«Ազդակ»-ի 12-րդ Առցանց Լսարան. «Ինքնութեան Յղացքի Տարբերութիւններ Կան Հայաստանի Եւ Սփիւռքի Մէջ» Կ՛ըսէ Փրոֆ. Խաչիկ Թէօլէօլեան

0
391

«Ազդակ»-ի 12-րդ առցանց լսարանի նիւթն էր «Միջազգային սփիւռքագիտութիւնն ու հայկական սփիւռքը»: Զեկուցաբերն էր գիտական շրջանակներուն ծանօթ անուն, միջազգային սփիւռքագէտ փրոֆ. Խաչիկ Թէօլէօլեան: Զեկուցում-քննարկումը վարեց «Ազդակ»-ի ելեկտրոնային բաժինի աշխատակից Մինաս Հանս Քէհեան:

Փրոֆ. Թէօլէօլեան անդրադարձաւ իր հիմնադրած սփիւռքեան հարցերու ուսումնասիրութեան յատկացուած գիտական պարբերաթերթին: Ան ժամանակագրական փուլերով միջազգային համեմատական սփիւռքագիտութեան սահմանումներուն հոլովոյթը ներկայացուց: Հրէական, հայկական եւ յունական սփիւռքները ամէնէն դասականները նկատելէ ետք, Թէօլէօլեան խօսեցաւ գաղթականական ալիքներու բերումով ձեւաւորուած ափրիկեան սփիւռք երեւոյթին մասին. առհասարակ գաղթականական զանգուածային ներհոսքները ընդգծելով իբրեւ մղիչ ուժը սփիւռքներու գոյառման եւ ձեւաւորման: «Սփիւռքները ո՛չ միայն տնտեսական, այլ նաեւ քաղաքական ուժ են» հաստատեց սփիւռքագէտ Թէօլէօլեան, որ կեդրոնացաւ նաեւ յետգաղութային գաղափարախօսութեան վրայ:

Անդրազգայինի եւ աշխարհայնացածի ուղղութիւններուն մասին ընդգծումներ կատարելէ ետք փրոֆ. Թէօլէօլեան թուային սփիւռքի իւրայատկութիւնները լուսարձակի տակ առաւ եւ բացատրեց անդրազգային եւ անդրպետական եզրերու բովանդակային տարբերութիւնները:

Սփիւռք սահմանումի համաձայնութեան բացակայութիւնը շեշտելէ ետք փրոֆ. Թէօլէօլեան բացատրեց սփիւռքեան իբրեւ երեւոյթ` բազմավայր արեւելումի խնդիրը եւ բանաձեւեց. «Ինքնութեան հասկացողութեան եւ ընկալումի տարբերութիւններ գոյութիւն ունին Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ»:

Մասնագիտական զեկուցումին յաջորդեց մէկուկէս ժամ տեւած քննարկում: Քննարկումի համակողմանիութեան նպաստեց 15 տարբեր երկիրներէ մասնակցող լսարանականներու աշխարհագրական պատկերը:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here