The Adana Massacres Օսմանեան Երեսփոխան Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին Տեղեկագիրը` Անգլերէն

0
483

Հայկազեան համալսարանի հրատարակչատունը 2018-ի վերջին օրերուն լոյս ընծայեց oսմանեան խորհրդարանի անդամ Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի կոտորածին նուիրուած տեղեկագիրին անգլերէն ամբողջութիւնը` դոկտ. Ա. Կիւրեղեանի թարգմանութեամբ:

Տեղեկագրին ամբողջական այս թարգմանութեան կողքին, 114-էջանի գիրքը ունի ընդարձակ ներածական մը, նաեւ` յաւելուածներ, որոնք կը վերաբերին Պապիկեանի` ատենի վարչապետին ուղղած հեռագիրներուն, Ատանայէն վերադարձին իր ունեցած հարցազրոյցներուն: Թարգմանիչը յաւելումներու բաժնին մէջ զետեղած է նաեւ քննարկումներ, որոնք կը վերաբերին` Ատանայի պատերազմական ատեանի պատիժներուն, արեւմտեան մամուլին արձագանգներուն, բնակչութեան, զոհերու եւ նիւթաբարոյական վնասներու վիճակագրութեանց, Թուրքիոյ թիւ 301 յօդուածին եւ եւրոպական մարդկային իրաւանց ատեանի Թուրքիոյ վերաբերող 2010-2011-ի տեղեկագրին: Թարգմանիչը կը քննարկէ նաեւ Ատանայի կոտորածներուն ծրագրուած ըլլալու վարկածը եւ կը հաստատէ պետութեան մասնակցութիւնը ջարդերուն: Գիրքին վերջաւորութեան դրուած են նաեւ յաւելեալ ընթերցանութեան համար գրականութեան հարուստ ցանկ մը եւ անուանացանկ մը:

Տեղին է յիշել, որ 2018-ին Հայկազեան համալսարանի հրատարակչատունէն լոյս տեսան չորս գիրքեր.

1.- «Սուրիոյ հայերը. գիտաժողովի նիւթեր» (24-27 մայիս 2015)/Armenians of Syria: Proceedings of the Conference (24-27 May 2015):

2.- Aghop Der Karabetian, «Armenian Ethnic Identity in Context: Empirical and Psychosocial Perspective»:

3.- «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», հտր. ԼԸ.:

4.- Hagop Babiguian, «The Adana Massacres: An Eyewitness Account», translated and annotated by Dr. A. B. Gureghian, foreword (and Overview) by Dr. A. B. Gureghian, 2018, 140 pages:

Վերոյիշեալ հատորները, ինչպէս նաեւ հրատարակչատունէն լոյս տեսած գիրքերը ունենալու համար կարելի է դիմել համալսարանի քարտուղարութեան:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here