2019-2020 ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ ԱՌԱՅԺՄ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ 94,000 ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՏՈԼԱՐ

0
458

ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ

 Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիրը 2019-2020 տարեշրջանին մեծ թափով վերսկսաւ իր աշխատանքներուն` շնորհիւ բարերարներու մեծաթիւ մասնակցութեան, հակառակ երկրին մէջ տիրող ընկերատնտեսական դժուարին պայմաններուն։

Այս ծրագիրը կը միտի նիւթապէս եւ բարոյապէս աջակցիլ ազգային վարժարաններու աշակերտներուն, տնտեսական դժուարութիւններ դիմագրաւող իւրաքանչիւր աշակերտին ապահովելով 250 ամ․ տոլարի օժանդակութիւն։

Առ այդ, 2019-2020 կրթական տարեշրջանին առայժմ հանգանակուեցաւ 94,000 ամ․ տոլար, 56 անհատներու, հաստատութիւններու եւ կառոյցներու աջակցութեամբ։ Յայտնենք, որ նշեալ գումարէն 41,000 ամ․ տոլար հաւաքուած է Ամերիկայի Արեւմտեան թեմին մէջ կայացած հաւաքի մը ընթացքին, որուն ներկայ գտնուած էր Լիբ

Տիար Երջօ Սամուէլեան $30,000
Տոքթ. Շահէ եւ Տիկին Լեւոնթի Գազարեան $5,000
Տէր եւ Տիկին Կարպիս եւ Մայտա Պէզճեան-ԱՄՆ $5,000
Տիար Վազգէն Էքմէքճեան $3,000
Առաջնորդարան Հայոց ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի Ազգային Իշխանութիւն $3,000
ԱՄՆ Արեւմտեան Թեմի Ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմին $2,500
Տէր եւ Տիկին Վազգէն եւ Մարօ Էքմէքճեան- ԱՄՆ $2,500
Տէր եւ Տիկին Պետիկ եւ Մարօ Ֆերմանեան- ԱՄՆ $2,500
Տոքթ. եւ Տիկին Վիգէն եւ Նորա  Յովսէփեան- ԱՄՆ $2,000
Տէր եւ Տիկին Արտակ եւ Իզապելլա Տէօվլէթեան- ԱՄՆ $2,000
Տէր եւ Տիկին Արա եւ Ալին Չաղլասեան- ԱՄՆ $2,000
Ուրֆայի հայրենակցական միութիւն- ԱՄՆ $2,000
Տոքթ. եւ Տիկին Գալուստ եւ Անի Յակոբեան- ԱՄՆ $1,000
Տէր եւ Տիկին Ալեք եւ Ալենուշ Պաղտասարեան- ԱՄՆ $1,000
Տէր եւ Տիկին Վահէ եւ Յասմիկ Յովակիմեան- ԱՄՆ $1,000
Ս. Խաչ եկեղեցի-ԱՄՆ $1,000
Տէր եւ Տիկին Սեպուհ եւ Անի Գէմանճեան- ԱՄՆ $1,000
Տէր եւ Տիկին Վաչէ եւ Նաթալի Շատարեւեան- ԱՄՆ $1,000
Տէր եւ Տիկին Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան- ԱՄՆ $1,000
Մի Ոմն $1,000
Մի Ոմն $1,000
Մի Ոմն $1,000
Մի Ոմն $1,000
Մի Ոմն $1,000
Տէր եւ Տիկին Մհեր եւ Սաթիկ Տէր Օհաննէսեան $1,000
Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Մարալ Ղազարեան $1,000
Տիար Գօգօ Թօփալեան $1,000
Տիար Տիրան Եղբայրեան $1,000
Տէր եւ Տիկին  Րաֆֆի Սիսլեան $1,000
Տէր եւ Տիկին  Գառնիկ Սէֆէրեան $1,000
Տ. Ներսէս քհն. Մանուկեան $1,000
Տէր եւ Տիկին Սերոբ Գիզիրեան $1,000
Դոկտ. Աստղիկ Գասարճեան $1,000
Արտաշէս եւ Լուսին Տէր Խաչատուրեան Կրթական Ֆոնտ $ 750
Տէր եւ Տիկին Մարք եւ Մարկրէթ Շիրին- ԱՄՆ $ 750
Մի Ոմն- Գանատա $ 500
Տէր եւ Տիկին Պերճ եւ Արփի Աբգարեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Յովսէփ եւ Էլօ Պոյաճեան- ԱՄՆ $ 500
Սրբոց Նահատակաց Եկեղեցի- ԱՄՆ $ 500
Արժ. Տ. Վազգէն քհն. եւ երեցկին Ադամճեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Անդրանիկ եւ Սօսի Գասպարեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Աւօ եւ Միշէլ Քէշիշեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Վիգի Քիւրքճեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Բեկլար եւ Վերա Փիլաւճեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Մարիամ Երեցեան- ԱՄՆ $ 500
Տիար Արա Հրեշտակեան $ 500
Տոքթ. եւ Տիկին Նաւասարդ եւ Մարալ Գազազեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Փօլ Թորոսեան $ 500
Տէր եւ Տիկին Պաղտիկ եւ Սինթիա Էքմէքճեան- ԱՄՆ $ 500
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Աբրահամեան $ 250
Տէր եւ Տիկին Աբգար եւ Սիլվի Աքիլեան $ 250
Տէր եւ Տիկին Վահէ եւ Լենա Պոզոյեան- ԱՄՆ $ 250
Տէր եւ Տիկին Ժիրայր եւ Աուրա Գիլաճեան-ԱՄՆ $ 250
Տէր եւ Տիկին Մհեր եւ Սօսի Դաւիթեան- ԱՄՆ $ 250
Տէր եւ Տիկին Վահան եւ Միրա Պզտիկեան- ԱՄՆ $ 250
Տէր եւ Տիկին Պիլ եւ Քրիսթին Սահաթճեան- ԱՄՆ $ 250
Տիար Արա Իսահակեան $ 250
Տիար Աքսել Իսահակեան $ 250
Տիկին Ռիթա Իսահակեան $ 250
Տիար Համբիկ Մըսրլեան $ 250
Տէր եւ Տիկին Սահակ Ֆիլիփ $ 250

 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here