2020-ի Յոբելենականներ

0
225

Պատրաստեց` ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Իւրաքանչիւր յոբելենական թուականի կամ տարեդարձի նշում խորքին մէջ մեր կեանքը վերարժեւորելու ձգտում մը ալ ունի իր ետին թաքնուած: Եւ երբ ամէն անգամ զանոնք հրապարակային կերպով կը յիշենք, կը նշենք, կը նշանակէ, որ մենք զմեզ կ՛արժեւորենք: Այս բոլորը դրական պատեհութիւններ են, որոնք սփիւռքեան մեր ճակատագրի պահպանման եւ կազմութեան մէջ մեծ դերեր ունեցած են: Ու այս թուարկումներով արդէն մտած կ՛ըլլանք հայոց պատմութեան մէջ` տեսնելու համար հոն խարսխուած հայրենասիրութիւնը, հայապահպանումը, հայու ոգիի սաւառնումն ու  հայակերտումը, մշակոյթի եւ ազատութեան սէրը, հայու կամքն մարտնչումը, ընդվզումն ու յեղափոխութիւնը:

Ու այս տարի կը նշենք (ծննդեան թուական)

1.- Աղասի Այվազեան 1925 95-ամեակ
2.- Անդրանիկ Օզանեան 1865 155-ամեակ
3.- Արամ Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան- 25-ամեակ
4.- Արամ Հայկազ 1900 120-ամեակ
5.- Աւետիք Իսահակեան 1875 145-ամեակ
6.- Գառնիկ Աթթարեան 1925 95- ամեակ
7.- Գրիգոր Արծրունի 1840 175-ամեակ
8.- Գրիգոր Պըլտեան 1945 75-ամեակ
9.- Եդուարդ Պոյաճեան 1915 105-ամեակ
10.- Երուխան 1875 150-ամեակ
11.- Թովմաս Թերզեան 1840 80-ամեակ
12.- Ժանսէմ 1920 100-ամեակ
13.- Ինտրա 1875 145-ամեակ
14.- Խաչատուր Աբովեան 1805 215-ամեակ
15.- Խորէն Աբրահամեան 1930 90-ամեակ
16.- Խորէն Պալեան 1935 85-ամեակ
17.- Կոստան Զարեան 1885 135-ամեակ
18.- Համաստեղ 1895 125-ամեակ
19.- Հայր Ղեւոնդ Ալիշան 1820 200-ամեակ
20.- Ղազարոս Աղայեան 1840 180-ամեակ
21.- Մայքըլ Արլեն 1895 125-ամեակ
22.- Մանուկ Աբեղեան 1865 155-ամեակ
23.- Մարտիրոս Սարեան 1880 140-ամեակ
24.- Մկրտիչ Խրիմեան 1820 200-ամեակ
25.- Յակոբ Կարապենց 1925 95-ամեակ
26.- Յովհաննէս Աբելեան 1865 155-ամեակ
27.- Նուպար Չարխուտեան 1920 100-ամեակ
28.- Ռաֆայէլ Պատկանեան 1830 190-ամեակ
29.- Րաֆֆի 1835 185-ամեակ
30.- Ռուբէն Սեւակ 1885 135-ամեակ
31.- Սեւրի դաշնագիր 1920 100-ամեակ
32.- Ստեփան Մալխասեանց 1875 145-ամեակ
33.- Վահան Տէրեան 1885 135-ամեակ
34.- Վարդան Աճեմեան 1905 115-ամեակ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here