ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԳՐՈՂ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ՍՊԱՆԻԱԲՆԱԿ ԱՐԱՐԱՏ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

0
2168

ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ  – ԱԶԱՏ  ԽՕՍՔ

Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Հ.Բ.Ը.Մ-ի Նիկոսիոյ Մասնաճիւղի ակումբէն ներս, տեղի ունեցաւ Հանդիպում մը՝ համբաւաւաոր հայորդի, այժմ Սպանիա հաստատուած Արարատ Ղուկասեանի հետ, կազմակերպութեամբ Միութեան Նիկոսիոյ եւ Լառնագայի Մասնաճիւղերուն՝ գործակցաբար:
Ներկայ էին՝ ձեռնարկը հովանաւորող Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեան, տարբեր կազմակերպութեանց եւ կառոյցներու ներկայացուցիչներ, Նարեկ վարժարանի Հոգաբարձութեան եւ Տնօրէնութեան ներկայացուցիչներ, հիւրեր:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Պրն. Գէորգ Զէյթունցեան, որ ներկայացուց օրուան հիւրը՝ Պրն. Արարատ Ղուկասեանը, որպէս գրող, հասարակական գործիչ մը, որ իր բնակած երկրին՝ Վալենսիայի մէջ, լծուած է հայկական ժառանգութիւնը պահել-պահպանելու հայանուէր գործին: Ան ծնած է 1974-ին, Հրազդան, ուր յաճախած է տեղւոյն Աւետիք Իսահակեանի անուան միջնակարգ դպրոցը, ապա՝ Երեւանի Պետական Համալսարանի Պատմութեան Ֆակուլտետը, զայն աւարտելով՝ պատմաբանի եւ պատմութեան ուսուցիչի մասնագիտութեամբ: Այնուհետեւ, ան զինուորական ծառայութեան անցած է Ճամբարակի ստորաբաժանման մէջ՝ հրամանատարի կոչումով: 1999 թուականէն սկսեալ ան կը բնակի Սպանիա, նախ՝ Մատրիտ, Պարսելոնա, Սարագոսա եւ այժմ, վերջնականապէս՝ Վալենսիա: Հոս է որ 2004-ին՝ ան կի հիմնէ առաջին հայկական կազմակերպութիւնը՝ Արարատ Հայկական Միութիւնը եւ անոր հովանիին տակ գործող՝ առաջին հայկական դպրոցը: 2008-ին՝ կը հիմնէ եւ կը խմբագրէ Սպանիոյ մէջ լոյս տեսնող առաջին հայատառ թերթը՝ «Հայրենիք» շաբաթաթերթը: 2010-ին՝ իր ջանքերով, Վալենսիայի մէջ կը տեղադրուի Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած առաջին յուշարձանը՝ Ճիւան Միրզոյեանի «Կենաց Խաչ» կոթողը: 2010-ին՝ «Արարատ» միութեան միջոցով, Սպանիոյ նոր ձեւաւորուող հայ համայնքը սերտ յարաբերութիւններ կը մշակէ Մայր հայրենիքի հետ եւ իր մասնակցութիւնը կը բերէ համահայկական բնոյթի բազմաբնոյթ միջոցառումներուն: Իր հեղինակութեամբ ներկայացուած բանաձեւով եւ հայկական միութեան տքնաջան աշխատանքով՝ Սպանիոյ 28 քաղաքներ ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Արարատ Ղուկասեան հեղինակ է բազմաթիւ յօդուածներու, գիտական աշխատութիւններու եւ թարգմանութիւններու: 2014-ին՝ լոյս տեսած է իր անդրանիկ գիրքը՝ «Փնտռտուքներու Ճանապարհին» բանաստեղծութիւններու ժողովածուն, որ 2018-ին վերահրատարակուած է: Ան պարգեւատրուած է Սփիւռքի Նախարարութեան վկայագիրներով եւ շնորհակալագիրներով, «Արցախի Մայրութեան Երախտագիտութիւն» եւ «Մարտական Գործողութիւններ» յուշամետալներով:

Պրն. Արարատ Ղուկասեան իր խօսքին մէջ, լայնօրէն անդրադարձաւ Սպանիոյ Վալենս քաղաքին մէջ տիրող իրավիճակին, այնտեղ արտագաղթած հայերուն ուծացման խնդիրներուն, պատմեց թէ ինչպէ՞ս հիմնադրուեր էր Արարատ Միութեան տակ գործող շաբաթական միօրեայ հայ դպրոցը, որ այժմ ունի մի քանի տասնեակ աշակերտ, Սպանիոյ դիմագրաւած տնտեսական դժուարութիւններուն, որոնք անդրադարձեր էին նաեւ այնտեղ բնակութիւն հաստատած հայերու կեանքին ու աշխատանքին….: Ապրելով հեռու իր բնօրրանէն՝ մայր հայրենիքէն, ան տքնաջան կ’աշխատի վառ պահելու հայոց լեզուի ու պատմութեան, հայկական ինքնութեան արժէքները՝ իր հիմնադրած «Արարատ» Միութեան գործակիցներուն հետ միասին, պահելով հայ դպրոց եւ մամուլ, հայ կեանք ու հայկականութիւն…: Ան նաեւ արձանագրեց որ մենք տակաւին ըստ արժանւոյն չենք արժեւորած մեր պատմութիւնը եւ ա՛լ ատեն է, աւելցուց ան, զայն վերարժեւորելու, որպէսզի մենք կարենանք գտնել մեր բուն, իրաւ տեղը համայն աշխարհի պատմութեան մէջ…., քանզի Հայաստանի մէջ է Աստուծոյ ստեղծած դրախտը, ուրկէ ալ սկիզբ առած է մարդկային պատմութիւնը…. Իր խօսքի աւարտին, ան կարդաց իր հեղինակած «Փնտռտուքներու Ճանապարհին» գիրքէն բանաստեղծութիւններ, որոնց ջերմ շունչով վարակեց ներկաները:

Նմոյշ մը՝ իր բանաստեղծութենէն.-
«Մի ժամանակ,
Իմ այս փոքրիկ լուսամուտից,
Ներս էր մտնում կամա՛ց-կամա՛ց
Այգաբացը՝ պոկուած լոյսից:
Ներս էր մտնում յուշիկ-նուշիկ,
Գրկում էր ինձ մեղմապարար
Ու դուրս տանում թեւիկ-թեւիկ
Դէպի արար:….
Ե՞րբ է եղել ժամանակն այն,
Երբ իմ փոքրիկ լուսամուտից
Մանանա էր տեղում առատ,
Երբ մայրական ձայնն անհանգիստ
Տուն էր կանչում ինձ՝ անհոգիս,
Եւ ես յենուած ուսին լուսնի
Սուզւում էի ուսին լուսնի
Սուզւում էի գրկում նիրհի
Եւ երազում անժամանակ…
Մի ժամանակ….»:
Արարատ Ղուկասեանը նշեց որ բանաստեղծութիւն գրելը կը պահանջէ մեծ յանդգնութիւն, երբ կան Մեծերը….եւ ինք կը գրէ՝ դեռեւս 14 տարեկանէն, տարուած բառերու երաժշտականութենէն եւ ինքնաբուխ, առանց յաւակնելու ինքզինք բանաստեղծ կոչել:

Ապա, հրաւիրուեցաւ Լառնագայի Հ.Բ.Ը.Մ.ի Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն. Տիգրան Գալայճեանը, որ իր շնորհակալական խօսքերը փոխանցելէ ետք, Պրն. Արարատ Ղուկասեանին յանձնեց Հայկ Տէմոյեանի Ցեղասպանութեան մասին գրած գիրքերէն մին՝ որպէս յուշանուէր, որ զետեղուի Սպանիոյ Արարատ Միւթեան գրադարանին մէջ:
Հանդիպման աւարտին, եզրափակիչ խօսք ու Պահպանիչ աղօթք ըսելու հրաւիրուեցաւ Սրբազան Հայրը, որ բարձր գնահատեց Արարատ Ղուկասեանի տարած հայապահպանման աշխատանքը, շեշտեց հայեցի կրթութեան անհրաժեշտութիւնը՝ հայ մնալու հայոց լեզուով, հայոց պատմութեամբ, հայ դպրոցով ու եկեղեցիով եւ ցաւ յայտնեց որ Հայաստանը լքող (եւ ոչ՝ ձգող) շատերուն մօտ տխուր էր նկատել օտարացումը իրենց անունէն, լեզուէն, ազգէն ու հայրենիքէն….Նմանապէս, ան ցաւ յայտնեց որ մեր հայրենի պետութիւնը տակաւ կը հեռանար մեր լեզուի, պատմութեան ուսուցման առաջնահերթութենէն, ընդգծելով որ յետ-Եղեռնեան հայրենազրկուած հայ սերունդները ոչինչէն ստեղծեցին հայագաղութները, ուր հաստատեցին հայ դպրոցն ու անոր կից հայ եկեղեցին, որպէս իրենց հայեցի ինքնութեան կարեւորագոյն բաղադրիչները: Ապա կոչ ըրաւ միասնականութեան, քանզի «մենք դեռ երկար ճամբայ ունինք մինչեւ Արարատ» ըսաւ ան, եւ այդ ճամբան կրնանք յաղթահարել միասնականութեամբ միայն, աւելցուց Սրբազան Հայրը: Պահպանիչ աղօթքով վերջ գտաւ այս հետաքրքրական եւ ուսանելի ձեռնարկը:
Վարձքը կատար՝ ՀԲԸՄ-ի Նիկոսիոյ եւ Լառնագայի մասնաճիւղերուն, որոնք կը միտին յառաջիկային եւս Կիպրոս հրաւիրել յայտնի սփիւռքահայեր, որոնք ներկայացնեն իրենց կատարած աշխատանքները՝ հայկական ժառանգութեան պահպանման գծով…եւ կամուրջ ստեղծել տարբեր հայագաղութներու միջեւ:

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here