՝  Ճոէյ  Ապտէլ Նուր  եւ Ճօ Սաապ:

Քառավելներէն,  տարուան՝  Գարմեն  Քոթահլեան,  բանակումի տիպար՝  Քրիսթէլ  Սթեֆանօ:

Երէցներէն,  տարուան  տիպար՝ Նժդեհ  Դաւիթեան,   բանակումի  տիպար՝   Ներսիկ Թոփէյեան:

 

Ապա  տեղի ունեցան խմբակային  փոխանցումներ եւ նոր փոխանցումներ՝

Սելին Տէր  Արթինեան դարձաւ արծուիկներու փոխխմբապետուհի, Արմիկ Գույումճեան՝ գայլիկներու՝ Սերժ Գարաճեան՝ սկաուտական փոխխմբապետուհի, Արին Տաքեսեան՝  քառավելներու փոխխմբապետուհի, Միրէյ Թօսունեան՝գայլիկներու փոխխմբապետւհիէն  դարձաւ   քառավելներու փոխխմբապետուհի, Ալին  Սէֆերեան՝  քառավելներու փոխխմբապետուհիէն դարձաւ քառավելներու խմբապետուհի, Ժիրայր  Թօսունեան՝սկաուտական խմբապետի  պաշտօնին  կողքին դարձաւ սկաուտական փոխ ընդհանուր խմբապետ:

Ներկաները     շնորհաւորեցին    նոր  պաշտօններ ստանձնած    քոյրերը եւ եղբայրները մաղթելով,  որ անոնք  յաջողութեամբ եւ պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ կը կատարեն  իրենց պարտականութիւնները: Անոնք    միաժամանակ վայելեցին  նորակազմ  ծնողաց  վարչութեան պատրաստած   հիւրասիրութիւնը:

Վարձքը կատար բոլոր աշխատողներուն:

On October 20, 2018, the AGBU-AYA Antranik Sevan Scouts Movement had their annual opening ceremony. Present were AGBU and AGBU-AYA community members as well as SDL and AEL Commissaires. We look forward to amazing season and making wonderful memories!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here