Թիւ 296 Բանաձեւին Յաղթանակը Եւ Համահայկական Օրակարգին Վերանորոգ Կիզակէտը

0
323

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

29 Հոկտեմբերին, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան կողմէ քուէներու տպաւորիչ՝ 405-11-ի գերակշիռ մեծամասնութեամբ որդեգրուելով, Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը ամրագրող թիւ 296 բանաձեւին յաղթանակը վերանորոգման թափ կու տայ, ամէն բանէ առաջ եւ վեր, հայ քաղաքական միտքի մերօրեայ համազգային զօրաշարժին:

Հայ Դատի յանձնախումբերու նախաձեռնութեամբ եւ Միացեալ Նահանգներու հայութեան բոլոր խաւերուն ու հատուածներուն գործակցութեամբ՝ ամերիկահայեր իրենց կամքը լարեցին եւ ուժերը շարժման մէջ դրին, որպէսզի քաղաքացիական ու քաղաքական անհրաժեշտ ճնշման տակ առնելով Միացեալ Նահանգներու քոնկրեսականները՝ յաջողութեամբ պսակեն թիւ 296 բանաձեւին ջախջախիչ մեծամասնութեամբ որդեգրումը Քոնկրեսին կողմէ:

Բանաձեւ՝ որ նոյնինքն Միացեալ Նահանգներու օրէնսդիրներուն կը պարտաւորեցնէ թէ՛ Քոնկրեսը համապատասխան հունի մէջ պահելու, թէ՛ հետեւողականօրէն հակակշիռ բանեցնելու Միացեալ Նահանգներու նախագահին ու գործադիր իշխանութեանց վրայ, որպէսզի Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու դատապարտումը, նաեւ՝ սերունդներու յիշողութեան մէջ այդօրինակ ոճիրներու կանխարգիլման ու պատժումի գիտակցութեան ամրագրումը, այլեւ՝ Թուրքիոյ կողմէ շարունակուող ժխտումի եւ ուրացման քաղաքականութեան դիմագրաւումն ու յաղթահարումը մնայուն տեղ ունենան Միացեալ Նահանգներու առաջնահերթութեանց շարքին:

Իբրեւ այդպիսին՝ թիւ 296 բանաձեւին յաղթանակը ըստ ամենայնի արժանացաւ հայ քաղաքական միտքի միահամուռ գնահատանքին:

Որքա՜ն խօսուն, տեղին ու դիպուկ է այս առթիւ հրապարակուած ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի այն շեշտադրումը, թէ՝ «Պատմական ճշմարտութեան եւ արդարութեան վերահաստատման այս իրագործումին մէջ, Կեդրոնական կոմիտէն մեծապէս կը գնահատէ Հայ Դատի Միացեալ Նահանգներու կեդրոնական գրասենեակին, Արեւմտեան եւ Արեւելեան շրջանային եւ տեղական յանձնախումբներուն, ինչպէս նաեւ անոնց շուրջ բոլորուած համակիր շրջանակներու առաւել քան 40 տարիներու վրայ երկարող անխոնջ ու նուիրեալ աշխատանքը, որ իրականութիւն դարձուց Հայ Դատի այս յաղթանակը:

«Ինչպէս Հայաստանի աղէտալի երկրաշարժին, Արցախի ազատագրական պայքարին եւ անկախութեան հաստատման եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի ոգեկոչման պարագաներուն, այսօրուան յաղթանակը անգամ մը եւս կ՛ապացուցէ, որ մեր համայնքի զաւակները կրնան համատեղուիլ եւ բարձրացնել իրենց արդարութեան պահանջատէրի միահամուռ ձայնը, իրականութիւն դարձնելու համար Հայ Դատի պայքարի ճամբուն վրայ նման նուաճումներ»:

Արձանագրուած յաղթանակին պատիւը բնականաբար ու գլխաւորաբար կը պատկանի Ամերիկայի հայութեան, որուն միասնական եւ հետեւողական զօրաշարժով ձեռք բերուած Հայ Դատի պահանջատիրական նուաճումը պաշտօնապէս ողջունեց Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը՝ յայտարարելով, որ «բանաձեւը հզօր քայլ է պատմական արդարութեան ու ճշմարտութեան ուղղութեամբ»:

Համահայկական ողջոյնի ու զօրակցութեան ալիքին իրենց օրհնութիւնը բերին Ամենայն Հայոց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ վեհափառ հայրապետները: Աւելի՛ն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային Կեդրոնական վարչութիւնը յատուկ հաղորդագրութեամբ ողջունեց «Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւի որդեգրումը»՝ ընդգծելով որ «սա վճռական քայլ մըն է ու յատկանշական իրագործում մը՝ հայ ժողովուրդի բռնաբարուած իրաւունքներուն հետապնդման ճանապարհին վրայ»:

Իսկ Հայ Դատի յաղթանակին նկատմամբ Թուրքիոյ իշխանութեանց սպառնական հակազդեցութեանց պատասխանելով եւ պահաջատէր ողջ հայութեան ձայնը լսելի դարձնելով՝ Թուրքիոյ խորհրդարանի քաջարի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան յայտարարեց. «Տասնեակ խորհրդարաններէ ետք, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցաւ նաեւ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տունը: Մեր ցաւը դարձաւ այլ խորհրդարաններու օրակարգի նիւթ, քանի որ մեր երկիրը 105 տարիէ ի վեր կ՛ուրանայ զայն: Հայոց վէրքերը կրնայ ամոքել միայն Թուրքիոյ խորհրդարանը, որուն մէկ անդամն եմ»:

Այսպիսո՛վ, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան թիւ 296 բանաձեւի յաղթանակին գտած համահայկական զօրակցութեամբ՝ Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը տակաւ առ տակաւ կը վերահաստատէ կիզակէտի իր տեղն ու կարեւորութիւնը հայ քաղաքական միտքի մերօրեայ դեգերումներով կազմաւորուող համահայկական օրակարգին վրայ:

Հայաշխարհի սփիւռքեան ափերուն նորութիւն չէ Հայ Դատի պահանջատիրութեան շուրջ հայութեան տարբեր հատուածներուն համախմբումը, այլեւ՝ մարտունակ գործակցութիւնը:

Արդէն փաստ է, որ վերջին տասնամեակներուն, Հայաստանէն արտագաղթած եւ նորագոյն սփիւռքի շարքերը խտացուցած հայ ընտանիքներու մէջ եւս սփիւռքածին նորահաս սերունդը, քայլ առ քայլ, Հայ Դատին պահանջատէր կանգնելու մարտունակութիւն կը դրսեւորէ:

Հայ Դատի պահանջատիրութեամբ վերաթարմանալու ընդհանուր շարժումը զգալի յառաջխաղացք արձանագրած է մինչեւ անգամ նախկին խորհրդային կողմն հայաշխարհի, թերեւս ոչ անհրաժեշտ թափով, բայց կազմակերպական յարաճուն աշխուժութեամբ զօրանալու ներոյժով:

Կը մնայ, որ հայ քաղաքական միտքի մայր՝ հայրենական հարթակին վրայ, Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը հաստատէ եւ ամրապնդէ ռազմավարական իր նշանակութիւնն ու կենսունակութիւնը՝ համահայկական օրակարգին անփոխարինելի կիզակէտը ըլլալու առումով:

Թէեւ հայրենի հայութեան մօտ եւս թիւ 296 բանաձեւի յաղթանակին նկատմամբ նկատառելի հետաքրքրութիւն ցուցաբերուեցաւ համացանցին վրայ թէ զանգուածային լրատուամիջոցներով, այդուհանդերձ՝ ընդհանրապէս տակաւին զգալի է արձագանգը Հայաստանի վերանկախացման առաջին տարիներուն ՀՀՇական իշխանաւորներու տարածած այն արհամարհական անուանարկումին, թէ Սփիւռքի առաջադրած Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը… «ուզուորութիւն» է:

Ո՛չ, Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը «ուզուորութեամբ» անուանարկելը պարզապէս եւ խորապէս հիւանդագին մանկամտութիւն է, որ շատոնց նետուած է պատմութեան աղբանոցին մէջ…

Տասնամեակներով Հայ Դատի պահանջատիրութեան ճակատներուն վրայ նոր ժամանակներու ոգիով պայքար ծաւալելով՝ իրաւատէր մեր սերունդները փաստօրէն յառաջացուցին պատրաստի կազմակերպ ոյժ, որպէսզի արտասահմանեան ու մեծապետական ոյժի կեդրոններուն մէջ զօրակցութեան լծակներ ապահովեն ի սպաս թէ՛ Արցախեան ազգային-ազատագրական պայքարին, թէ՛ Հայաստանի վերանկախացման համաժողովրդային յաղթարշաւին:

Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը յաճախ իրենց առջեւ ցցուած գտան Սփիւռքի տարածքին քաղաքացիական եւ քաղաքական նկատառելի ոյժ կուտակած Հայ Դատի յանձնախումբներուն պահանջատիրական անանցանելի պատնէշները:

Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետութիւնը, վերջին երեսնամեակին, յաճախ իրենց անառիկ ամրոցը գտան Հայ Դատի պահանջատիրութեամբ ամրակայուած հայկական կազմակերպ Սփիւռքին մէջ:

Հետեւաբար, նոր Հայաստանի կողմէ թիւ 296 բանաձեւի յաղթանակին նկատմամբ բարձրաձայնուած պաշտօնական զօրակցութիւնը կու գայ յուսադրելու, որ Հայ Դատի պահանջատիրութիւնը տակաւ կ՛ամրապնդէ իր կարեւորութիւնը համահայկական օրակարգի բիւրեղացման մէջ:

Հայ քաղաքական միտքի հայրենական դրօշակիրները տակաւին ճամբայ ունին կտրելու, որպէսզի կարենան լիարժէքօրէն ընկալել Հայ Դատի պահանջատիրութեան ազգային-քաղաքական եւ գաղափարական-կազմակերպական ներոյժը եւ անկէ ներշնչուող ուժականութեամբ նորահաս մեր սերունդներուն մարտունակ փարումը Հայ Դատի պայքարին՝ քաղաքական, ցուցական թէ լոպիիստական բոլոր ճակատներուն վրայ անխտիր:

Թիւ 296 բանաձեւին յաղթանակը, այս բոլոր առումներով, իրաւամբ դարձակէտ մը արձանագրեց հայ քաղաքական միտքի ներքին ճակատին վրայ:

Կարեւորը նուաճուած դաշտի ընդարձակումն ու ամրապնդումն է, ինչպէս Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի պատասխանատուներէն Նորա Յովսէփեան կը նշէր Դիմատետրի վրայ իր գրառումով. «Երբ կողք-կողքի կը կանգնինք ազգային օրակարգով մը՝ ի վիճակի կը դառնանք լեռներ շարժելու: Այսօրուան պատմական յաղթանակը հնարաւոր դարձաւ տասնամեակներով ամերիկահայ գործիչներու սերունդներուն մղած հետեւողական պայքարով՝ յանուն արդարութեան, նաեւ՝ պետական պաշտօնի ընտրուած մեր ընկերներուն մեր հետ ու կողքին մղած պայքարով: Կասկած մի՛ ունենաք: Սփիւռքեան համայնքի մեր զօրութիւնն է, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը պահեց Միացեալ Նահանգներու քաղաքական օրակարգին վրայ եւ այսօր, Թուրքիոյ Հանրապետութեան ստեղծման օրուան թուականին՝ 29 Հոկտեմբերին հեգնականօրէն զուգադիպելով, արդարութիւնը ի վերջոյ յաղթանակեց: Մեր մեծ հայրերը վերէն կը ժպտին մեզի: Այսօր կը տօնենք յաղթանակը: Վաղը վերստին կը լծուինք գործի»:

Հայ Դատի պահաջատիրութիւնը վերանորոգ թափով յառաջ մղելու պայքարի մարտահրաւէրը արդէն լսելի է Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի հարթակէն, ուր համօրինակ բանաձեւ մը իր կարգին կը սպասէ վաւերացման:

Մինչ այդ, հայ քաղաքական միտքը, կամքերու եւ ոյժերու յաւելեալ լարումով, կոչուած է առաւելագոյն հնչեղութեամբ բարձրաձայնելու իր միասնական յանձնառութիւնը՝ համահայկական օրակարգի նորովի կենսագործման մէջ Հայ Դատի պահանջատիրութեան տալու ռազմավարական կիզակէտի անվիճելի կարեւորութիւնը:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here