«Պահպանե՛նք Հայ Մշակոյթը… Ապրի՛նք Հայ Մշակոյթով» Խորագիրով Մշակութային Օր

0
472

Երէկ` ուրբաթ, 21 յունիսի յետմիջօրէի ժամը 5:00-էն սկսեալ մինչեւ երեկոյեան ուշ ժամեր Պուրճ Համուտի «Արին» կեդրոնին առջեւ հայկական իւրայատուկ մթնոլորտ կը տիրէր շնորհիւ ՀՅԴ-ԼԵՄ-ի Քարոզչական յանձնախումբին «Պահպանե՛նք հայ մշակոյթը… Ապրի՛նք հայ մշակոյթով» խորագիրը կրող նախաձեռնութեան: Հոն տեղադրուած տաղաւարներուն մէջ մեր ազգային իւրայատկութիւններն ու աւանդութիւններուն մէկ մասը ներկայացուած էր հանրութեան` ձեռարուեստ, ճաշատեսակներ, գորգագործութիւն եւ այլն: Հետաքրքրականը այն էր, որ ներկաները նաեւ առիթ ունէին սորվելու հայկական ճաշերու պատրաստութիւնը, գորգի արուեստին ծանօթանալու գործնական աշխատանքով:

Յատկանշական էր, որ Տերսիմի, Քեղիի, Չորք Մարզպանի, Մարաշի, Մուշի կամ Սիսի մէջ գոյութիւն ունեցած եւ գործած նշանաւոր դպրոցներուն, անոնց հիմնադիրներուն, աշակերտութեան պատկերին մասին, ինչպէս նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան պատճառով անոնց կրած դառն ճակատագիրին, փակուելու ընթացքին մասին մանրամասն եւ հետաքրքրական ձեւով պատրաստուած տեսերիզներ դրուած էին հանրութեան տրամադրութեան տակ, որպէսզի անոնք առիթ ունենան ծանօթանալու մեր հայրենի հարազատ հողին վրայ մեր պապերուն ունեցած կրթական նուաճումներուն:

Ժամը 8:00-ին ԼԵՄ-ի Քարոզչական յանձնախումբին անունով խօսք առաւ Գէորգ Եագուպեան, որ անդրադարձաւ ժողովուրդին կեանքին ու յարատեւման մէջ անոր մշակոյթին եւ ինքնուրոյն դիմագիծին պահպանման ունեցած մեծ կարեւորութեան` աւելցնելով, որ մշակութային տարբեր բնագաւառներու ճամբով մարդ ո՛չ միայն իր ներաշխարհը կը դրսեւորէ, այլ նաեւ անոնք կը դառնան ազգի մը կենցաղը, հաւաքական իղձերը, պատմութեան մէկ կարեւոր բաժինը: Յիշելով հայկական մշակութային կեանքին մէջ իրենց ներդրումը ունեցած անձնաւորութիւններ` ան հաստատեց, թէ անոնց շնորհիւ է, որ ազգի քաղաքակրթական երթը հասաւ մինչեւ արդի ժամանակներ, անոնց ստեղծած մշակոյթն է, որ այսօր կը հանդիսանայ մեր պետականութեան ամուր ենթահողերէն մէկը:

Գ. Եագուպեան դիտել տուաւ, թէ այս գիտակցութեամբ է, որ ԼԵՄ-ը դիմած է հայկական մշակոյթին նուիրուած այս նախաձեռնութեան, որուն ճամբով կը միտի ժողովուրդին հրամցնել հայկական հարազատ մշակոյթի էջերէն փունջ մը, նաեւ ներկայացնել Արեւմտահայաստանի կրթական- մշակութային իրագործումները` հաստատելու համար այն անհերքելի իրողութիւնը, որ հայը, հակառակ իր կրած մեծ կորուստներուն, շարունակած է կառուցել դպրոց, ստեղծել գիր ու մշակոյթ` յաճախ այս բոլորը գերադասելով իր հացին ու կենցաղային տարրական կարիքներուն: Խօսելով մերօրեայ իրականութեան մասին` ան ցաւ յայտնեց, որ այսօր կը տեսնենք հայկական դպրոցներէն ու միջավայրէն հեռու ապրող եւ հասակ նետող պատանիներ ու երիտասարդներ, ինչ որ նահանջ է մեր ազգային արժէքներուն կառչածութեան առումով, նաեւ կրնայ իր կործանարար հետեւանքները ունենալ մեր ազգի հաւաքական երթի առողջ ընթացքին վրայ: Ան նշեց, որ հայ մշակոյթէն ու գիր-գրականութենէն հրաժարիլ կը նշանակէ հրաժարիլ հայութենէն եւ մեր մեծ արժէքներէն` շեշտելով, որ մեր կարգին պէտք է զարգացնենք մեր մշակոյթը, եթէ կ՛ուզենք պաշտպանուիլ մեր ազգի գոյատեւման սպառնացող հաւաքական վտանգներէն, ձուլումէն ու օտարացումէն:

Անկէ ետք երեկոն ճոխացուց եւ ազգագրական երգերով հանդէս եկաւ Կարէն եւ Մուրատ Մշեցի զոյգը, որ խանդավառեց ներկաները եւ հայկական հարազատ մթնոլորտ ստեղծեց:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here