Բառախոյզ

0
337

Տոքթ. Արմենակ Եղիայեան

Սիրելի՛ բարեկամներ,

Vetting-ին հայերէն  համարժէք մը գտնելու համար կատարուած խոյզը տուաւ հետեւեալ արդիւնքները.

***վարքախոյզ            11

***խորազննում           6

***արժեզննում                        5

***խորաքննութիւն     5

*      *

*

—անհատազտում                             1

—անձի խուզարկում                         1

—անձնամաղում                               2

—անցեալի խուզարկում                  1

—անցելախոյզ                                  3

—արժանակարգել-արժանակարգում         1

—արժեզննում                                   5

—բարախոյզ                                      1

—բարքազննում                                1

—բարքազտում                                 1

—բարքախոյզ                                    3

—զտում                                             1

—խնդրախոյզ                                    1

—խորազննում                                  6

—խորախոյզ                                      1

—խորախուզում                               1

—խորաքննարկում                           1

—խորաքննութիւն                            5

—խուզում                                         1

—հետաքննարկում                           1

—հիմնախոյզ                                    4

—հիմնախոյզ-հիմնախուզում          1

—հիմնական քննութիւն                   1

—հիմնաստոյգ-հմնաստուգում       1

—հետաքնութիւն                              1

—հիմնազննում-հիմնազննել           1

—հիմնաքննարկում                          2

—հիմնաքննում                                 2

—հիմնաքննում                                 1

—մանրազտում                                 1

—մաքրազննում                                1

—նկարագրախոյզ                             1

—մանրաստուգում                           1

—որակազտում                                 1

—որակաւորում                                3

—որակաքննութիւն                          2

—ստուգել                                          1

—ստուգաբանում                             2

—ստուգազննում                              4

—ստուգաքննարկում                       1

—ստուգաքննութիւն                         1

—ստուգում                                       3

—վարքազննում                                1

—ստուգազննում                              1

—վարքախոյզ                                    11

—վարքել                                           1

—քննազտում                                    4

—քննախոյզ                                       4

—քննարկում                                     1

 

Այս արդիւնքները պիտի փոխանցուին Լեզուի կոմիտէի տնօրէնին  եւս:

Փափաքելի է, որ  սփիւռքի մէջ միօրինակութիւնը յարգենք, եւ այսուհետեւ միասնաբար կիրարկենք վարքախոյզ-ը, որ իրօք ալ ամէնէն նպատակայարմարն է իր ձեւով ու իմաստով:

Շնորհակալութիւն բոլորիդ:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here