Արամ Ա. Կաթողիկոս Մօտէն Կը Հետեւի Սուրիոյ Հիւսիսային Շրջանը Թուրքիոյ Կողմէ Կատարուած Ներխուժումին Ունեցած Հետեւանքներուն` Հայ Համայնքի Կեանքին Մէջ

0
188

Վերջին օրերուն միջազգային լրատուամիջոցները կեդրոնացած են Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ թրքական բանակային միաւորներու յառաջխաղացքին եւ անոր յառաջացուցած մարդկային ու ֆիզիքական վնասներուն վրայ:

Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը մնայուն կապի մէջ է Ճեզիրէի հայոց առաջնորդական փոխանորդ Լեւոն աբղյ. Եղիայեանին հետ: Հայր սուրբը մանրամասն կերպով տեղեակ կը պահէ վեհափառ հայրապետը զանազան շրջաններու մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն մասին:

Գամիշլիի հայահոծ շրջանին անմիջական վտանգ չի սպառնար, իսկ թրքական ներխուժումին անմիջականօրէն ենթակայ դարձած գիւղերը կը պարզեն հետեւեալ պատկերը. Թել Ապիատ 15 ընտանիք, Ռաս Ուլ Այն 2 ընտանիք, Տերիք 60 ընտանիք եւ Հասաքէ 70 ընտանիք:

Նկատի ունենալով ստեղծուած կացութեան զգայուն հանգամանքը եւ շրջանին մէջ հայութեան փոքրաթիւ ներկայութիւնն ու զանազան խմբաւորումներով շրջապատուած ըլլալը, անհրաժեշտ է, որ հայկական լրատուական միջոցները, ինչպէս նաեւ հայ անհատներ, հեռու մնան իրողութիւններ ու թիւեր մատնանշելէ եւ մեկնաբանութիւններ կատարելէ: Այս փուլին շրջանին մէջ հայ ժողովուրդին ապահովութիւնը, ինչպէս նաեւ առաւելագոյն չափով անոնց աջակցութիւնը կը նկատուի հրամայական:

Յայտնենք, որ վեհափառ հայրապետը որոշ գումար մը դրած է հայր սուրբին եւ Գամիշլիի թաղականութեան տրամադրութեան տակ, որպէսզի վերոյիշեալ շրջաններուն մէջ գտնուող կամ հեռացած նիւթական կարիք ունեցող ընտանիքներուն անհրաժեշտ օժանդակութիւնը կատարուի:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here