ԹԷ ԶԳԱՑՈՒՄ ՉՈՒՆԻՔ

0
408

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Թէ զգացում չունիք, մի՛ գաք մօտ գիրիս
Մէն մի բառն անոր սրտիս տրոփիւնն է
Մէն մի բառն անոր հոգւոյս խոր հեւքն է
Սառնասիրտն ինչպէ՞ս պիտ’ հասկնայ զիս….

Թէ սեւեռուած էք լոկ ձեր նեղ ես-ին
Անհաղո՛րդ այլոց ցաւ, տառապանքին
Մի՛ մօտենաք իմ ապրուած գիրին
Հոն կրա՛կ կայ սրտի, անծանօթ ձեզի…

Թէ կը յոխորտաք լոկ ձեր սառն միտքով
Որ գիտէ հաշուել սէր, խինդ ու կարօտ
Մի՛ մերձենաք դուք սիրաջերմ գիրիս
Ուր ամէն ապրում զարկն է իմ սրտին….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here