«Քաղաքապետարանը Պատրաստ Է Լուծելու Քաղաքապետարանի Շէնքերու Յարկաբաժիններու Փաստաթուղթերուն Հարցերը» Շեշտեց Մարտիկ Պօղոսեան

0
1566

Հարցազրոյցը վարեց` ԱՐՇՕ ՊԱԼԵԱՆ

Իր բնակիչներուն շահերէն մեկնելով` Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը սկսած է արշաւի մը, որուն նպատակն է քաղաքապետարանի շէնքերու բնակարաններուն փաստաթուղթերն ու կալուածագիրները կանոնաւորել եւ զանոնք օրինական դարձնել:

Հինգ ամիսէ ի վեր սկսած այս արշաւին, ինչպէս նաեւ քաղաքապետարանին եւ ջուրի ծառայութեան համար վճարուելիք գումարներուն մասին սկսած լայնատարած աշխատանքին մասին «Ազդակ» հարցազրոյց մը կատարեց Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեանին հետ:

Մ. Պօղոսեան յայտնեց, որ քաղաքապետարանի շէնքերուն բնակարաններու կալուածագիրները սրբագրելու արշաւը սկսած է, երբ բնակիչներէն մէկը դիմած է քաղաքապետարան եւ փափաքած` իր ծնողքին անունը կրող բնակարանը արձանագրել իր անունով:

«Արձանագրութեան հոլովոյթին ընթացքին ի յայտ եկաւ, որ բնակարանին թիւը սխալ է, այսինքն նոյն յարկին վրայ գտնուող բնակարաններուն տէրերը տարբեր են: Այս մէկ պարագան մղեց, որ ստուգեմ քաղաքապետութեան մօտ գտնուող կալուածագիրները, որոնք տակաւին իրենց տէրերուն չեն յանձնուած: Ի յայտ եկած են մեծ թիւով կալուածագիրներ, որոնք մնացած են քաղաքապետութեան մօտ, որովհետեւ այդ բնակարաններուն սեփականատէրերը օրին, այսինքն` վաթսունական թուականներէն ի վեր, չեն արձանագրած իրենց բնակարանները», ըսաւ ան:

Քաղաքապետը բացատրեց, որ այդ կալուածագիրները քաղաքապետութեան մօտ մնացած են վաթսունական թուականներուն, երբ քաղաքապետարանի շէնքերուն բնակիչները նիւթական դժուարութեան պատճառով չեն արձանագրած իրենց բնակարանները: «Անշուշտ օրին երեք կամ հինգ հազար լ. ոսկի էր անոնց պարտաւորութիւնը», ըսաւ ան:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետը ընդգծեց, որ ինք անցեալի գործունէութիւնը չէ որ կը քննադատէ, ընդհակառակն, իրեն համար հասկնալի է, որ իւրաքանչիւր շրջան ունի իր դժուարութիւնները, յատկապէս` երկրին դիմագրաւած քաղաքացիական պատերազմի օրերուն:

«Սակայն քաղաքացիները պէտք է գիտնան, թէ իրենց բնակարանները որո՛ւ կը պատկանին, ո՛ւր են այդ փաստաթուղթերն ու տուեալները», յայտնեց ան:

Մ. Պօղոսեան հաստատեց, որ դժուարութիւնները հասկնալի են, սակայն անտարբերութիւնը` երբեք: «Համաձայն եմ, որ նորահաս սերունդները այս բնակարաններուն մէջ ապրած են իբրեւ իրենց պապենական բնակարանը, սակայն տարիներ ետք անոնք իրենց կարգին կազմած են իրենց ընտանիքները, զաւակներն ու թոռները` հասնելով մինչեւ երրորդ սերունդ: Բնականաբար տարիքի բերումով ոմանք մահացած են, ինչ որ կ՛ենթադրէ, թէ մեծ թիւով բնակարաններու պարագային ժառանգութեան հարցեր գոյութիւն ունին: Միաժամանակ, սակայն, կան ժառանգութեան յատուկ օրէնքներ, որոնք ե՛ւ դիւրին են ե՛ւ բարդ», յայտնեց ան:

Անդրադառնալով բնակարաններու արձանագրութիւններն ու փաստաթուղթերը կանոնաւորելու այս աշխատանքին, Մ. Պօղոսեան յայտնեց, որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանը կազմեց յատուկ յանձնախումբ մը, որուն պարտականութիւնը եղաւ վերստին թուագրել բնակարաններուն կապուած ամէն մանրամասնութիւն:

«Ստուգումներ կը կատարուին բնակարաններու տէրերուն հետ, եւ տեղեկութիւնները ըստ այնմ կ՛արձանագրուին արդիական դրութեամբ: Այս արշաւին նպատակն է քաղաքապետարանի բոլոր շէնքերուն պատկերը յստակ դարձնել, փաստաթուղթերու հարցերը լուծել եւ, օրինական իմաստով, առաւելագոյն չափով ծառայել քաղաքացիներուն, որպէսզի անոնք իմանան, որ իրենք այդ բնակարանին սեփականատէրերն են եւ այդ փաստաթուղթերուն հիման վրայ, իբրեւ Պուրճ Համուտի բնակիչներ, իրենց կալուածին տրամադրուած ելեկտրականութեան եւ ջուրի մատակարարման պարտաւորութիւնը եւս կատարեն», ըսաւ ան:

Քաղաքապետարանին սկսած այս արշաւին հանդէպ քաղաքացիներուն ընդառաջումին մասին հարցումի մը պատասխանելով` Մ. Պօղոսեան ըսաւ հետեւեալը. «Դժբախտաբար քաղաքացիներուն ընդառաջումը քաջալերական չէ: Պէտք չէ ըլլայ այն տպաւորութիւնը, որ քաղաքապետարանը եկած է իրենց բնակարանները խլելու: Անոնք պէտք չէ վախնան, այլ պէտք է գործակցին մեզի հետ:

Քաղաքացիներուն բնակարանները խլելու եւ քաղաքապետութեան սեփականութիւնը դարձնելու միտում բացարձակ գոյութիւն չունի: Ընդհակառակն, այն ընտանիքը, որ կ՛ապրի քաղաքապետարանի շէնքերուն մաս կազմող յարկաբաժիններէն մէկուն մէջ եւ փաստաթուղթ չունի, կը խնդրենք, որ մեզի դիմէ, որպէսզի մենք օրինականացման հոլովոյթին օժանդակենք, եւ նոտարին մօտ արձանագրութիւնը կատարուի այն անհատին անունով, որ ընտանիքը ինք կ՛որոշէ: Քաղաքապետարանին նպատակը պարզապէս յարկաբաժիններու սեփականատէրերուն ինքնութեան յստակացումն է», շեշտեց քաղաքապետը:

Ան ըսաւ, որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը կառչած կը մնայ այն սկզբունքին, որ քաղաքապետարանի շէնքերուն բնակիչները հայորդիներ պէտք է ըլլան:

«Մեր հայորդիներուն մօտ նշմարուած վանողական վարուելակերպն ու  գործակցութեան չկամութիւնը ուղղակի զարմացնող է: Ժողովուրդը պէտք է հանգիստ ըլլայ: Այս քաղաքապետութիւնը իրենց կը պատկանի, իրենք պէտք է դիմեն քաղաքապետարան` ըսելով, որ այս հարցերը ունինք, եւ անոնց լուծումներ պահանջեն: Կողմնակի միջամտութիւններու ոչ մէկ կարիք կայ` իրենց իրաւունքները պաշտպանելու համար: Մենք պատրաստ ենք ամէն միջոցի դիմելու, որպէսզի անոնք իրենց իրաւունքներուն տիրանան: Նոյնիսկ օրինական բաժնով մենք պատրաստ ենք օժանդակելու անոնց: Հաւանաբար հարցազրոյցը ընթերցողը զարմանայ նաեւ այն իրականութեան համար, որ քաղաքապետարանը ոչ մէկ գումար կը ստանայ կամ կը պահանջէ բնակարաններու արձանագրութեան եւ կամ այս օժանդակութիւնները տրամադրելու համար:

Մենք պարզապէս կ՛ըսենք. ժողովո՛ւրդ, եկէ՛ք, ձեր բնակարանները արձանագրեցէ՛ք եւ ձեր իրաւունքները օրինական ձեւերով պաշտպանեցէ՛ք», յայտնեց ան:

Քաղաքապետը նկատել տուաւ նաեւ, որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանը պատրաստ է նաեւ օգտակար հանդիսանալու այն հայորդիներուն, որոնք դատական հարցեր ունին` կտակի վերաբերող, ընտանեկան գժտութիւններու պատճառով բնակարանին օրինականացումը արգելակող հարցերը լուծելու: «Լաւագոյն ձեւը զիրար հասկնալն է եւ լուծումներուն յանգիլը, այլապէս այս խնդիրները սերունդէ սերունդ կը փոխանցուին եւ անլուծելի կը դառնան», ըսաւ ան:

Մ. Պօղոսեան նշեց, որ քաղաքապետարանի շէնքերուն բնակարանները օրինականացնելու այս արշաւը սկսած է քաղաքապետարանի խաղավայրին կից գտնուող բնակարաններէն, պիտի անցնինք քաղաքապետարանի մարզադաշտին գտնուող բնակարաններով եւ պիտի աւարտենք այս աշխատանքը` քաղաքապետարանի բոլոր շէնքերուն յարկաբաժիններուն պատկերը լրիւ ամբողջացնելով:

«Պուրճ Համուտի մէջ տիրող այսօրուան իրավիճակը մանրանկար մըն է Լիբանանի մէջ տիրող ընդհանուր կացութեան: Լիբանանեան մակարդակի վրայ օրինական փաստաթուղթեր չունենալու եւ բնակարաններու սեփականատէրերու միջեւ ժառանգութեան վերաբերող լուրջ հարցեր կան: Տակաւին, կան վաշխառուներու երեւոյթները, եւ այդ իմաստով Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանը խորհուրդ կու տայ, որ բնակարաններու բաժնետոմսեր ունեցող քաղաքացիները դիմեն քաղաքապետարան` առանց օտարին վաճառելու իրենց իրաւունքները: Իսկ յոռեգոյն պարագային, լաւ կ՛ըլլայ, որ անոնք ընտանիքի անդամներուն միջեւ վաճառեն այդ բաժնետոմսերը», ըսաւ ան:

Մ. Պօղոսեան ընդգծեց, որ այս արշաւը կը վերաբերի միայն քաղաքապետարանի շէնքերուն եւ բնակարաններուն` աւելցնելով, որ տակաւին կան Պօղոս Արիսի բնակարանները, որոնք փաստաթուղթերու օրինականացման աշխատանքի նոյն հոլովոյթին պիտի ենթարկուին քաղաքապետարանի շէնքերուն թղթածրարը աւարտելէ ետք:

Քաղաքապետը նշեց նաեւ, որ քաղաքապետարանի շէնքերուն պարագային, Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը ձեռնարկած է լայն աշխատանքի, որուն հիման վրայ շէնքին մուտքին զետեղուած անուանումէն բացի` վերատեսութեան կ՛ենթարկուին բնակարաններուն թիւերը, այն իմաստով, որ իւրաքանչիւր յարկաբաժին կ՛ունենայ իր համապատասխան տառն ու թիւը:

Ջուրի մատակարարման հարցին մասին Մ. Պօղոսեան շեշտեց, որ ինչպէս Լիբանանի տարբեր շրջաններու, նոյնպէս ալ Պուրճ Համուտի մէջ սկսած է այս արշաւը` աւելցնելով, որ ջուրի ընկերութիւնը ջրաչափերը կ՛անջատէ, եւ քաղաքացիները ջուրի մատակարարումէ կը զրկէ` ապօրինութեան պարագային:

«Այս շրջագիծին մէջ, ցաւ ի սիրտ, ի յայտ կու գայ նաեւ այն իրականութիւնը, որ Պուրճ Համուտի մէջ ջուրի մատակարարման ջրաչափերուն մեծ մասը ապօրինի է, այսինքն քաղաքացիները տասնեակ տարիներով ոչինչ վճարած են իրենց օգտագործած ջուրին համար», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ նոր ջրաչափ մը ստանալու դիմում ներկայացնելու պարագային, ջուրի ընկերութիւնը կը պահանջէ շարք մը փաստաթուղթեր, որոնցմէ հիմնականն է քաղաքապետարանին կատարուելիք նիւթական պարտաւորութիւններուն վերաբերող փաստաթուղթ մը, որուն բացակայութեան ջուր չես ունենար:

«Այս հոլովոյթին լոյսին տակ ստեղծուած է այնպիսի իրավիճակ, որ քաղաքացիները քաղաքապետարանին տրուելիք իրենց տարեկան տուրքը նոյնիսկ չեն վճարեր, հակառակ անոր որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանին կողմէ ճշդուած տարեկան տուրքերը` ե՛ւ բնակարաններուն ե՛ւ վաճառատուներու պարագային, նուազագոյնը կը նկատուին, բաղդատած` այլ շրջաններու հետ», շեշտեց ան:

Մ. Պօղոսեան ցաւ յայտնեց, որ կան մեծ թիւով քաղաքացիներ, որոնք տասնեակ տարիներէ ի վեր իրենց բնակարաններուն տարեկան տուրքերը չեն վճարած, եւ այդ պատճառով չնչին գումարնեը դարձած են միլիոններ, որոնք տարիներու ընթացքին պետութեան կողմէ ինքնաբերաբար աւելցած տուրքերն են:

«Օրինակ, կայ պարագայ մը, որ 1997-էն ի վեր իր տուրքերը չէ վճարած քաղաքապետարանին, եւ անոր վճարելիք տարեկան չնչին գումարը վերածուած է միլիոններու: Եթէ յստակ թիւերու մասին պիտի խօսիմ, ըսեմ, որ անոր նիւթական պարտաւորութիւնը 55.000 լ. ոսկիէն վերածուած է 6.540.000 լ. ոսկիի, որուն գրեթէ 4.000.000-ը չվճարուած տուրքերուն վրայ կուտակուած տուրքերն են: Նոյն ընթացքով չեն կատարուած նաեւ ջուրի ծառայութեան պարտաւորութիւնները, այսինքն 22 տարիներու ընթացքին այս քաղաքացին մտածած է, որ ձրիօրէն կարելի է ապրիլ, սակայն այդ մէկը իրականութեան չի համապատասխաներ: Ճի՛շդ է, որ քաղաքապետարանը օգտակար ըլլալու պատրաստ է, սակայն քաղաքացիները, այս պարագային` մեր հայորդիները, պէտք է գիտակցութեամբ մօտենան այս հարցին եւ իրենց պարտաւորութիւնները կատարեն, յատկապէս անոնք, որոնք տասնեակ տարիներէ ի վեր ապօրինի ձեւով, այսինքն առանց դահեկան մը իսկ վճարելու օգտուած են այս ծառայութիւններէն: Եւ դժբախտաբար այս ընթացքին մէջ եղող քաղաքացիներուն թիւը մեծ է», ընդգծեց Մ. Պօղոսեան:

Հարցազրոյցի աւարտին Պուրճ Համուտի քաղաքապետը վերահաստատեց քաղաքապետութեան պատրաստակամութիւնը` գործակցելու քաղաքացիներուն հետ:

Մ. Պօղոսեան անհրաժեշտ նկատեց, որ քաղաքացիները հետեւին քաղաքապետարանի յայտարարութիւններուն:

Ան կոչ ուղղեց բոլոր անոնց, որոնք տուրքերու հարց ունին` դիմելու քաղաքապետարան եւ անձամբ տեսնուելու Յակոբ Սապունճեանին հետ` իմանալու համար մանրամասնութիւնները եւ իրենց փաստաթուղթերը օրինականացնելու ձեւերը, յատկապէս նկատի ունենալով այն պարագան, որ պետութիւնը որոշ ժամանակաշրջաններու ընթացքին տուրքերու ընդհանուր ներում կը շնորհէ, հետեւաբար կարելի է նաեւ օգտուիլ այդ դրութենէն:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here