Հաղորդագրութիւն. Յստակացում` Կարիքաւոր Ընտանիքներու Ցանկագրման Գծով

0
154

Տրուած ըլլալով, որ կարիքաւոր ընտանիքներու օժանդակութեան ցանկագրումին համար, Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը ընկերային ցանցերու միջոցով հրապարակեց հեռաձայնային թիւեր եւ նկատի ունենալով  այս մասին քաղաքացիներու լուսաբանական հարցումները` քաղաքապետութիւնը կը կատարէ հետեւեալ յստակացումները.

1. Կարիքաւոր ընտանիքներու օժանդակութեան ծրագիրով կը զբաղի ընկերային հարցերու նախարարութիւնը: Այս գծով քաղաքապետութեան աշխատանքը սահմանափակուած է կարիքաւոր ընտանիքներու դիմումի ելեկտրոնային ցանկագրումով միայն: Ցանկագրուած դիմումները անմիջապէս կ’ուղարկուին պատկան նախարարութեան կեդրոնական համակարգիչին:

2. Բոլոր անոնք, որոնք Պուրճ Համուտ կը բնակին, իրաւունք ունին դիմում ներկայացնելու` ամէն օր, երկուշաբթիէն ուրբաթ, առաւօտեան ժամը 8:30-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:30, իսկ շաբաթ օր` մինչեւ կէսօրուան ժամը 12:00, հեռաձայնելով հետեւեալ թիւերուն. 01-256402   01-260155

Նմանապէս, կարելի է հեռաձայնել բջիջայինի հետեւեալ թիւերու
Առաւօտեան  ժամը 8:30-էն մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 2:00.

71-884508                76-365817           76-365825            76-365837

76-365815                76-365824           76-365826            76-365797

Իսկ կէսօրէ ետք ժամը 2:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:30.

71-882482           71-873008      76-365802

71-882416           71-890716

3. Նմանապէս, կարելի է դիմում ներկայացնել Պուրճ Համուտի կարգ մը թաղապետներուն միջոցով, որոնց մօտ կը գտնուին նշեալ ցանկագրումի համապատասխան ելեկտրոնային դիմումնագիրներ:

4. Քաղաքապետութիւնը դիմումներ կ’ընդունի մինչեւ երկուշաբթի, 4 մայիս 2020:

5. Իւրաքանչիւր ընտանիք իրաւունք ունի միայն մէկ դիմում ներկայացնելու: Նոյն ընտանիքի անդամները չեն կրնար այլ դիմում ներկայացնել:

6. Պետական մարզի պաշտօնեաներն ու հանգստեան թոշակ ստացողներ չեն կրնար օգտուիլ օժանդակութեան այս դիմումներէն:

7. Ամէն պարագայի, ցանկագրումի ամբողջացումէն ետք, դիմում ներկայացուցած անձը իր հեռաձայնին վրայ պիտի ստանայ գրաւոր արձանագրութիւն` իր դիմումին գծով:

8. Ցանկագրումի սխալ տեղեկութեանց գծով կարելի է կապ պահել 1766 թիւին (բողոքներու գրասենեակ) կամ այս գծով տրամադրուելիք յատուկ կապին, պայմանով, որ փոփոխութիւնը կատարուի ցանկագրումի աշխատանքին հետեւող յատուկ խորհուրդին կողմէ:

9. Նկատի ունենալով քաղաքապետութեան ստացած բազմաթիւ դիմումները, քաղաքացիներէն կը խնդրուի շարունակաբար կապ հաստատել, մինչեւ որ կարենան փոխանցել իրենց դիմումի ցանկագրումին գծով տեղեկութիւնները:

ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
 ՄԱՐՏԻԿ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here