Թեմակալ Առաջնորդները Յայտարարութիւն Կը Հրապարակեն Պոլսոյ Ուխտին Վերաբերեալ

0
314

ԷՋՄԻԱԾԻՆ, «Արմէնփրէս».- Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Հայաստանի եպիսկոպոսները եւ թեմակալ առաջնորդները հրապարակեցին յայտարարութիւն մը «Կանանց նկատմամբ բռնութեան եւ ընտանեկան բռնութեան կանխարգիլման եւ անոնց դէմ պայքարի մասին» Եւրոպայի խորհուրդի Ուխտին (Պոլսոյ Ուխտին) վերաբերեալ:

Մայր աթոռի տեղեկատուական համակարգի տարածած յայտարարութլան մէջ կ՛ըսուի.

«Վերջին շաբաթներին հանրութեան կողմից լայնօրէն քննարկւում են Հայաստանի Հանրապետութեան 2018թ. Յունուարին ստորագրած «Կանանց նկատմամբ բռնութեան եւ ընտանեկան բռնութեան կանխարգելման եւ դրանց դէմ պայքարի մասին» Եւրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի (Ուխտի-Խմբ.) նպատակները, հիմնադրոյթներն ու բանաձեւումները, ինչպէս նաեւ՝ դրա յետագայ վաւերացման նպատակայարմարութիւնը:

Եկեղեցին ողջունում է իւրաքանչիւր նախաձեռնութիւն, այդ թւում եւ իրաւական փաստաթուղթ՝ կոչուած բացառելու բռնութիւնը ընտանիքում եւ սոցիալական (ընկերային-Խմբ.) այլ միջավայրում: Բռնութեան ցանկացած դրսեւորում դատապարտելի է: Անկախ գոյութիւն ունեցող արարչաստեղծ կենսաբանական տարբերութիւններից՝ բոլոր մարդիկ գտնւում են Աստծոյ անփոփոխ խնամքի ներքոյ:

Բռնութեան, ինչպէս եւ ցանկացած չարիքի կանխարգելումը եւ դրա դէմ պայքարը պէտք է իրագործուի այնպիսի միջոցառումներով, որոնք պատճառ չեն հանդիսանայ նոր մեղքի ու նոր չարիքի: Այս առումով խիստ մտահոգիչ ու անընդունելի են կոնվենցիայում առկայ որոշ գաղափարներ ու հասկացութիւններ:

Եկեղեցու բարոյագիտական ուսուցումների հետ անհամատեղելի են այն բանաձեւումները եւ դրանց մեկնաբանութիւնները, որոնք կենսաբանական երկու սեռից զատ սահմանում են սեռի այլ տարբերակումներ: Յիշեալ սահմանումները, փաստօրէն, ճանաչում են անձի՝ անգամ սեփական «սեռը ընտրելու ազատութեան» իրաւունքը: Մարդու իրաւունքների եւ ազատութիւնների քրիստոնէական ուղղափառ ընկալումը բացառում է մարդու աստուածաստեղծ ինքնութեան աղճատումը կամ փոփոխութիւնը:

Հաշուի առնելով «սեռն ընտրելու ազատութեան» կոնվենցիայի ենթատեքստը՝ լուրջ տարակուսանքների եւ մեկնաբանութիւնների տեղիք է տալիս նաեւ կոնվենցիայի պահանջը մասնակից պետութիւններից՝ արմատախիլ անելու այն աւանդոյթները, որոնք հիմնուած են «կանանց եւ տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրայ»՝ «կանանց եւ տղամարդկանց վարքագծի սոցիալական եւ մշակութային վարուելակերպերում փոփոխութիւններ մտցնելու նպատակով»:

Կոնվենցիան մասնաւոր հրահանգ է պարունակում նաեւ, որպէսզի «պաշտօնական ուսումնական ծրագրերում եւ կրթական բոլոր մակարդակներում» ներդրուեն ուսումնական նիւթեր՝ առնչուած նաեւ «կարծրատիպերից զերծ գենդերային դերերի» գաղափարին, առանց յստակեցնելու ուսուցման համար տուեալ եզրաբանութեան բովանդակութիւնը:

Սեռի նկատմամբ կոնվենցիայի մօտեցումները հակադրութեան մէջ են նաեւ ընտանիքի վերաբերեալ Եկեղեցու անփոփոխ վարդապետութեան հետ, որի վրայ խարսխուած է ընտանիքի ազգային մեր ընկալումը: Եկեղեցու ուսմունքի համաձայն՝ ընտանիք կարող են կազմել այրը եւ կինը, որոնք սուրբ պսակով նուիրագործուած ամուսնութեամբ դառնում են մէկ մարմին եւ մէկ ամբողջութիւն, ինչպէս աւանդում է Սուրբ Գիրքը: Մեր ժողովուրդը մշտապէս մեծարել է կնոջը Սուրբ Աստուածամօր օրինակով, գնահատել նրա դերն ու առաքելութիւնը ընտանիքում, հասարակական եւ ազգային կեանքում: Տղամարդու եւ կնոջ միութեամբ ընտանիքը, հաստատուած սիրոյ, փոխադարձ յարգանքի ու հասկացողութեան վրայ, հիմնական երաշխիքներից է ազգի յարատեւութեան, անհատի դաստիարակութեան ու հոգեւոր աճի եւ պետութեան պատասխանատու քաղաքացու ձեւաւորման համար: Հետեւաբար, ընտանիքում բռնութեան կանխարգելման եւ դրա դէմ պայքարի միջոցառումները պէտք է ելակէտ ունենան ընտանիքի սրբութեան ու նուիրականութեան բնոյթն ու արժէքը:

Արդ, նկատի առնելով, որ ազգային-հոգեւոր մեր ինքնութեան եւ անվտանգութեան շահերի տեսանկիւնից կոնվենցիայում առկայ են խիստ մտահոգիչ դրոյթներ ու հասկացութիւններ՝ յորդորում ենք հայրենի իշխանութեան պատասխանատու մարմիններին զերծ մնալ փաստաթղթի վաւերացումից:

Հայրենի պետութեան զօրացման եւ աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի լուսաւոր գալիքի կառուցմանն ի նպաստ կարեւորում ենք ընտանիքում եւ հայրենի կրթական համակարգում հոգեւոր, բարոյական եւ ազգային արժէքներով նոր սերնդի դաստիարակութիւնն ու կրթութիւնը, ինչպէս նաեւ այս նպատակով զանգուածային լրատուամիջոցների պատասխանատու գործունէութեան արդիւնաւորումը:

Եկեղեցին հովուական իր առաքելութեամբ շարունակելու է հոգեւոր խնամք ու աջակցութիւն ցուցաբերել հայ ընտանիքներին՝ յաղթահարելու ներընտանեկան կեանքի խոչընդոտները եւ զօրանալու ընտանիքի սրբութեան աստուածապարգեւ շնորհով:

Մեր աղօթքն է, որ Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս Իր հանապազ խնամքի ներքոյ պահի մեր ժողովրդին, ամուր եւ յարատեւ սիրով ջերմացնի ընտանիքները եւ շինութիւն պարգեւի հայրենի մեր պետութեանը, արդիւնաւորի յանուն մեր հայրենիքի ու ժողովրդի առաջընթաց կեանքի ներդրուած բոլոր ջանքերը»:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here