Գիտաժողով` «Կրօններու դերը հաւաքականութեան կեանքերուն հաշտութեան եւ համերաշխութեան գործընթացքին մէջ»

0
372

29-30  Ապրիլ 2019-ին, Օմանի Սուլթանութեան մէջ (Արաբական Ծոց)տեղի ունեցաւ գիտաժողով մը ՝նուիրուած կրօններու եւ անոնց մասնակցութիւնը հաւաքական կեանքերու հաշտութիւն եւ համերաշխութիւն ստեղծելու գործընթացքին մէջ։ Գիտաժողովը կազմակերպուած էր «Ալ Ամանա» Քրիստոնէական կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ՝եւ որ կը ձգտի ստեղծել կրօններու միչեւ գոյակեցութիւն՝ զիրար հասկնալու միչոցառումներ կազմակերպելով։ «Ալ Ամանա» Օմանի Սուլթանութեան մէջ արձանագրուած է որպէս ոչ- հասութաբեր եւ ոչ-կառավարական կազմակերպութիւն մը՝որուն յայտագիրները կը՚նդգրկէ խաղաղութեան միչոցառումներ ձեռնարկել,կրօններու եւ մշակոյթներու հետ եւ իրարու մինչեւ երկխօսութիւններու ճամբով եւ զիրար հասկնալու ու ճանչնալու յայտագիրներով։

Գիտաժողովին ներկայ էին երեսուն եւ հինգ մասնակիցներ՝որոնք կուգային տարբեր երկիրներէ՝ինչպէս տարբեր կրօններու կղերականներ,համալսարանական դասախօսներ,ակադեմական գործիչներ եւ ընկերային-մշակութային կազմակերպութիւններու վարիչներ։ Զեկուցողները ներկայացուցին տարբեր նիւթեր՝ինչպէս կրօնք եւ հաշտութիւն, Սուրբ Գրային գիրքերու դերը հաշտեցումի եւ զիրար ճանչնալու մէջ,հաշտութիւն հաւաքականութիւններու մէջ եւ հաշտութիւն ու ճանաչում խորագիրներով։

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան,Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ընդհանուր Քարտուղարը՝որ կը մասնակցէր այս գիտաժողովին՝ներկայացուց « Աստուածաշունչ մատեանի կարդալու եւ ընկալելու գործընթացքը՝եւ անոր ներդրումը ճանչնալու համար ուրիշը»։

Դոկտ.Ճէպէճեան խօսեցաւ հաւաքականութիւններու տարբերութիւններու մասին՝մատնանշելով լեզուն եւ մշակոյթը որպէս տարբերութիւններու գլխաւոր հիմքերէն։ Եւ իւրաքանչիւր անհատ եւ հաւաքականութիւն կ՚ապրի իր լեզուի եւ մշակոյթ-սովորութիւններու բովանդակութեանը մէջէն՝եւ որ նաեւ ժառանգած է իր պատմութենէն եւ սովորութիւններէն։ Եւ այս իմաստով՝մշակոյթը իւրաքանչիւր հաւաքականութեան կեանքերուն կուտայ վերլուծում՝ապրելու իրենց կեանքերը իրենց գիտակցութեանը մէջէն։ Եւ այս իմաստով՝ան շեշտեց թէ Քրիստոնէական Աստուածաբանութիւնը եւ Աստուածաշունչը կ՚օգնէ որ հաւաքականութիւններ իրենց կեանքերը ապրին իրենց սովորութիւններուն մէջէն եւ անոր հարազատութեամբ։

Ան ապա ակնարկեց Աստուածաշունչի էութեանը եւ խորքային հասկացողութիւնները եւ թէ ինչպէս ընթերցողին կարդացած լեզուն եւ անոր պատկանած մշակոյթը իրենց ազդեցութիւնը կ՚ունենան հասկնալու եւ ընկալելու Անոր բովանդակութիւնը։ Ան բացատրեց թէ Աստուածաշունչը կարդալը եւ այդ կարդացած հատուածին հասկացողութիւն- ընկալումը եւ անոր յանձնարութիւնը՝կեանքեր փոխելու իրականութեանը եւ այդ փոխուած կեանքերը ապրելու հաւաքականութիւններու տարբեր մարտահրաւէրներու մէջէն կը կայանայ։ Եւ այս փոխուած կեանքերուն մէջէն է որ կրնաս թիավարել կեանքի բոլոր ելեւէջներու մէջէն՝մարդը ինք իր ինքնութեանը մէջէն՝բայց նաեւ ճանչնալով «օտարը»՝իմա «ուրիշը»՝որ  տարբեր է եւ ընդունիլ զինք իր տարբերութիւններուն մէջէն։ Եւ Աստուածաշունչի այս փոխող կեանքը կ՚օգնէ անհատին որպէսզի կրնայ հասկնալ՝բայց նաեւ յարգել ու տակաւին հոգալ այդ բոլոր «ուրիշները» եւ իրենց տարբերութիւններուն մէջէն։

Դոկտ. Ճէպէճեան իր դասախօսութիւնը եզրափակեց բաժնեկցելով իր անձնական վկայութիւնը որպէս հայ։ « Մենք՝որպէս հայ ժողովուրդ՝ենդարկուեցանք քսաներրորդ դարու առաջին ցեղասպանութեանը՝եւ ուր մէկ ու կէս միլիոն հայեր նահատակուեցան» ըսաւ ան։ «Այս իմաստով՝հայը իր կեանքին մէջ կը կրէ նոյնինքն այս ցեղասպանութեանը Ցաւը։ Բայց Աստուածաշունչը եւ Քրիստոնէական հաւատքը այդ հայուն Ցաւը՝եւ յետ ցեղասպանութեան պատմութեան հոլովոյթներուն մէջէն՝հայուն հոգին ոչ թէ վերածած է ատելութեան եւ վրէժխնդրութեան ՝այլ մխտած է որ նոյնինքն հայը եւ իր ապրած այդ բոլոր հաւաքականութիւններու կեանքերուն մէջ եւ մէջէն հասկնայ «ուրիշը»՝ եւ տգնի որպէսզի համերաշխութիւն եւ գոյակեցութիւն իրականացնէ իր եւ այդ հաւաքականութիւններուն մէջ նոր կեանքեր կերտելով»։

Ժողովի աւարտին տեղի ունեցաւ վերլուծում եւ յանձնարարութիւններ ապագայի ծրագիրներու համար։

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here