Արամ Ա. Կաթողիկոսը Իր Տեսակէտը Կը Պարզէ «Իսթանպուլի Քոնվենցիա»ի Մասին

0
528

Սուրբ Աստուածածինի ուխտի օրուան բազմահազար ժողովուրդին ուղղած իր Հայրապետական պատգամին մէջ, խօսելով հայ ընտանիքին հոգեւոր, բարոյական ու ազգային արժէքները պահելու հրամայական անհրաժեշտութեան մասին, Արամ Ա. կաթողիկոսը իր յստակ տեսակէտը պարզեց, այսպէս կոչուած՝ «Իսթանպուլի Քոնվենցիա»ին (Պոլսոյ Համագումար) մասին: Վեհափառը հետեւեալ չորս կէտերուն մէջ ամփոփեց իր մօտեցումը.

«1) Հայ ընտանիքին, անոր արժէքներուն, ինքնութեան ու կոչումին ուղղակի կամ անուղղակի վնասող որեւէ փաստաթուղթի, մտածելակերպի, գործելակերպի ու կենցաղակերպի նկատմամբ, մենք որպէս կաթողիկոս, բացարձակապէս դէմ ենք:

2) Նման զգայուն բնոյթ ունեցող եւ բազմակողմանի երեսներ բովանդակող փաստաթուղթեր կամ խնդիրներ, որոնք համահայկական հետեւանքներ կրնան ունենալ, անհրաժեշտ է, որ համահայկական մասնակցութեամբ եւ վերլուծական ու իրապաշտ մօտեցումով լուրջ քննարկումի նիւթ դառնան: Այլապէս, զգացական, միակողմանի ու տեսական մօտեցումներ մեզ կրնան սխալ ուղղթեամբ առաջնորդել:

3) Կնոջ նկատմամբ որեւէ ձեւի բռնարարքներուն մենք խստօրէն դէմ ենք եւ այս մասին բազմիցս անդրադարձած ենք: Յիշեալ փաստաթուղթին մէջ, այս ուղղութեամբ, գոյութիւն ունին դրական կէտեր, որոնք ողջունելի են: Սակայն, նոյն փաստաթուղթին մէջ կան տողամէջերուն եւ անուղղակի նշումներով ընտանիքին առնչուած այնպիսի թաքուն ու մշուշապատուած ակնարկութիւններ, որոնք կրնան յետագային դուռ բանալ այնպիսի կենցաղակերպերու բնականոնացման եւ նոյնիսկ օրինականացման, որոնք խորթ են հայ ընտանիքի մեր հասկացողութեան: Հոս է վտանգը: Հարկ է ըլլալ զգոյշ:

4) Այս առիթով նաեւ կ՛ուզենք յիշեցնել, ինչպէս յաճախ Հայաստանի իշխանութիւններուն ուշադրութեան յանձնած ենք, թէ Հայաստան՝ որպէս պետութիւն ինքզինք երբեմն պիտի գտնէ մէկ կողմէ մարդկային իրաւունքները յարգելու ու պաշտպանելու եւ միւս կողմէ ազգային արժէքներուն հաւատարիմ մնալու կացութեան դիմաց: Նման պարագաներու, մեր հայեցողութեամբ, Հայաստանի պետութիւնը պէտք է խուսափի ընտրութիւն կատարելու մօտեցումներէ եւ փորձէ ներդաշնակութիւն կամ նուազագոյնը գոյակցութիւն մը ստեղծել այս երկու բեւեռներուն միջեւ, սակայն, բոլոր պարագաներուն, նախանձախնդիր ըլլալով ազգային արժէքներու պահպանման»:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here