ՈՒՐԵՄՆ Ի՞ՆՉ…

0
201

ԱԲԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԱՆՏԻԼԵԱՆ

 Պայթումը եղաւ, քանդեց ամէն տեղ, փլատակի վերածեց շրջապատի շրջանները իրենց  բնակարաններով եւ գործատեղիներով, վաճառատուներով եւ կառոյցներով: Կորսուողները տակաւին անյայտ են, նահատակներուն մէկ մասը յստակ են, վիրաւորները կը բուժուին, հիւնադանոցները եթէ տեղ գտնեն։ Սուրիան, որուն հասցէին անշնորհակալ եւ անքաղաքավար մարդիկ նախատինք կարդացին, նոյն Սուրիան տասնեակ հիւանդակառքերով վիրաւորներ փոխադրած է Դամասկոս՝ բուժման ենթարկելու համար, Նախագահը անձամբ ամէն օր կը հետեւի անոնց առողջական վիճակին մինչ երկրին պատասխանատուները մկնիկներու նման պահուըտած են զարմանալի կերպով, ըստ երեւոյթին՝ ցաւի եւ խղճի զգացումը այլեւս վերացած է իրենց քով, բոլորն ալ անխտիր կը հասկնան դրամի պաշտամունքէն, կարծելով որ իրենց տեղ մը պիտի հասցնէ, երջանկութիւն պիտի պարգեւէ եւ իրենց հետը միասին պիտի տանին:

Վերադառնանք Պէյրութ, որ Միջերկրականի անթառամ վարդերու բոյրերով լեցուած այն պարտէզն է, ուր ամէն մարդ իր խաղաղութիւնն ու անդորրութիւնը կը փնտռէր եւ  կը գտնէր: Հիմա ներկայիս Պէյրութը ծանր վէրքեր ստացած է, կարիքը ունի խնամքի եւ հոգատարութեան: Իրեն Քրոջը՝ Հալէպին  հոգին հանեցին տասը տարիներէ ի վեր, բայց հոն վայրագ պատերազմ էր ոչ ոք կրցաւ օգտակար ըլլալ, իսկ Պէյրութի պարագան տարբեր է, մարդկային ոճիր մըն է, որ փոթորիկ ստեղծեց ու քանդեց: 

Ամէն մարդ իր մանուկը կու լայ, կ’ըսէին մեր մեծերը, հիմա մենք մեր Հայութեան մասին խօսինք, որովհետեւ ամէն զանգուած ինք իր վէրքերը պիտի դարմանէ, վերաշինէ, որպէսզի կեանքը շարունակէ, եւ աւելի հզօրանայ Լիբանանի Հայ գաղութը, հիմա դատարկ խօսքերու ժամանակը չէ, անոնք որ կը քարոզեն դուրս ելէք, հեռացէք՝ լոզունգներուն ժամանակը չէ, թուրքին ուզածը այդ է, եթէ Հալէպին կայունութիւնը մեր ձեռքը չէր, բայց Լիբանանը պահելու միջոցները ողջ հայութեան պարտաւորութիւնն է:

Այսօր Պէյրութը կը ներկայացնէ սփիւռքահայութեան Սիրտը եւ Հոգին ինչպէս որ է Հալէպը, տակաւին Պէյրութը բան մըն ալ աւելի է կարեւոր, հոն կայ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Նուիրական Աթոռը, եւ մենք բախտաւոր ենք, որ ունինք Հոգեհարազատ Հայր մը ունինք յանձին՝ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԱՐԱՄ Ա. Հայրապետին, որ անգամ մը եւս եկաւ փաստելու իր կոչումին Տէրը ըլլալը, եւ այցելեց հայկական վնասուած կառոյցները եւ ականատես եղաւ անոնց կիսափուլ եւ երբեմն լրիւ քանդուած վիճակներուն: Հովիւ մը, որ աչալուրջ կը հետեւի իր զաւակներուն. կը մնայ մեզի ըսել՝ ՓԱՌՔ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ՈՐ ՈՒՆԻՆՔ ԱՅՍՊԻՍԻ ՎԵՀԱՓԱՌ ՄԸ:

Այսօր կոչ ուղղածէ համայն հայութեան, որպէսզի զօրաւիգ կանգնին Լիբանանահայութեան , կարենալ վերաշինելու բոլոր վնասուած կառոյցները՝ Եկեղեցիներ, դպրոցներ, բնակարաններ, մէկ խօսքով այն ինչ որ կը պատկանի գաղութին:

Իր կոչէն հետեւեալ տողերը կը մէջբերենք՝

  1. Լիբանանի հայութեան վերականգնումը պէտք է կատարուի համազգային ճիգով՝ մեր հայրենիքին, Սփիւռքի գաղութներուն եւ ընդհանրապէս մեր ժողովուրդի զաւակներուն գործօն մասնակցութեամբ: Տագնապը մեծ է. հետեւաբար, մեր մօտեցումը պէտք է ըլլայ համապատասխան, կազմակերպ ու հետեւողական:
  2. Լիբանանի հայութեան կատարուելիք օժանդակութիւնը պիտի ներառէ մեր համայնքին բոլոր զաւակները առանց խտրութեան:
  3. Լիբանանի Հայոց թեմին առաջնորդ սրբազանին նախագահութեամբ պիտի կազմուի յանձնախումբ մը՝ մասնակցութեամբ երեք համայնքներու, երեք կուսակցութիւններու ու երեք բարեսիրական միութիւններու, որպէսզի կազմակերպէ վերականգնումի աշխատանքները:

 

Ինչպէս Արամ Ա. Կաթողիկոսը իբրեւ հովուապետ առաջինեկը եղաւ իր գաղութին Տէր կանգնելու , նոյնը կը սպասուի ամէնէն առաջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսէն՝ Գարեգին Բ.–էն, որպէսզի շուտափոյթ նիւթական օժանդակութեամբ օգնութեան հասնի վիրաւոր գաղութին, որովհետեւ այս պայմաններուն մէջ միայն խօսքերով կամ հեռաձայնային կապերով ցաւակցութիւն յայտնելով հարցերը չեն լուծուիր, այլ՝ գործով եւ նիւթական օժանդակութիւններով:

Ժամանակն է, որ մոռնանք տարակարծութիւնները եւ անցնինք գործնականի եւ վերաշինենք քանդուածները, որպէսզի ոտքի կանգնեցնենք ՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ, իսկ զօրացնելով զայն, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՒ ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ ԱԹՈՌԻՆ ՏԷՐ ԿԸ ԿԱՆԳՆԻՆՔ ԵՒ ԱՒԵԼԻ ԿԸ ՀԶՕՐԱՑՆԵՆՔ, ՈՐՊԷՍԶԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԷՐ ՏԻՐԱԿԱՆ ԸԼԼԱԼԸ: Սկսելով Եգիպտոսէն, անցնելով Պաղեստին եւ Յորդանան, Սուրիա եւ Լիբանան, Իրաք եւ Պարսկաստան, որոնք անմիջական կերպով կապուած են իրեն ինչպէս նաեւ հեռաւոր ափերուն մէջ գտնուող համայն հայութեան համար հսկայ բերդն է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը:

Յարգելիներ, թուրքին փափաքն է ամէն գնով հեռացնել ջարդէն փրկուած հայութեան բեկորները իրենց հողերէն, որպէսզի այլեւս պահանջատէր մարդ չմնայ իր հողին կառչած, պէտքէ արթուն մնալ եւ առիթ չընծայել մեր թշնամիին: Քնացողները թող արթննան իրենց թմբիրէն, որովհետեւ թշնամին ատամներ սրած կը սպասէ իր որսին:

 

ԱԲԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԱՆՏԻԼԵԱՆ

Գանատա. 09. Օգոստոս 2020

**

Հրապարակուած ԿԱՆԹԵՂ 09. 08. 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here