ՀԱՅ ՄԱՆՉՈՒԿԻՆ ԵՐԳԸ …

0
799

Մեր ափերուն արգասաւոր՝

Արարատեան ցորեաններու թոյրն է կաթեր …

Մեր ափերէն արփաբաշխուն՝

Բաժին տարէք

Մեզ պէս շարմաղ բայց անսուաղ մանուկներուն …

 

Մեր աչքերուն յարացնծուն՝

Երեւանեան լուսնկայի բիբն է ինկեր …

Մեր աչքերէն աստղաքթթուն՝

Ասուպ տարէք

Վանայ ծովու գեղանժդեհ երկինքներուն …

 

Մեր շրթներուն նշխարամոյն՝

Աստուածորդու թռչնատառին նախշն է ինկեր …

Մեր շրթներէն սրբանաշխուն՝

Աղօթք տարէք

Խաղաղատենչ զանգակներու ղօղանջներուն …

 

Տարէ՛ք արե՜ւ, տարէք բարեւ

Մօտ ու հեռու աշխարհներու փոքրիկներուն …

Մեր սարերէն, մեր լեռներէն՝

Համբո՜յր տարէք, կանաչ համբո՜յր՝

Կենսատենչիկ բոլոր բոլո՜ր մանուկներուն …

 

Գրող՝ ճարտարագէտ  Թադէոս Եսայեան

Պատկերի  ձեւաւորում՝ Շաքէ Մանկասարեան

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here