ԻՆԸ ԱՄԻՍ ԵՐԿՈՒՆՔԷ ԵՏՔ ԼԻԲԱՆԱՆ ԾՆԱՒ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

0
441

Ինը  ամսուան վրայ  երկարող տեղական, շրջանային, միջազգային ընդյատակեայ եւ   բացօթեայ սակարկութիւններէ,  երկդիմի եւ երկբարբառ  կեցուածքներէ, երաշխիքներէ եւ խոստումներէ,  խորհրդակցութիւններէ, վիճաբանութիւններէ, բանակցութիւններէ, բզքտոցներէ, քաշքշուքներէ, բիւզանդական վէճերէ եւ  տոնքիշոթեան հերոսամարտերէ, խորհրդաւոր մեղանչումներէ  ետք, Պաապտայի   պալատին մէջ  լոյս աշխարհ  եկաւ Լիբանանի  նոր եւ  միաժամանակ հանրապետութեան նախագահ  Միշէլ Աունի ժամանակաշրջանի առաջին  կառավարութիւնը:

Կառավարութեան  ընդհանուր քարտուղար  Ֆուատ Ֆըլէյֆիլ  լրագրողներու եւ   լսատեսողական աղբիւրներու առջեւ աւետեց  նորածին կառավարութեան  կազմը:

Վարչապետ՝ Սաատ  Հարիրի

Փոխվարչապետ՝   Ղասան  Հասպանի

Քաղաքապետութեանց եւ  ներքին   գործոց   նախարար Ռայա  Հասան

Արտերկրի  եւ արտաքին գործոց  նախարար՝   Ժպրան   Պասիլ

Ազգային  պաշտպանութեան նախարար՝  Էլիաս  Պուսաապ

Ելեւմտական նախարար Ալի  Հասան Խալիլ

Ջրամատակարարման եւ   ուժանիւթի նախարար՝  Նատա  Պուսթանի

Արդարադատութեան նախարար՝ Ալպեռ  Սարհալ

Կրթութեան   եւ  բարձրագոյն  ուսմանց նախարար՝ Աքրամ Շըհէյէպ

Մշակոյթի  նախարար՝  Մուհամէտ  Տաուտ Տաուտ

Հաղորդակցութեան նախարար՝  Մուհամմէտ Շըղէյր

Ընդհանուր  աոողջապահութեան նախարար՝  ժեմիլ Ժըպըք

Հանրօգուտ   շինութեանց նախարար՝ Եուսէֆ  Ֆինիանոս

Ճարտարարուստի  նախարար՝  Ուաէյլ  Ապու  Ֆաուր

Մարմնամարզութեան նախարար՝ Մուհամմէտ  Ֆընէյշ

Գաղթականաց  նախարար՝  Ղասան Աթալլա

Ընկերային  հարցերու նախարար՝  Ռիշար  Գույումճեան

Գիւղատնտեսութեան նախարար՝  Հասան  Ալղէյս

Կենսոլորտի նախարար՝  Ֆետի Ճըրէյսաթի

Աշխատանքի նախարար՝  Քեմիլ Ապու Սըլէյման

Զբօսաշրջութեան նախարար Աւետիս Կիտանեան

Տեղեկատուութեան նախարար Ժեմէլ Ժարահ

Տնտեսութեան նախարար՝   Մանսուր Ղաթիշ

Հանրապետութեան նախագահի հարցերով  պետական նախարար՝  Սելիմ Ճըրէյսաթի

Խորհրդարանի հարցերով   պետական նախարար՝  Մահմուտ Ղամաթի

Տեղահանուածներու հարցերով  պետական նախարար՝  Սալահ  Ալղրէյպ

Ընկերային, տնտեսական  եւ կանանց   հարցերու պետական նախարար՝  Վիոլէթ Խէյրալլա Սաֆատի

Վարչական  բարեկարգութիւններու  պետական նախարար Մայ  Շիտիաք

Արհեստագիտութեան եւ  տեղեկատուութեան հարցերու պետական նախարար  Մուհամմէտ Աֆիոնի

Արտաքին առեւտուրի հարցերու պետական նախարար  Հասան Մըրատ

Նորակազմ կառավարութեան առաջին նիստը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ,  2  Փետրուար  2019-ի, առաւօտեան  ժամը  11.30-ին:

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here